Опис опцій та інтерфейсу програми для видачі інформації про прилад і ціни, або розрахунок необхідної кількості потрібних датчиків

Страницы работы

Содержание работы


РОЗДІЛ 6

ОПИС ОПЦІЙ ТА ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМИ

Дана програма немає файлу установки, тому перед запуском треба замінити або прописати шлях програми у файл GSet.ini. Остання строчка, це шлях до windows на комп’ютері.

Приклад процедури зображено на рисунку 6.1

Рисунок 6.1  Gset файл

Для початку роботи програми потрібно ввести пароль (рис.6.2)

Рисунок 6.2 Вікно введення паролю

 


Після проведених вище операцій відкриється вікно програми(рис 6.3)

Рисунок 6.3 Вікно програми

Головне призначення програми, це видача інформації про прилад, або розрахунок необхідної кількості потрібних нам датчиків,  та ціни.

Для того, щоб вибрати необхідну групу нам датчиків потрібно поставити галочку навпроти тієї групи, яку будемо шукати. Далі ставимо режим визначення показників. Спочатку зупинимося на режимі «для окремого приладу».

Щоб продивитися, які датчики присутні в програмі, нажимаємо на «задати» і нам відкривається список присутніх датчиків для виділених груп, для перегляду потрібно розгорнути закладку прилад.(рис6.4)

Рисунок 6.4 Функція програми «Для окремого приладу»

Вибравши, необхідний нам датчик, треба натиснути на кнопку «переглянути»(рис. 6.5), тоді нам відкриється повна інформація про датчик, або натиснути на «розрахунок», при цьому у вікні програми буде загружено із бази даних клас приладу, його ціна, вірогідність виявлення, та буде розрахований коефіцієнт ціна/вартість

Рисунок 6.5 Функція «переглянути»

Біле віконце в правому верхньому куту програми слугує для запису нотаток(рис.6.6)

Рисунок 6.6 Віконце для нотаток

Тепер детально розглянемо опцію «пошук приладів за значенням». В цьому випадку кнопка «задати» слугує очищенням поля від зайвих датчиків, а «переглянути» має теж значення, що і в минулому випадку.

Виділивши необхідну нам групу сигналізаторів у колонці Вір. Виявлення ставимо необхідний коефіцієнт від 0 до 1. Тепер натискаємо розрахунок.(рис.6.7)

Рисунок 6.7 Пошук приладів за значенням

У колонці прилад буде розраховано 2 найбільш кращих датчика для цього коефіцієнта, в колонці номер – кількість датчиків, і колонка ціна покаже нам сумарну ціну необхідних датчиків.

Такі прилади, як джерело живлення і пункт прийому контролю не розраховуються за вірогідністю виявлення.

Кнопка «вихід» слугує для закриття програми.

Програма була написана на язику програмування Delphi, але база даних і всі показники для зручності користувача знаходиться в документах Microsoft Excel. Такий метод допоможе заповнювати програму з часом, коли будуть з’являтися нові датчики с кращим коефіцієнтом ефективності.

Всі таблички знаходяться в папці дата. Кожна група датчиків має 2 файла. Перший, має ім’я групи на англійській мові, другий має приставку set до цього ім’я.

Для заповнення першого файлу потрібну ввести ім’я датчика у поле «найменування», кожен новий параметр і значення датчика вводиться в окрему строчку стовпця «параметр» і «значення». Код, коефіцієнт і множник заповнюються по табличкам, наведеним у нотатках. Якщо в нотатках немає потрібного нам параметру, то ставимо нуль. (рис.6.8)

 Рисунок 6.8 Параметри приладів

В файлі з приставкою set (рис.6.9)ми вводимо ім’я приладу, в стовбці «початкова позиція» і «кінцева позиція» вводимо номер першої строчки даного сигналізатора із файла з описом його, та останньої строчки. В полі «ціна» вводимо ціну приладу, а вірогідність визначення зловмисника і клас приладу вводимо згідно таблиць, наведених у нотатках

Рисунок 6.9 Файл з приставкою Set

Отже одною з основних переваг даної програми є її зручність, та можливість до заповнювати її користувачем.

Похожие материалы

Информация о работе