Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 25

Є наступні дані по 18 філіям компанії, що займається наданням консультаційних послуг:

Визначте параметри лінійного рівняння зв'язку між середньомісячним обсягом консультаційних послуг і середньомісячною заробітною платою працівника. Дайте економічну інтерпретацію параметрів регресії.

Методичні вказівки до рішення завдання

     Розрахунок параметрів рівняння лінійної функції рекомендується розрахувати з використанням табличного методу (див. Гусаров В. М. Теория статистики / В. М. Гусаров. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 247 с. Вихідні дані й результати розрахунків зобразите графічно в одній системі координат.

Варіант 19

Виторг від продажу м'яса й м'ясопродуктів на ринку в січні перевищив виторг від продажу риби й рибопродуктів у 2 рази. У лютому продаж м'яса й м'ясопродуктів зросла на 15 %, риби й рибопродуктів – на 20 %.

Визначте:

1) на скільки відсотків у середньому зріс продаж двох видів продукції разом;

2) абсолютний приріст товарообігу по двох видах продукції разом внаслідок середнього збільшення обсягу їхніх продажів у натуральному вираженні, якщо в січні за м'ясо й м'ясопродукти продавцями одержано 24 ум. од.

Методичні вказівки до рішення завдання

Для рішення завдання необхідно згадати шкільний курс математики й статистичний метод відносних величин.

Варіант 20

Є дані про видатки на кінцеве споживання в Україні в період 1996-2003 рр.:

(у фактичних цінах, млн. грн.)

Показники

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Видатки на

кінцеве споживання

домашніх господарств

43469

50617

58323

71310

92406

112260

124560

145274

некомерційних

організацій, що обслуговують домашні господарства

3912

3252

3126

3305

3909

4017

4226

4220

державних установ

17738

22329

22120

25866

31667

40067

41539

53521