Розробка системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель з забезпеченням захисту даних (Рецензія на дипломний проект)

Страницы работы

Содержание работы

Рецензія

на дипломний проект студента групи 5381

Бєлова А. С.

на тему „Розробка системи телеобробки спожитої електроенергії жилих будівель з забезпеченням захисту даних”.

В дипломному проекті приведено огляд та опис існуючих систем автоматизованого контролю й обліку енергоресурсів.

Особливістю даного дипломного проекту є розробка автоматизованої системи телеобробки інформації о спожитої електроенергії. Система являє собою програму для одержання пакетів з даними з мережі з наступним занесенням цих даних у базу. В дипломному проекті розроблені блок-схеми алгоритмів модулів та исходный код системи телеобробки, описано роботу із програмою. Додатковим плюсом є використання крос платформної вільної системи керування базами даних.

Окрім того, для системи телеобробки розроблено систему захисту від випадкових впливів і несанкціонованого доступу.

Взагалі дипломний проект виконано на високому технічному рівні, автором опрацьований значний обсяг спеціальної та періодичної літератури, зроблені конкретні висновки по розділам.

До недоліків даного дипломного проекту слід віднести:

— програма розроблена тільки під операційну систему Windows;

— відступи від вимог ЕСКД при оформленні пояснювальної записки та графічної частини дипломного проекту.

В цілому дипломний проект заслуговує високої оцінки, а його виконавець Белов А. С. присвоєння кваліфікації інженера-конструктора.

Рецензент,

начальник електротехнічного відділу

ВАТ “Інпроектсервіс”

      Хорошилов  А. В.

Похожие материалы

Информация о работе