Системи автоматизованного проектування. Системи CAD/CAM/CAE, страница 5

- Експедиторського бюджету,

- Ціна запасів у доларах.

PDM (Product Data Management)

Управління даними про вироби - категорія програмного забезпечення, що дозволяє зберігати дані про вироби в базах даних. До даних про вироби насамперед відносять інженерні дані, такі як CAD-моделі та креслення (див. CAD), цифрові макети (див. DMU), специфікації матеріалів (див. BOM). Мета: дані містять інформацію про творця файлу та поточний статус відповідної компоненти. Система PDM дозволяє організувати спільний доступ до цих даних, забезпечуючи їх постійну цілісність, забезпечує внесення необхідних змін у всі версії виробу, модифіковану специфікацію матеріалів, допомагати конфігурувати варіанти виробу. Однак найважливішою перевагою системи PDM є її використання протягом усього життєвого циклу виробу в рамках концепції управління цим циклом (див. PLM). Більшість PDM-систем дозволяють одночасно працювати з інженерними даними, отриманими від різних CAD-систем.

PLM (Product Lifecyle Management)

Управління життєвим циклом вироби. Цей термін використовується для позначення процесу керування повним циклом виробу - від його концепції, через проектування і виробництво до продажу, після продажного обслуговування та утилізації. PLM - це набір можливостей, які дозволяють підприємству ефективно оновлювати свої продукти та відповідні послуги протягом повного бізнес-циклу. PLM – це також один з чотирьох наріжних каменів в ІТ- структурі будь-якого виробничого підприємства. Усім компаніям необхідно вміти працювати з клієнтами (див. CRM) і постачальниками (див. SCM), а також керувати ресурсами підприємства (див. ERP). На додаток до цього машинобудівним компаніям необхідно вміти розробляти, описувати, керувати та розповсюджувати інформацію про їхні вироби, для чого потрібно PLM. Ключові компоненти PLM - це керування даними про вироби (див. PDM), спільне проектування виробу (див. CPD, CAD, CAE), управління виробничими процесами (див. MPM, CAPP, CAM).

Впровадження PLM дозволяє: скоротити час виходу виробу (або його модифікації) на ринок, поліпшити якість виробу, зменшити вартість прототипування (див. Rapid Prototyping), повторно використовувати оригінальні дані про вироба, проводити оптимізацію виробу, зменшити відходи і шкоду навколишньому середовищу, заощаджувати завдяки повній інтеграції інженерних процесів.

Rapid Prototyping

Швидке прототипування - метод виробництва фізичної моделі (прототипу) виробу безпосередньо за CAD-даними, без використання верстатів з ЧПУ (див. CNC). Найбільш поширеними процесами швидкого прототипування є стереолітографія, тривимірний друк і ламінування (LOM - Laminated Object Manugacturing).

SCM (Supply Chain Management)

Управління ланцюжками поставками. -  процес планування, здійснення та контролю операцій в ланцюзі або мережі поставок, логістичної мережі, основна мета якого - задовольнити вимоги замовника максимально ефективно. Дана діяльність полягає в управлінні всіма переміщеннями і складуваннями сировини, напівфабрикатів і готових виробів від пункту відправлення до пункту споживання товару. Наступні проблеми успішно вирішуються в рамках SCM:

- Конфігурація розподіленої мережі: кількість і місце розташування постачальників, виробничих потужностей, оптових баз, складів і замовників,

 - Стратегія розповсюдження товару: централізована або децентралізована, прямі поставки або стиковки, маркетингова стратегія витягування або виштовхування товарів на ринок (pull or push strategy), логістичні послуги третьої сторони,

- Інформація: інтеграція систем і процесів у всьому ланцюжку поставок для розділення цінної інформації, такої як сигнали про запити, прогнози, інвентаризацію і транспортування,

- Управління інвентаризацією: кількість і місце розташування інвентарю, включаючи сировину, напівфабрикати і готові вироби.