Системи автоматизованного проектування. Системи CAD/CAM/CAE, страница 4

7.19 MES (Manufacturing Execution System)

Автоматизована система управління виробничими процесами. MES-система дозволяє контролювати процеси, матеріали, трудові ресурси в реальному часі. Як правило, ця система складається з великої кількості апаратних і програмних пристроїв. MES-система тісно взаємодіє з ERP-системою, отримуючи з неї виробничі плани, складені з урахуванням замовлень і поставок сировини, і передаючи тому інформацію про реальні витрати на всіх етапах виробництва партії.

7.20 MPM (Manufacturing Process Management)

Управління виробничими процесами, цифрове виробництво (digital manufacturing) - узагальнена назва набору технологій, методів і програм, що використовуються при виробництві виробів. MPM є ключовим елементом концепції управління життєвим циклом виробів (див. PLM), що є сполучною ланкою між системами проектування (див. CAD) і системами планування ресурсів підприємства (див. ERP). Планування виробничих цехів (див. AEC), технологічних процесів (див. CAPP), програмування верстатів з ЧПК (див. CAM і CNC) є компонентами MPM. Система MPM тісно взаємодіє з системами керування даними про виробі (див. PDM), плануванні ресурсів підприємства (див. ERP) та автоматизованою системою керування виробничими процесами (див. MES).

7.21 MPS (Master Production Schedule)

Основний виробничий план -  комбінація всіх відомих і очікуваних потреб у певному продукті. Виробничий план простирається до горизонту планування - кілька місяців або років у майбутнє - і містить у собі тільки дані про потреби в кінцевих виробах в часі. Рівень компонентів (потреб у компонентах) обробляється системами планування потреби в матеріалах (див. MRP).

7. 22 MRP (Material Requirement Planning)

Планування потреби в матеріалах - виробниче планування та інвентаризація, необхідні для ефективного управління процесами виробництва виробу. MRP-системи допомагають досягти наступних цілей одночасно:

- Перевірити, що матеріали та вироби доступні для виробництва або доставки замовникам;

- Керувати найменшим можливим рівнем інвентаризації;

- Планувати виробничі процеси, поставки та закупівлі.

На вході таких систем задається основний виробничий план (див. MPS), дані про запаси (інформація про доступність сировини та напівфабрикатів), специфікація матеріалів (див. BOM) і дані про планування (маршрутні, трудові та машинні стандарти). На виході маємо рекомендований виробничий план (з детальною інформацією про час початку та закінчення кожної операції в термінах компонента виробиу і рекомендований план закупівель сировини та напівфабрикатів. Виникнута в кінці 1960-х років технологія MRP потім була розширена до більш загальній технології планування виробничих ресурсів (див. MRP II) і концепції управління ресурсами підприємства (див. ERP).

MRP II (Manufacturing Resource Planning)

Планування виробничих ресурсів - метод ефективного планування всіх ресурсів підприємства-виробника, який дозволяє здійснювати операційне планування (в одиницях продукції), фінансове планування (у доларах) і моделювати різні ситуації, відповідаючи на запитання "а якщо", складається з набору взаємозалежних функцій, основними з яких є: -бізнес-планування, - планування виробництва і продажів,

- планування випуску продукції,

- складання основного виробничого плану (див. MPS),

- планування потреби в матеріалах (див. MRP),

- планування потреби у виробничих потужностях (див. CRP),

- системи підтримки управління виробничими потужностями та матеріалами.

Американське товариство з контролю над виробництвом і запасами (American Production and Inventory Control Society, APICS) розробило стандарт MRP II, що включає в себе детальний опис 16 груп основних функцій. Інтегровані фінансові звіти, одержувані за допомогою систем класу MRP II, містять наступну інформацію:

- Бізнес-план,

- Звіт зобов'язань за замовленнями,