Розробка інформаційної системи інтелектуальної будівлі

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

ДОПОВІДЬ

1) Шановний голова, шановні члени державної комісії, до вашої уваги пропонується дипломний проект на тему:

„РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БУДІВЛІ”. (слайд №1)

2) Актуальність даної теми обумовлена необхідністю підвищення системи захисту інтелектуальної будівлі, а зокрема її інформаційної системи. Це викликало необхідність в розгляді різних існуючих систем та створенні концепції захисту.

3) Метою дипломного проекту був розгляд існуючих систем інтелектуальної будівлі (слайд №2). а також створення допоміжного програмного забезпечення, яке б допомогло з розробкою захисту інформаційної системи та будівлі в цілому.

5) Розроблена архітектура систем інтелектуальної будівлі (слайд №3).

6) Проведено аналіз і класифікацію технічного забезпечення безпеки і захисту обєкту (слайд№4)

6) Розроблена блок-схема алгоритму заповнення бази даних (слайд №5).

7) Дана система захищена від витоку даних: проведений аналіз загроз, розроблена модель загроз, модель порушника та модель захисту. Розроблена загальна модель взаємодії засобів реалізації атак з засобами захисту ресурсів автоматизованої системи (слайд №6).

8) Розроблений дуже простий, легкий у використанні і, в свою чергу, багатофункціональний інтерфейс програми (слайд №7).

9) Вікна  програми зберігання даних і показників приладів (слайд №8).

11) Розроблено опис інтерфейсу та опцій програми.

21) В дипломному проекті також дано техніко-економічне обґрунтування (слайд №9), пророблено питання охорони праці, охорони навколишнього середовища та цивільної оборони.

22) Використання даної системи дозволить покращити захист інформації інтелектуальної будівлі

23) Матеріали даного дипломного проекту були докладені на Міжнародній конференції молодих учених та спеціалістів, що відбулась у квітні.

Доповідь закінчено, дякую за увагу.

-Про шо твоя програма, на?

Я розробив допоміжну програму для захисту інформаційної системи інтелектуальної будівлі, а також програма має більш широкий аспект застосування. Вона використовується для захисту обкту або інформаціі від зловмисника або технічних невзгод.

-Слыш млин, а че у тя тут про разработку на, информационной системы на, шо ты ваще разработал?

Моя спеціальність є захист інформації, тому головна роль мого диплому сконцентрована на розробці захисту інформаційної системи. В дипломі я розкрив існуючі системи інтелектуальної будівлі, а також майже всі можливі системи захисту, сконцентровані на інформаційній системі інтелектуальній будівлі і захисту смартхаузу вцілому.

-Шо на твоя программа делает на?

Вернемся к слайду №мщ де я вам подробно росскажу ее смисл

-Что такое інтелектуальній дом на?

«Інтелектуальний будинок» - будинок, керований складною, взаємозалежною комп'ютеризованою системою, на рівні штучного інтелекту.

А інформационная система его на?

Інформацíйна систéма (англ. Informationsystem) — сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. Таке визначення може бути задовільним тільки при найбільш узагальненій і неформальній точці зору і підлягає подальшому уточненню. Інформаційні системи діють у нашій країні під назвою «автоматизовані системи (АС)».

Похожие материалы

Информация о работе