Критерії оцінки знань студентів за різними формами контролю з дисципліни "Регіональна економіка"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Доведіть на підставі аналізу факторів РПС, що розташування у м. Одеса підприємства з виробництва фосфорних добрив є раціональним і обґрунтованим. У висновку вказати фактор, який визначально вплинув на локалізацію означеного підприємства.

8.  Визначити провідну технічну культуру Лісостепової зони та регіон, де зосереджено її основне виробництво. На підставі аналізу факторів РПС, доведіть, що у системі територіального поділу праці така спеціалізація є раціональною. У висновку вказати фактор, який визначально вплинув на таку сільськогосподарську спеціалізацію даного регіону.

9.  Визначити регіон і промисловий центр у якому розташовано комбінат з виробництва глинозему (сировини для виплавки металевого алюмінію). Застосовуючи метод факторного аналізу обгрунтувати раціональність такого розміщення і ефективність роботи підприємства. У висновку вказати фактор, який визначально вплинув на локалізацію даного підприємства.

10.  Визначити два центри з виробництва соди на Донбасі. Доведіть, що таке розміщення підприємств є раціональним і дозволяє їм працювати ефективно. У висновку вказати фактор, який визначально вплинув на локалізацію даних підприємств.

11.  Визначити райони чорної металургії України. Встановити, який з них є старопромисловим і чому, до якого економічного району він належить. Обґрунтовано доведіть правильність формування даного району чорної металургії  (врахувати відповідні фактори розміщення).  У висновку вказати фактор, який став визначальним в формуванні визначеного району чорної металургії.

12.  Визначити регіони і основні центри, де розміщені підприємства, що виробляють целюлозу і папір. Обгрунтувати принципи такого розміщення з урахуванням відповідних факторів виробництва. У висновку вказати фактор, який став визначальним у такому розміщенні означених підприємств.

13.  Визначити центри з виробництва фосфорних добрив у Подільському та Північно-Східному економічних районах. Обгрунтувано доведіть раціональнісь такого розміщення відповідно до визначальних факторів, що впливають на розміщення визначених вами підприємств. У висновку вказати фактор, який визначально вплинув на локалізацію даних підприємств.

14.  За результатами факторного аналізу обгрунтувано доведіть раціональність розміщення бавовняного комбінату в м. Херсоні. У висновку вказати провідний фактор, який став визначальними в такой локалізації підприємства.

15.  Обгрунтовано доведіть раціональність розміщення у багатьох містах Донбасу поряд із металургією, важким машинобудуванням і хімічним виробництвом - текстильних, швейних і взуттєвих підприємств. У висновку вказати провідні фактори, що сприяли такому розташуванню підприємств легкої промисловості.

16.  Обгрунтувати раціональність розміщення у місті Маріуполь двох великих металургійних комбінатів відповідно до принципів і факторів розміщення даного виду виробництва. У висновку вказати фактори, які стали визначальними у такій локалізації означених підприємств.

17.  Визначити провідну технічну культуру Степової зони. Доведіть обґрунтованість такої спеціалізації. Визначити підприємства харчової промисловості на розміщення яких вплинула така спеціалізація.

18.  Визначити регіон України, де розміщено найбільше цукрових заводів. Обґрунтовано доведіть правильність територіальної концентрації цукробурякового виробництва у визначеному вами регіоні. У висновку вказати фактори, які стали визначальними у такій

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Дополнительные материалы
Размер файла:
119 Kb
Скачали:
0