Психотропна зброя: фантастика чи реальність?, страница 4

В 70-х роках ряд американських рекламних фірм, що займаються виготовленням телевізійних роликів, у конфіденційних переговорах з рекламодавцями пропонували у числі інших послуг надзвичайно дорогу сублімовану рекламу, що свідомо гарантує успіх. Сама технологія SBL-реклами трималася в секреті й була комерційною таємницею фірми, однак приводилися порівняння її й звичайної реклами: ефективність першої була на порядок вище. Відомості про це просочилися в пресу, передовими газетами США були початі кілька розслідувань; все це стало застереженням для рекламних агентств, і вони надалі ніколи більше не допускали витоку інформації про свою SBL-діяльність. Якщо агентство ефективно використовувало SBL, то рекламодавцям лише повідомлялися відомості про те, що робота цього агентства більш результативна, ніж робота інших рекламних фірм. А як, яким шляхом агентство досягало цього успіху - це, власне, вважалося внутрішньою справою фірми, її ремеслом, і ніхто цим більше не цікавився.

Дослідження сублімації, проте, потрібно продовжувати. Хоча б для того, щоб бути пильними й припиняти спроби „розумних” людей керувати нашою підсвідомістю. Головний принцип сприйняття SBL полягає в тім, що підсвідомість здатна сприймати сигнали органів почуттів, що лежать поза діапазоном усвідомленого сприйняття. Наприклад, метод вивчення іноземних мов Давидової (не є, однак, сублімаційним у повному змісті поняття) полягає саме в тому, що підсвідомість чує під диктовку іноземні слова в діапазоні інфразвуку. Їх запам'ятовує підсвідомість, а свідомість у цей час відпочиває.

SBL використовує подібні методи. Спробуємо визначити фізику SBL-впливів. Це, по-перше, всі відчуття, що лежать за межею усвідомленого сприйняття: ультра й інфразвук для звукового SBL (слухові впливи), ультрафіолетове й інфрачервоне світло для статичного SBL (статичні зображення: ілюстрації, плакати). Це також частоти сигналу телевізора або дисплея комп'ютера, що лежать поза усвідомленим сприйняттям. Що стосується комп'ютера, то в пресі періодично з'являються повідомлення про спроби використання SBL у комп'ютерних програмах для реклами продуктів фірм, що займаються програмним забезпеченням. Мало того, існує дуже ймовірна можливість створення з хуліганських спонукань іншим здатним студентом (отут, до речі, особливого таланта не треба) комп'ютерного вірусу з SBL-технологією, що вражає вже не комп'ютер, а саму свідомість його користувача.

2.5 Застосування хімічно активних речовин, що впливають на свідомість

Подібної поведінки людини можна домогтися не тільки шляхом багатоступінчастого гіпнозу, але й іншими методами впливу. При цьому, якщо судити по публікаціях, деяким фахівцям вдається готувати не тільки бездумних роботів, а повноцінних «суперсолдатів двадцять першого століття».

Так, багато хто чув про психотропні препарати - різних за хімічним складом лікарських речовинах, що впливають на психічну сферу людини. У медичній і біологічній практиці ці речовини вже давно застосовуються в клініці нервових і внутрішніх хвороб, у хірургії й анестезіології, онкології й при шкірній патології. Вони є зручним і незамінним інструментом при вивченні функцій певних областей і структур мозку, властивостей ферментів. Інакше, психотропні засоби вже давно й широко використовуються для модифікації поведінки психічно здорових людей якщо буде потреба психіатричної допомоги їм при наявності певних соматичних розладів. У той же час використання таких засобів можливо й у військових цілях, що дозволяє говорити про психотропну зброю, що може застосовуватися як окремо, так й у сполученні з іншими засобами впливу.

У лютому 2001р. майже одночасно в декількох газетах з'явилися повідомлення про російські роботи, що ведуться, по психофізичній корекції бійців спецпідрозділів в одному із Центрів медицини. Метою цих робіт було створення суперсолдатів двадцять першого століття - інтелектуала зі стовідсотковими фізичними даними, скоректованими для виконання певного завдання. Солдат, що пройшов курс психостимуляції, здатний протистояти один чотирьом у рукопашному бої, пройти без відпочинку багато кілометрів, стріляти без промаху, перебувати в крижаній воді багато годин.

3 Висновок

Техногенні засоби психофізичного впливу інтенсивно розвиваються, опираючись на досягнення інформаційних технологій, і в цьому плані представляють швидкоплинну загрозу суспільству.

Всі розглянуті вище засоби, методи й прийоми схованого впливу, інтегрально називані психофізичними (ПФ) впливами, становлять фізичну сутність психотропної зброї.

ПСИХОТРОПНА ЗБРОЯ - це сукупність всіх можливих методів і засобів (технотронних, суггестивних, психотропних, комплексних й ін.) схованого насильницького впливу на підсвідомість людини з метою модифікації її свідомості, поведінки й фізіологічного стану в потрібному для сторони, що впливає, напрямку.

Найнебезпечнішим для людини є комбінований (комплексний) тип ПТ-зброї, хоча можливості комбінованих методів неусвідомлюваної ПТ-дії далеко не досліджені. Навіть проста оцінка за формулою перестановок (сполучень) всіх уже відомих методів, засобів, прийомів неусвідомлюваного впливу говорить про те, що таких комбінацій можуть бути багато сотень. І це тільки при парних комбінаціях. А якщо врахувати можливість потрійних, четверних і зовсім не вивчених варіантів впливу, то кількість комбінацій зросте ще в кілька разів. Така «перспектива» відкриває перед ученими найбагатшу область досліджень, результати яких можуть привести до створення високоефективних зразків ПТ-зброї.

За прогнозами вчених, деструктивна маніпуляція людиною й масовою свідомістю може перетворитися в глобальну проблему початку третього тисячоріччя. Можливість появи психотропної зброї різко загострює цю проблему. Історичний досвід свідчить, що серйозні зусилля по забороні того або іншого виду зброї звичайно вживали після того, як воно було використано на війні. Так було з хімічною, біологічною, ядерною зброєю. Однак метод проб і помилок у цей час чреватий далекойдучими наслідками, що мають необоротний характер. Тому перед людством нині стоїть досить складне й украй необхідне завдання по запобіганню розробки й виробництва нових найнебезпечніших систем зброї, включаючи системи схованих інформаційних впливів на людину.

Усвідомлення грізної реальності появи й втілення в життя психотропної зброї викликає нагальну потребу уважного розгляду проблем забезпечення психофізичної безпеки нашого суспільства з метою організації своєчасної протидії духовному поневоленню нації.