Системи автоматизованного проектування. Системи CAD/CAM/CAE, страница 3

Цифровий макет -  віртуальна технологія визначення моделі реального продукту, що складається з колекції тривимірних геометричних моделей (взятих з бази даних), розміщених в просторі згідно з поданням про форму продукту, з кожним з яких пов'язана відомість матеріалів (див. BOM). Візуалізації тривимірного цифрового макета дозволяє інженерам аналізувати великі складні вироби на предмет зручності збирання їх компонентів та подальшого технічного обслуговування.

7.13 DNC (Distributed Numerical Control)

Розподілене числове програмне управління - сучасна концепція управління верстатами з комп'ютеризованих ЧПУ (див. CNC), що складається в тому, що всі верстати управляються з центрального комп'ютера, який завантажує в них програми обробки. Розподілене ЧПУ дозволяє управляти всім цехом з одного робочого місця.

7.14 ECAD (Electronic CAD)

САПР електроніки - те ж, що автоматизоване проектування електронних приладів і пристроїв (див. EDA).

7.15 EDA (Electronic Design Automation)

Автоматизоване проектування електронних приладів і пристроїв - Категорія програмних інструментів для проектування і виробництва електронних систем - від друкованих плат до інтегральних мікросхем. Ця категорія також часто позначається як ECAD - САПР електроніки, будучи різновидом автоматизованого проектування (див. CAD). Термін EDA найчастіше використовується також для позначення систем автоматизованого конструювання (див. CAE) і виробництва (див. CAM) в галузі електроніки.

7.16 ERP (Enterprise Resource Planning)

Планування (управління) ресурсами підприємства. Цей термін з'явився в результаті розвитку концепції планування виробничих ресурсів (див. MRP II). ERP-системи - це інформаційні управляючі системи, які інтегрують та об'єднують безліч бізнес-процесів, пов'язаних з операційними або виробничими аспектами підприємства:

- Виробництво,

- Логістика,

- Дистрибуція,

- Складування,

- Навантаження,

- Виставляння рахунків,

- Бухоблік.

ERP-системи часто використовуються спільно з автоматизованими системами управління виробничими процесами (див. MES).

ERP-системи часто називаються системами класу бек-офіс, щоб відділити їх від фронт-офіс систем, таких як системи управління взаємодії з клієнтами (див. CRM) або системи управління ланцюжками постачаннями (див. SCM). У більш широкому трактуванні, термін ERP включає в себе системи класів MRP II, HRM, SCM і CRM.

7.17 HRM (Human Resource Management)

Управління персоналом (кадрами) за допомогою інтелектуальних технологій. Зазвичай HRM-системи підтримують наступний набір функціональних модулів: складання платіжних відомостей; контроль робочого часу та виду виконуваних робіт; управління системою пільг (контроль медичних страховок, пенсійних відрахувань, участі у розподiлi прибутку компанії, опціони на акції компанії); власне управління персоналом (інформація про вік, сімейний стан, місце проживання, кваліфікація, участь у проектах, проходження тренінгів). Системи управління персоналом часто інтегруються у великі системи управління ресурсами підприємства (див. ERP), де вони грають взаємодоповнюючу роль з модулями фінансового планування та планування потреб у виробничих потужностях (див. CRP).

7.18 MCAD (Mechanical CAD)

Автоматизація механічного проектування. Механічні САПР (див. CAD) відрізняються від інших своїми областями програми, які включають в себе: автомобільну промисловість, авіакосмічну промисловість, виробництво товарів народного споживання, машинобудування, суднобудування.

Типова функціональність механічних САПР включає в себе розробку деталей і зборок (механізмів) з використанням параметричного проектування на основі конструктивних елементів, технологій поверхневого та об'ємного моделювання. Тривимірні моделі та їх двовимірні креслення, розроблені за допомогою механічних САПР, використовуються потім в системах технологічної підготовки виробництва (див. CAPP), програмування верстатів з ЧПК (див. CAM і CNC), швидкого прототипування (див. Rapid Prototyping), візуалізації.