Мотивація – як одна з найважливіших функцій менеджменту. Мотивація праці як економічна категорія

Страницы работы

Фрагмент текста работы

відбиває сумарні витрати підприємства на оплату праці працівників. В даний час підприємство самостійне установлює ФОТ, приймаючи до уваги кон'юнктуру ринку, ситуацію з вартістю робочої сили на ринку праці, необхідність забезпечення конкурентноздатності продукції на ринку товаров. Для посилення стимулюючої ролі премій керівникам підроділів КП „Шляхрембуд”, дане право самостійне розробляти положення про преміювання робітників і співробітників. На перший план висуваються показники, спрямовані на зростання прибутку, збільшення обсягів продукції, підвищення якості плитки.       За появу на робочому місце в нетверезому стані, здійснення прогулу, залучення до карної й адміністративної відповідальності, а також при звільненні з ініціативи адміністрації або за власним бажанням до закінчення терміну розрахункового періоду - працівники позбавляються премії цілком.   Оплата праці на КП „Шляхрембуд” нараховується за наступними положеннями: 1 Договірне регулювання оплатою праці на підприємстві здійснюється відповідно до Галузевої угоди яке полягає між Українською державною корпорацією промстройматериалов „Укрстрой - матеріали” і Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Угодою встановлений розмір мінімальної тарифної ставки на 2ОО4 рік 205 грн за місячну норму часу. На підприємстві застосовуються тарифні ставки і посадові оклади , виходячи з коефіцієнтів, співвідношень розмірів тарифних ( місячи ных посадових окладів)  і мнімального розміру тарифної ставки. При підвищенні урядом України мінімального рівня тарифної ставки підприємство відповідно переглядає розміри тарифних ставок працівників. Оплата праці нижче державних норм і гарантій може застосовується тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців. 2 Напідприємстві діє відрядно - преміальної, почасово - преміальна системи оплати праці. Оплата праці керівників , фахівців і службовців здійснюється по посадових окладах відповідно до штатного розкладу. Оплата праці бригад робітників - відрядників здійснюється за виготовлену і прийняту продукцію за комплексними розцінками , бригад робітників- повремінщиків -за виконаний обсяг робіт із установленого нормативу фонду оплати в залежності від фактичної чисельності робітників у бригаді. Розподіл колективного заробітку між членами бригади виробляється по тарифних ставках привласненого розряду за фактично відпрацьований час з урахуванням індивідуального внеску кожного члена бригади  Доплати на заводі встановлюються за такими принципами:    - за роботу в нічні зміни в розмірі 40 відсотків тарифної ставки (діл ностного окладу ) за кожну годину роботи працівника працюючого по 4-х бригадному графіку роботи    - за роботу з важкими і шкідливими умовами праці в розмірі 8-12-14 відсотків до годинної тарифної ставки (посадовому окладові ) ,а за роботу з особливо важкими й особливо шкідливими умовами праці відповідно 2ПРО-24-2 відсотків . Доплата за роботу в несприятливих умовах праці встановлюється за результатами атестації стану умов праці на робочі місця.   - доплату за сполучення професій , розширення зон обслуговування і збільшення обсягу виконуваних робіт робити без обмеження перечня професій (посад ) і розміру доплат і виплачувати при наявності економії по тарифних ставках.

1.3 Розвиток системи нагороджень

Принципи матеріальної зацікавленості і одночасного застосування основної і преміальної заробітної плати, нагородження робітників, простота, гнучкість і прозорість порядку оплати праці являються основними стимулами праці в практичній діяльності підприємства. Але ж не можна вважати їх  достатніми, так як реалізація принципів організації заробітної плати здійснюється через достатньо складний комплекс методів, методик, норм, нормативів, правил і юридичних законів, все різноманіття яких можна привести до трьох організаційних складових:

-  нормування праці, дозволяє враховувати кількість праці, індивідуальний трудовий вклад та ін.;

-  тарифна система висловлює якісне відношення факторів якості праці (тяжкість, інтенсивність), забезпечуючи диференціацію в оплаті праці по різним факторам впливу;

-  форми і системи заробітної плати, які дозволяють зв’язати її кінцеву величину з результатами праці.

Таким чином, на перший план при удосконаленні оплати праці виходить ефективне управління заробітною платою, так як організація, дозволяє дотримуватися вказаних принципів, являється одною із основних функцій управління. З другої сторони, тільки ефективне управління може враховувати значимість людського фактора, яке являється особливістю сучасного підходу до робочої сили. Це означає, що управління виробництвом повинно здійснюватися на основі матеріальної зацікавленості, в цілях забезпеченості і розвитку якої будується матеріальне стимулювання, як діяльність людини.

При створеннi концепцii мотивацii на підприємстві необхiдно визначитися з об,єктами застосування певних видiв матерiального i морального стимулювання. Окремi їхнi види можуть бути застосованi до всiх категорiй спiвробiтникiв, деякi – до керiвного персоналу. Існують види морального i матерiального стимулювання

Похожие материалы

Информация о работе