Психотропна зброя: фантастика чи реальність?, страница 2

Впливати на підсвідомість людини можливо також інформаційними сигналами різної природи й потужності. Однак створення засобів схованого впливу на психіку людини погоджується в першу чергу із сигналами слабкої енергетики, котрі людина-мішень не відчуває. Занадто слабкі енергоінформаційні взаємодії тісно корелюють із підпороговим сприйняттям - із суб'єктивно не усвідомлюваними, але процесами, що впливають на поведінку людини, сприйняття, що протікають як би «під порогом» свідомості. У роботах вітчизняних фізіологів (В.Г.Гершуни й співробітники) експериментально доведений існування у людини двох рівнів чутливості - сенсорної й субсенсорної. У випадку останньої відбувається вироблення умовних рефлексів на неусвідомлювані подразники, що лежать нижче порога відчуттів. До таких впливів відносять суггестивні взаємодії. Під сугестією (сугестивністю) розуміють певну схильність підкорятися й змінювати поведінку не на підставі розумних, логічних доводів або мотивів, а по одній лише вимозі або пропозиції, що виходить від іншої особи, що вселяє. При цьому сам суб'єкт, підданий сугестії, не віддає собі звіту в такій підкорюваності, продовжуючи вважати свій спосіб дії як би наслідком власної ініціативи або самостійного вибору. Про гіпноз, як одному з відпрацьованих методів суггестивного впливу на людину, що вводить у так називаний змінений стан свідомості, уже згадувалося вище.

Подивіться на оточуючих вас людей. Зовні вони начебто б мало змінилися, у порівнянні з минулими поколіннями виглядають навіть більш пристойно одягненими, ситими. Але згодом у них спостерігається відсутність волі, що підмінили стандартною програмною схемою, так називаним чипом. Вони гублять духовний зв'язок зі своєю історією, національними традиціями, словом, зникають як етнос.

З наукового погляду це пояснюють так. Частоти коливань внутрішньоклітинних структур людини збігаються із частотами надвисокочастотних і вкрай високочастотних діапазонів. Це й використовують багато хто з так званих народних цілителів для керування психікою людини у своїх інтересах. При інтенсивному впливі випромінювань енергоінформаційного характеру в людини з'являється стан тривоги, виснаження, виникають психічні й органічні порушення організму.

Найбільшу небезпеку для людини представляють глобальні низькоорбітальні космічні системи зв'язку, опромінення вкрай високочастотними випромінюваннями. Таким чином, виникає можливість штучного маніпулювання психофізичним станом людини. Використання мобільного зв'язку також може викликати зміну психофізичного стану абонентів. Якщо врахувати, що мобільними телефонними апаратами, в основному імпортними, користуються практично всі керівники різного рангу, то реально існує надзвичайна небезпека одночасного виводу з ладу - дезорганізації - практично всього управлінського апарата країни по команді з космосу. Це передбачено новою стратегічною ініціативою США, орієнтованої не на знищення людей, а на інформаційно-психологічний вплив.

Прикладом ефективного застосування психотропної зброї може служити війна проти Югославії, коли усьому світу нав'язували стереотипи, що суперечать здоровому глузду: захищаючу країну С. Милошевич - ворог, а албанські терористи - визволителі. Або війна в Іраку, коли усьому світу «порозумівалося», що причиною вторгнення в країну об'єднаних військ коаліції стала нібито наявність у Саддама Хусейна якогось дуже небезпечної секретної зброї масового знищення. Не важливо, що в окупованому Іраку такої зброї не знайдено й не могло бути знайдено через її реальну відсутність, важливо було сформувати у світової громадськості образ Хусейна-монстра, ворога демократії, кривавого тирана й т.д., щоб виправдати американську «демократичну» агресію.

          2.3 Комп'ютерні технології й Інтернет як способи застосування психотропної зброї

Найбільш складною формою сугестії є нейролінгвістичне програмування (НЛП), що досягається шляхом довгого й кропіткого підбора «ключа» до підсвідомості людини. У якості такого «ключа» використовується спеціально підібраний нейросимантичний гіпертекст, що містить найбільш значимі слова й фрази для суггестуємої особи або групи осіб. Найбільш імовірна область застосування НЛП - засоби масової інформації з орієнтацією на певений добре вивчений контингент населення, освіту, медицину. Дуже цікаві перспективи має застосування НЛП в освіті.

Програмуючий ефект поведінки людини досягається також за допомогою технічних (техногенних) засобів, названих у пресі психотропною зброєю - надвисокочастотною, комп'ютерною технікою, генераторів «спеціального» вивчення й т.д., що адаптуються до ефективного впливу на підсвідомість і фізіологію людини.

Так, величезний обсяг експериментальних робіт з вивчення впливу електромагнітних полів (ЕМП) на біооб’єкты дозволяє констатувати їхній сильнодіючий вплив з неясними до кінця біологічними наслідками. Адресація за допомогою ЕМП до неспецифічних структур мозку - «градуальним» нейронним системам - дозволяє модулювати їхнє функціонування відповідно до алгоритмів кодування вербальної інформації. В остаточному підсумку реакції такого роду можуть накопичуватися згодом й інтерпретуватися мозком як семантична інформація. Більша дальність і зона охоплення, позасенсорний механізм впливу роблять метод електромагнітної сугестії досить перспективним і привабливим для аматорів пограти чужою психікою.

Ведуться широкі пошуки в області створення так званих генераторів «спецвипромінюваннь» (торсіонних, лептонних, нейтринних, електромагнітних з поздовжньої складової й т.д.), називаних авторами психотропними генераторами. Навколо цієї техніки написані гори фантастичної й наукової літератури. Однак поки ці генератори не мають однозначно обумовлених факторів впливу, в цей час ведуться пошуки щирих механізмів і природи функціонування психотропної техніки.

Саме ж ефективне нейролінгвістичне програмування - Інтернет. Дія інформаційно-психологічної зброї в тім і полягає, що, без перебільшення, щодня радіо й телебачення, газети, Інтернет нам нав'язують певну модель поведінки, програмують вибір тієї або іншої ситуації крім нашої свідомості й волі.

Всім відомо, що кримінальні структури через так називані бізнес-клуби або фонди підтримки видурюють у людей гроші. За даними фахівців, таких випадків з кожним роком стає усе більше.