Завдання для самостійного опрацювання з дисципліни «Політична економія»

Страницы работы

Содержание работы

завдання ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

для СТУДЕНТІВ I КУРСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» на 2011-2012 навчальний рік

1.  Навіщо потрібна економічна наука суспільству? Невже недостатньо технічних наук, які дають відповіді на конкретні питання, пов’язані із вирішенням практичних завдань?

2.  Поясніть, як ви розумієте вислів К.Маркса: “При аналізі економічних форм неможливо користуватися ані мікроскопом, ані хімічними реактивами. Те та інше має замінити сила абстракції”. Розкрийте метод наукової абстракції, наведіть приклади.

3.  Роль економічних суперечностей у соціально-економічному розвитку країни та способи їх розв'язання.

4.  Дослідить взаємозв’язок потреб, економічних інтересів і виробництва.

5.  За останній час відбулося багато страйків в українській вугільній промисловості. Як це вплине на:

-  положення кривої виробничих можливостей української економіки?

-  місце точки по відношенню до кривої, яка відображає реальне функціонування економіки України?

6.  Для української економіки характерні досить глибокі економічні суперечності. Якими, на ваш погляд, чинниками вони викликані? Чи є зараз можливості успішного розв'язання найгостріших економічних суперечностей українського суспільства? Наведіть приклади.

7.  Адміністративно-командна економіка СРСР: закономірність чи випадковість.

8.  Дослідить соціальне ринкове господарство: суть, структура, організація.

9.  У таблиці наведено дані про найбільші корпорації США. Поясніть, чим викликані ці зміни? Чи змінився тип економічної системи США?

1.  1900

2.  2005

3.  American Cotton Oil Co

4.  General Electric

5.  American Steel

6.  Intel

7.  American Sugar Refining Co

8.  Microsoft

9.  Continental Tobacco

10.  Cisco Systems

11.  Federal Steel

12.  Exxon Mobil

13.  General Electric

14.  Wal-Mart Stores

15.  National Lead

16.  Citigroup

17.  Pacific Mail

18.  Oracle

19.  People’s Gas

20.  IBM

21.  Tennessee Coal and Iron

22.  Lucent Technologies

10.  Чи згодні ви з Дж.Гелбретом: “Найкраща економічна система – це та, яка максимально забезпечує людей в тому, що вони найбільш потребують” (“Економічні теорії та цілі суспільства”).

11.  Дослідить особливості розвитку відносин власності на сучасному етапі.

12.  Основні напрямки приватизації та роздержавлення в Україні.

13.  Чим можна довести, що власність починала розвиватися з колективних форм та на сучасному етапі розвитку теж сформувалися колективні форми власності?

14.  Які позитивні та негативні наслідки проведення приватизації в Україні ви можете навести.

15.  Теорії вартості товару (трудова, попиту та пропозиції факторів виробництва, граничної корисності та ін).

16.  Дослідить роль суспільного поділу праці у розвитку товарного виробництва і товарного обміну.

17.  Докажіть чому однією з рис товарного виробництва є його стихійний характер? Чи можна стихійний характер товарного виробництва абсолютизувати?

18.  Яка з теорій вартості (трудова теорія вартості, теорія граничної корисності), на ваш погляд, більш об’єктивно відображає вартість товару?

19.  Розглядаючи властивості товару, обміркуйте відповідь на запитання: яка з цих властивостей є провідною і чому саме?

20.  Дослідить теорії походження та природа грошей.

21.  Проаналізуйте грошові реформи в Україні в XX ст.

22.  Розгляньте особливості інфляційних процесів в Україні.

23.  Дослідить грошові агрегати в різних країнах: сутність, функціональне призначення та рівень ліквідності.

24.  Розгляньте прибуток як головний показник успіху господарської діяльності підприємства.

25.  Дослідить шляхи підвищення норми прибутку.

26.  Визначте сутність собівартості товару та шляхи її зниження.

27.  Охарактеризуйте шляхи забезпечення умов для безперервного розвитку потреб.

28.  Проаналізуйте основні напрями більш повного використання виробничого потенціалу України.

29.  Розкрийте роль економічних суперечностей у соціально-економічному розвитку країни та способи їх розв’язання.

30.  Зробіть порівняльну характеристику основних моделей змішаної економічної системи.

31.  Проведіть дослідження цивільного підхід до періодизації суспільного розвитку щодо сутності, особливостей, характеристики.

32.  Сформулюйте організаційно-економічні відносини та їх місце в економічних відносинах.

33.  Проаналізуйте трансформацію форм власності в перехідній економіці України.

34.  Висвітліть шляхи і методи роздержавлення власності в постсоціалістичних країнах.

35.  Охарактеризуйте основні властивості товару та їх співвідношення.

36.  Проаналізуйте суб’єкти товарних відносин та розкрийте їх еволюцію.

37.  Перелічить та охарактеризуйте теорії походження та природи грошей.

38.  Проаналізуйте грошові реформи в Україні в 90-х роках ХХ ст.

39.  Проведіть дослідження грошових агрегатів в різних країнах, їх сутність, функціональне призначення та рівень ліквідності.

40.  Розкрийте таку економічну категорію як прибуток – головний показник успіху господарської діяльності підприємства.

41.  Дослідіть шляхи підвищення норми прибутку на українських підприємствах.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
70 Kb
Скачали:
0