Організація обліку і контролю доходів. Організація обліку заробітної платні. Організація обліку і контролю розрахунків

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Загальні принципи організації обліку і контролю праці та її оплати.

Організація контролю за працею та її оплатою складатиметься з розподілу контрольних функцій між бухгалтерією та іншими економічними службами підприємства, розробки схем контролю різних показників, вибору об’єктів й методів контролю. Основним завданням контролю буде систематичне спостереження за використанням фонду оплати праці на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем операцій. Такий контроль буде здійснюватися відділом кадрів (контроль за додержанням трудової дисципліни), планово-економічним відділом (додержання лімітів та норм), відділом праці та зарплатні (законність тарифних сіток) й бухгалтерією (оцінка законності й правильності розрахунку сум, оформлення первинних документів, обґрунтованість розцінок). Контроль за використанням робочого часу безпосередньо у цехах або відділах здійснюється керівником підрозділів у табелях шляхом відмічання робітників що з’явилися, затрималися, зазначаються також понадурочні години.

Оперативний контроль за використанням праці і фонду її оплати може здійснюватися за допомогою первинних одноразових і зведених документів, накопичувальних і групувальних відомостей, виробничих звітів і технологічних карт. Організувати такий контроль повинен головний бухгалтер підприємства.

53.  Організація обліку заробітної платні.

Основним документом, що визначає застосування на підприємстві оплати праці, розміри основної та додаткової зарплатні, преміювання працівників тощо є Положення про оплату праці на підприємстві. Даний документ містить загальні принципи організації оплати праці; системи і форми оплати праці, які використовуються на підприємстві; штатний розклад працівників підприємства; побудову основної (тарифної) оплати праці з інструкціями по посадах і професіях; обумовлені надбавки, доплати й компенсації; шкалу преміювання тощо. В заключній частині положення можуть бути викладені питання оскарження працівниками розміру нарахованого їх заробітку, порядок і строки перегляду.

Організація обліку зарплатні передбачає встановлення порядку підрахунку й узагальнення її сум; вибір форм первинних накопичувальних й зведених розрахунково-платіжних документів з зарплатні; вибір методики й техніки розподілу зарплатні між членами бригади або відділу при зведеному обліку їх праці; розробку методики й техніки визначення сум різних доплат; організацію роботи розрахункових відділів. Всі ці питання можуть вирішуватися на кожному підприємстві з урахуванням конкретних виробничих умов.

Організація виплат зарплатні полягає в тому, щоб з урахуванням конкретних умов підприємства встановити найбільш зручні строки виплат, визначити хто й коли буде їх виплачувати, розробити порядок видачі довідок по розрахункам та положення про облік депонованої зарплатні.

Строк виплати зарплатні визначатиметься колективним договором підприємства, який треба узгодити з банком й встановити порядок розрахунків. Якщо на підприємстві виплата зарплатні організована за відділами слід визначити найбільш придатні кандидатури платників й оформити їх відповідним наказом по підприємству, встановити порядок отримання ними грошей у касі й виплати за розрахунково-платіжними відомостями. Слід також забезпечити доставку грошей та їхнє збереження. Також треба встановити дні й час видачі різних довідок з питань розрахунків.

54.  Організація обліку наявності та руху основних фондів та нематеріальних активів.

Нематеріальні активи

Правильність обліку нематеріальних активів забезпечується наказом про облікову політику, у якому слід відобразити основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік їх документообігу; діапазон строків використання нематеріальних

Похожие материалы

Информация о работе