Проектування гідравлічного приводу (тиск на вході гідроциліндра - 3,5 МПа, хід основного циліндра - 0,5 м)

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Стр.

1. Вступ.………………….……………………………..……………...2

2.  Опис роботи і складання принципової схеми………………..…..3

3.  Вибір робочої рідини………………………………………………6

4.  Розрахунок гідроприводу…………………………………….....…7

4.1    Початкові данні……………………………………………....7

4.2    Визначення розмірів основного гідроциліндра …………...7

4.3   Визначення розмірів допоміжного гідроциліндра………....9

4.4    Визначення витрат споживаних гідродвигунами…………10

4.5    Вибір насосу і схеми насосної установки……………….…16

5.  Гідравлічний розрахунок і вибір розмірів трубопроводів……..18

6.  Тепловий розрахунок………………………………………..........27

7.   Розрахунок циліндра на тривкість…….……………….…..........29

7.1.Розрахунок товщини стінки………………………………29

Висновок……………………………………………………….30

Список використаної літератури……………………………………31
1. Вступ

Гідропривід широко застосовується в сучасному верстатобудуванні. Вони дозволяють істотно спростити кінематику верстатів, понизити їх металоємність, повисить точність та надійність роботи.

Він використовується в механізмах подач, зажиму заготовки, заміни інструменту, а також в копіювальних супортах. В пристроях для транспортування, врівноваженнях, розгрузки, фіксації, усунення зазорів. В системах переключення зубчастих коліс, приводів змащувальних насосів, прибирання стружки, пересування огорож, поворот столів та револьверних головок, систем блокування та ін. В сучасних верстатах з високим ступенем автоматизації циклу у ряді випадків вимагається забезпечити до декількох десятків різних рухів.

У верстатах фрезерної групи застосовуються гідроприводи подач, гідравлічні і електрогідравлічні копіювальні пристрої, а також гідравлічні приводи різних допоміжних механізмів (забезпечує подачу і прискорення переміщення столу, санчат і шпиндельній бабки, розтиск інструменту і шпиндельної бабки, перемикання швидкостей обертання фрези, вертикальне переміщення і поворот інструментального магазина, а також переміщення захоплень).

Гідроприводами оснащуються більш третини вироблених   в світі промислових роботів.


2. Опис роботи і складання принципової схеми

Розробка принципової схеми базується на основі заданого циклу .

На схемі гідроциліндр 1  знаходяться в початковому положенні, а Гц2 видвинут. Кулачки, що встановлені на їх штоках, впливають на кінцеві вимикачі Вк1, Вк2, Вк5, Вк6, на виходах яких утворяться командні сигнали. Сигнал із виходу розподільника Вк4 підведений до лівої порожнини керування розподільника Р1. Так як тиску керування немає (сигнал розподільника Вк4 перекритий розподільником Р3), то розподільник Р1 стоїть у вихідному положенні.

При короткочасному вмиканні розподільника Р3, сигнал від Вк4 надходить в ліву порожнину керування розподільника Р1 і перемикає його в ліву позицію. Перемикання можливе тому, що права порожнина керування розподільника Р1 пов'язана при цьому через розподільник Вк3 зі зливом. Шток ГЦ1 починає рухатися вправо. На початку прямування вимикається розподільник Вк1. Після виконання гідроциліндром заданого циклу натискається розподільник Вк2, з якого сигнал прямує на перемикання розподільник Р2 в праву позицію (ліва порожнина керування з’єднана зі зливом через вимкнений Вк1). Сигнал з розподільника Вк3 потрапляє до правої порожнини керування Р1 і перемикає його в праву позицію (ліва порожнина керування з’єднана зі зливом через Р3). Шток ГЦ1 починає рухатися вліво і вимикає Вк2, тим самим з'єднує праву порожнину керування розподільника Р2  зі зливом. Після виконання гідроциліндром заданого циклу натискається Вк1 і подається команда до лівої порожнини керування розподільника Р2 (на перемикання його до лівої позиції). При цьому ГЦ2 починає рухатися вправо і вимикає розподільник Вк3. Після виконання гідроциліндром заданого циклу, натискається розподільник Вк4, з якого подається команда вправу порожнину керування розподільника Р2 і перемикає його в вліву позицію. Система відпрацювала повністю весь цикл.

Якщо Р3 лишити увімкненим, то система буде відпрацьовувати цикл за циклом, зберігаючи задану послідовність прямувань робочих органів. Розподільник Р3 можна вимкнути в будь-який момент роботи системи. Зупинка при цьому відбудеться тільки після виконання всього циклу системи у тому ж самому вихідному положенні робочих органів.

Дана схема дозволяє одержати роботу по тактам: ШП-1РП-ШП-2РП-ШВ-1РП. Схема забезпечує регулювання швидкості при прямому і оберненому ході. Сигнал управління швидкостями руху ГЦ1 передається за допомогою копіру, закріпленого на штоку ГЦ1. Копір взаємодіє з розподільниками ВкI, ВкII, ВкIII.

При перемиканні розподільника Р1 вправо, разом з ним вправо перемикається і РI. При  ході коли копір натискає на ВкIII, рідина з штокової порожнини зливається через Р1, РI, РII - йде швидкий підвід. Коли копір натискає на ВкII і відпускає ВкIII, рідина тече через Р1, РI, Др1, РIV - йде перша робоча подача. При подальшому русі штоку, копір перестає діяти на ВкII, діє на ВкIII і рідина зливається в бак знову через Р1, РI, РII - йде швидкий підвід. При подальшому просуванні штоку вправо, копір перестає діяти на ВкIII , при цьому вмикається РII і рідина прямує в бак вже через Р1, РI, Др2, РIV - йде друга робоча подача.

Похожие материалы

Информация о работе