Характеристика компетенцій вищих органів державної влади в Україні згідно Конституції 1996 року. Характеристика моделі унітарної держави, що існує в Україні

Страницы работы

Содержание работы

Дайте характеристику компетенцій вищих органів державної влади в Україні згідно Конституції 1996 р. Обгрунтуйте необхідність внесення змін до статей, що регламентують формування і повноваження вищих органів державної влади. Покажіть можливі позитивні і негативні наслідки проведення політичної реформи.

12. Із здобуттям незалежності 1991 Укр. Була прийнята у 1996 власна конституція. Згідно якої Укр. Стала унітарною президентсько-парламентською республікою. В ній зазначалось, що президент виносив кандидатуру прем’єра на розгляд уряду, який мав її затвердити чи відхилити. На цьому повноваження уряду були майже вичерпані. Уряд могли віправити у відставку як президент так і парламент, тобто не було залежності в діях двох гілок влади. Уряд знаходився між «двох вогнів» .

Із змінами внесеними до конституції у 2004 р. Укр. Стає парламентсько-президентською республікою. За нею президент є верховно командуючим збройних сил і провідником зовнішньої політики. Він виносить на розгляд парламенту кандидатури міністрів збройних сил і зовнішніх справ. Він представляє державу на міжнародній арені, може розпустити парламент, обов’язково призначивши дату дострокових виборів,ввести надзвичайний стан, має право відкладного вето на рішення парламенту, сам чи за згодою парламенту призначає главу уряду і разом з ним формує кабінет міністрів. Шляхом затвердження рішень уряду, глава держави контролює його діяльність. В свою чергу парламент не може усунути з поста президента, але може виразити йому імпічмент. Парламент має важелі для контролю за діяльністю уряду - прийняття бюджету та встановлення фінансових рамок діяльності уряду і винесення йому вотума недовіри.

Перехід Укр. До парламентсько – президентської республіки був зумовлений намаганнями підвищити ефективність влади та її відповідальність перед суспільством. Хоча з одного боку, змішана республіка є спробою поєднати переваги президентської і парламентської, але оскільки в конституції чітко не прописані владні повноваження, то їй часто бракує стабільності, оскільки “перетягування” владних повноважень між президентом і парламентом призводить до серйозних конфліктів між двома гілками влади. Крім того в нашій країні існує проблема із встановленням відповідальності влади, якісною дією механізму «стримувань і переваг», для цього бракує єфективної законодавчої бази.

На основі порівняльної характеристики президентської і парламентської республік визначте ті принципи і механізми функціонування державної влади, які забезпечують ефективну співпрацю та солідарну відповідальність вищих органів законодавчої і виконавчої влади. Покажіть, чим зумовлена неефективність функціонування вищих державно-владних інституцій в Україні та обгрунтуйте доцільність переходу України до парламентсько-президентської республіки.

10. Під формою правління розуміють систему формування і взаємовідносин глави держави, вищих органів законодавчої і виконавчої влади, що складається історично внаслідок взаємодії і боротьби певних політичних сил. Перш ніж визначити принципи і механізми функціонування держ влади які забезпеч ефективну співпрацю і солідарність вищих органів влади презид. і парламентської республік, слід навести їх основні риси.

Головною рисою президентської республіки є жорсткий розподіл законодавчої і виконавчої влад, взаємовідносини між якими основані на взаємозалежності, системі “стримувань і противаг”.

І законодавча і виконавча влада отримують свій мандат безпосередньо від народу. Президентські вибори проводяться окремо від парламентських. Президент є главою держави і виконавчої влади, головнокомандуючим збройних сил, визначає головні напрямки внутрішньої і зовнішньої політики, очолює уряд, сам призначає міністрів, він не може розпустити парламент, а парламент на може висловити уряду вотум недовіри і змістити президента. Але президенту може бути виражений імпічмент.

При даній формі правління відсутня відповідальність виконавчої влади перед парламентом за політику, що проводиться. Завдяки цьому, в президентських республіках досить часто можна спостерігати ситуацію, коли президент належить до однієї партії, а парламентська більшість – до іншої. Президент має право відкладного вето на прийняті парламентом закони. Парламент, в свою чергу, також може впливати на діяльність президента шляхом ратифікації чи відмови в ратифікації укладених президентом міжнародних договорів.

Така модель має як позитивні, так і негативні риси. До перших можна віднести швидке втілення прийнятих рішень та оперативне реагування на обставини, що змінюються. Головним недоліком є можливість узурпації влади та загроза перетворення президентської республіки на “суперпрезидентську”, що практично не відрізняється від абсолютної монархії.

Парламентська республіка. Функції президента мають представницький характер. Хоча президент формально є главою держави, першою особою в політичній ієрархії є глава уряду – прем’єр-міністр чи канцлер.

Головною ознакою є формування уряду на парламентській основі із пропорційним партійним представництвом за результатами парламентських виборів та його відповідальність перед парламентом.

У парламентській республіці немає такого чіткого розмежування законодавчої і виконавчої влади, системи “стримувань і противаг”. Парламент контролює діяльність уряду, може виразити вотум недовіри, що тягне за собою відставку уряду чи розпуск парламенту і дострокові вибори. До фу-й парламенту належать: формування і підтримка уряду, прийняття законів, утвердження держ. бюдж., що встановлює фін-ві рамки діяльності уряду, критика діяльності уряду та розробка альтернативних варіантів урядових рішень і політ-го курсу. Уряд має право законодавчої ініціативи та ходатайства перед президентом про розпуск парламенту.

Перехід Укр. До парламентсько – президентської республіки був зумовлений намаганнями підвищити ефективність влади та її відповідальність перед суспільством. Хоча з одного боку, змішана республіка є спробою поєднати переваги президентської і парламентської, але з іншого, їй часто бракує стабільності, оскільки “перетягування” владних повноважень між президентом і парламентом призводить до серйозних конфліктів між двома гілками влади. Крім того в нашій країні існує проблема із встановленням відповідальності влади, якісною дією механізму «стримувань і переваг», для цього бракує єфективної законодавчої бази.

Дайте характеристику моделі унітарної держави, що існує в україні, покажіть її сильні і слабкі сторони.  Чи є доцільною федералізація України? Відповідь аргументуйте.

19. Наша Укр.. належить до унітарної децентралізованої держави. Вона складається із адміністративно-територіальних одиниць, які підкоряються центральним органам влади і не мають ознак державного суверенітету. На території держави діє одна конституція, єдина система законодавства, одне громадянство. Укр. має єдині, загальні для всієї країни представницькі, виконавчі і судові органи. До складу держави входить АРК , яка має свою конституцію та ограни законод. Та викон. влади, підпорядковані держ. органам влади.

Позитивні сторони:

1) Простий механізм реалізації влади 

2) Порстий в конституційному плані ( єдині закони )

Слабкі сторони

1) Едині фін. Закони, що призводять до неорганізованості фінансових потоків.  

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Ответы на экзаменационные билеты
Размер файла:
37 Kb
Скачали:
0