Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки та банківської галузі

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Основні ітоги та тенденції розвитку

Основні макроекономічні показники та тенденції розвитку економіки та банківської отраслі

Приріст об’ємів промислового виробництва, особливо у пищевій та переробчій промисловості, а також зріст темпів розвитку сільского господарства  допомогло збільшити розничний товарооборіт та  наситити ринок  продовольчими товарами. Зріст реальних грошових доходів населення (на 22%) та зниження заборгованості з виплат заробітної плати дав можливість  вкладати кошти в товари довготривалого користування.Це сприяло до умов у банківській сфері для зниження кредитних ставок (в середньому з  22% до 18%) та збільшення довіри суб’єктів господарювання та населення до банківської системи України, в наслідок чого об’єм вкладів населення зріс у 1,8 рази , об’єм кредитного портфелю – більш ніж у   3,5 раза , чистих активів – більш ніж у  1,3 раза.

Динаміка змін курсу американського долару до гривні

Динамика процентних ставок ринку

Динамика номінального ВВП, млн грн

Основні стратегічні приорітети розвитку банку у 2002 році

Благо приємні макроекономічні тенденції розвитку економіки та правильно обрана стратегія розвитку у 2002 році дозволили ПриватБанку у повному об’ємі реалізувати свої конкурентні переваги та посилити домінуючи позиції на основних сегментах ринку   фінансових послуг України .

Основними стратегічними пріоритетами розвитку банку у 2002 році були:

·  концентрація зусиль по привлеканню юридичних осіб – підприємств малого та середнього бізнесу, приватних підприємців; подальший розвиток клієнтської бази фізичних осіб, перед усім за рахунок представників середньо- та малозабезпечених категорій населення

·  розвиток іноваційнихбанківських продуктів, Інтернет-технологІй

·  розширення послуг з фінансового менеджменту підриємств

·  оптимізація організаційної структури управління банку та підвищення якості прийняття рішень; подальший розвиток системи планування та контролю діяльності підрозділов банку.

Реалізація пріоритетних напрямків діяльності банку здійснювалась при дотримуванні принципів раціонального поєднання надійності та прибутковості банку; що попереджує розвитку індивідуального бізнесу;підвищення якості та комплексності представлення послуг клієнтам; активного формування попиту  клієнтів на інноваційні види банківських послуг; нейтральності у стосунках політичних партій та об’єднань та інш.

Основні фінансові показники діяльності

Показатели (аудировано по МСБУ)

2002 год

2001 год

Суммарные активы, тыс. грн

6 065 638

4 753 247

Капитал банка, тыс. грн

410 577

334 721

Всего кредиты клиентам за вычетом резервов, тыс. грн

4 242 565

2 942 689

Инвестиции, тыс грн

193 328

282 611

Всего депозиты клиентов, тыс. грн

4 921 861

3 759 140

Чистый процентный доход/ Общий доход, %

44,3 

45,9

Непроцентный доход/ Общий доход, %

55,7

54,1

Ликвидные активы/ Общие активы, %

16,8

23,8

Коэффициент гиринга *

13,8

13,2

Коэффициент достаточности капитала (BIS capital ratio),%

9,6

9,24

Банковские депозиты / Всего депозиты, %

7,7

12,0

Сумма резервов по кредитам / Всего кредиты, %

12,1

14,8

Количество счетов клиентов (включая счета регистратора)

4 062 380

2 288 662

Количество филиалов и отделений

1 367

809

* - отношение привлечённых к собственным средствам

 
 

  Позиції  ПриватБанку у  рейтингах українських банків

На стан на 1 січня 2003 року ПриватБанк занимає домінуючи позиції  у  рейтингах українських банків,  в рейтинге Асоціації українських банків.

01.01.03

01.01.02

Чисті активи

2

2

Кредитно-інвестиційний портфель

2

2

Капітал

2

2

Депозити фізичних осіб

1

1

Депозити  юридичних осіб

2

2

Фінансовий результат

1

1

Порівняльний аналіз темпівзрісту ПриватБанку та   банківської  системи за 2002 год, %

Стратегія развитку банкуу  2003 році

У 2003 році основними напрямками развитку банку стануть:

Похожие материалы

Информация о работе