Етика та естетика: Тестові завдання (Тестові завдання за темами 1-8. Предмет етики. Художня реальність в Україна. Шляхи естетичного виховання економічних кадрів), страница 14

Д) скіфів;

Є) готів.

8. Для мистецтва архаїчної епохи на території України були властиві такі риси:

А) мистецтво носило синкретичний характер;

Б) мистецтво розвивалось у рамках загальноєвропейських напрямків;

В) мистецтво базувалось на поєднанні християнства з язичництвом;

Г) мистецтво базувалось на міфологічних віруваннях.

9. Виділіть архітектурні пам’ятки часів Київської Русі, що збереглися до нашого часу (були відновлені в наш час):

А) Покровський собор у Харкові;

Б) Замок у Кам'янці-Подільському;

В) Софійський собор у Києві;

Г) Андріївська церква у Києві;

Д) Золоті ворота у Києві;

Е) Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

10. Монголо-татарська навала наступним чином вплинула на розвиток мистецтва Київської Русі:

А) сприяла розвитку одних видів мистецтв та занепаду інших;

Б) спричинила повний занепад мистецтв на багато десятиліть;

Г) спричинила повний занепад мистецтв на території Київщини та переміщення мистецьких центрів до Галицько-Волинського князівства на багато десятиліть;

Д) спричинила знищення національної специфіки творів мистецтва на території Київщини.

11. Твори української художниці Катерини Білокур належать до періоду:

А) IX-XIII ст.;

Б) XVIII ст.;

В) XIX ст.;

Г) XX ст.

12. Літературна творчість Остапа Вишні належить до періоду:

А) IX-XIII ст.;

Б) XVIII ст.;

В) XIX ст.;

Г) XX ст.

13. Доповніть імена відомих українських письменників та поетів XIX ст.:

А) Т. Г. Шевченко;

Б) ______________

В) ______________

Г) ______________

14. З іменем якого режисера пов’язаний розквіт українського театрального мистецтва 20-их років ХХ ст.? а) Л.Курбас;

б) М.Старицький;

в) І.Карпенко – Карий;

г) А. Жолдак.

15. У творі Т.Г. Шевченка «Катерина» втілено категорію:

А) комічного;

Б) трагічного;

В) піднесеного;

Г) низького.

16. Доповніть прізвища відомих українських живописців XVIII – XX ст.

А) Д. Левицький;

Б) _____________

В) _____________

Г) _____________

17. Естетичне виховання проявляється у:

А) повазі до інших людей;

Б)  накопичення та наявність у побутовому середовищі якомога більшої кількості творів  видатних митців;

В) спробі знайти красу в предметах та явищах оточуючого світу;

Г) спробі виділитися серед інших людей зовнішнім виглядом.

18. Які види образотворчого мистецтва були розповсюджені в Київській Русі?

А) ікона;

Б) фреска;

В) мозаїка;

Г) всі названі.

19. Оберіть вірне висловлювання відносно естетики Київської Русі:

А) В естетиці Київської Русі індивід лише через колектив осмислював красу природи;

Б) В естетиці Київської Русі проблема прекрасного осмислювалась з богословської позиції, що наклало релігійний відбиток на твори мистецтва;

В) В естетиці Київської Русі панувало секуляризоване тлумачення проблеми прекрасного, що наклало світський відбиток на твори мистецтва.

20. Естетика “серця” знайшла практичне відображення у творах:

А) реалізму;

Б) соціалістичного реалізму;

В) романтизму;

Г) классицизму.

21. Хто був автором першої української опери?

А) С.Гулак – Артемовський;

Б) М.Лисенко;

В) Л.Ревуцький;

Г) Г.Майборода.

22. Який твір М.Лисенка вважається вершиною його творчості?

А) „Тарас Бульба”;

Б) „Кармен”;

В) „Аїда”.

23. Для періоду XVIII ст. в Україні був характерним художній напрямок:

А) готика;

Б) бароко;

В) рококо;

Г) класицизм;

Д) соцреалізм.

24. Доповніть назви пам’яток  української архітектури XVIII – XX ст.:

А) Андріівська церква, Київ, 18 ст.

Б) ___________________________

В) ___________________________

Г) ___________________________

25. Художній напрямок, до якого належать твори І.Ю. Рєпіна, називається:

А) романтизм;

Б) реалізм;

В) соцреалізм;

Г) абстракціонізм.

26. Художній напрямок соцреалізму був характерним для українського мистецтва періоду:

А) IX-XIII ст.;

Б) XVIII ст.;

В) XIX ст.;

Г) XX ст.

27. Розповсюдженими мотивами та сюжетами  в мистецтві Київської Русі були:

А) світські;

Б) релігійні;

В) природні;

Г) побутові.

28. Національна специфіка у творах українських скульпторів XVIII –XX ст. виражалась слабко:

А) так;

Б) ні.

29. Для періоду XVIII ст. в Україні був характерним художній напрямок:

А) готика;

Б) бароко;

В) рококо;

Г) класицизм;

Д) соцреалізм.