Розробка моделі системи «Організація дистанційної форми навчання в вищому навчальному закладі» використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра інформатики

Звіт

Обов'язкове домашнє завдання

з дисципліни «Основи проектування інформаційних систем»

на тему: «Розробка моделі системи «Організація дистанційної форми навчання в вищому навчальному закладі» використовуючи методології проектування IDEF0 та UML»


Виконав:

Перевірив
студент факультету ЕЛІТ,

групи ІН-83

Савченко О. О.

асистент кафедри інформатики

Дунь О. В.


Суми 2010


Зміст

Зміст.. 2

Постановка завдання. 3

Хід роботи. 5

Модель системи у середовищі BPWin 4.0. 9

Модель системи у середовищі Enterprise Architect 7.0. 13

Діаграма класів. 13

Діаграма діяльності 16

Висновок. 20


Постановка завдання

1.  Визначить систему, що моделюється. Модель системи обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем.

2.  Складіть список всіх основних об'єктів, які, на Вашу думку, лежать у межах системи, що моделюється. Система, що моделюється повинна містити в собі не менш ,ніж 10 об'єктів.

3.  Проведіть критичний аналіз отриманого списку об'єктів й ,якщо потрібно, видаліть ті з них, які, може бути, потрапили в список випадково.

4.  Проведіть об'єднання об'єктів зі списку в групи. На цьому етапі можливе виявлення нових об'єктів і включення їх у список.

5.  Перелічите список функцій, які повинні виконуватися в рамках системи, що моделюється. При складанні списку функцій співвідноситеся зі списком об'єктів, що Ви вже розробили раніше.

6.  Згрупуйте подібні функції. У міру складання й групування списку функцій може змінитися список об'єктів області, що моделюється. Об'єкти можуть виключатися зі списку, але можуть бути й повернуті назад.

7.  Складіть список питань, на які повинна відповідати модель. Число питань  повинне бути не менш 10.

8.  Використовуючи список питань, спробуйте визначити хто буде її застосовувати.

9.  Сформулюйте мету моделі. Для цього спробуйте всі питання, які Ви задали щодо  системи, звести воєдино в одній пропозиції. Це й буде формулювання мети моделі.

10. Визначить точку зору моделі. Для цього складіть список претендентів, з позиції яких може розглядатися система, що моделюється. Напроти кожного претендента поставте ті питання, на які він зможе відповісти. Виберіть із них того, позиція якого може дати відповідь на більше число питань, що задають системі. Ця позиція й буде точкою зору моделі.

11. Створіть у середовищі BPwin 4.0  модель системи, використовуючи функціональну методологію IDEF0,яка б складалась з контекстної діаграми, діаграм декомпозиції 1-3 рівнів. Опишіть мету моделі і точки зору моделі, а також автора моделі На діаграмі декомпозиції 1 рівня повинне перебувати не менш чотирьох функціональних блоків. У кожного функціонального блоку 1 рівня декомпозиції повинна бути діаграма декомпозиції 2 рівня. Також повинна бути передбачена не менш однієї діаграми декомпозиції 3 рівня. Кожен тип дуг повинен бути виділений різними кольорами.

12. Побудувати у середовищі Enterprise Architect 7.0 модель системи, використовуючи об'єктну методологію UML, яка б складалася із діаграми класів і  діаграми діяльності:

а.   Діаграма класів повинна складатися мінімум з 6 класів, у яких обов'язково повинні бути задані: ім'я класу, набір атрибутів(не менш 3) і операцій(не менш 3). Не менш чим в двух  операціях класу  повинні бути передбачені вхідні параметри. Також класи повинні бути зв'язані не менш 2 типами відносин : асоціації(або залежності) і агрегації(або узагальнення). Також повинне бути коротко описане призначення кожного класу за допомогою приміток.

б.  Діаграма діяльності повинна складатися мінімум з 6 станів діяльності, не менше одного стану під діяльності(який повинен складатися не менше, чим із 3 станів діяльності), не менш двох розгалужень, не менш двох паралельних потоків керування й мати не менш 3 доріжок.


Хід роботи

1.  Визначимо систему, що моделюється. Це «Організація дистанційної форми навчання в вищому навчальному закладі».

2.  Складемо список всіх основних об’єктів, які, по-нашій думці, можуть лежать у межах системи, що моделюється.

Список об’єктів:

1.  Проект.

2.  Вищий навчальній заклад, на базі якого буде створена дистанційна форма навчання.

3.  Технічне забезпечення.

4.  Технічні приміщення.

5.  Обслуговуючий персонал.

6.  Серверне програмне забезпечення.

7.  Клієнтське програмне забезпечення.

8.  Програмісти.

9.  Викладачі.

10. Навчальний матеріал.

11. Офіси.

12. Аудиторії.

13. Методисти.

14. Широкосмуговий канал мережі Інтернет.

15. Серверне програмне забезпечення від Microsoft.

3.  Досліджуємо список. На наш погляд, з нього можна було б виключити наступний об'єкт:

-  Серверне програмне забезпечення від Microsoft.

Так як виходять за межі моделюємої діяльності.

4.  Спробуємо об'єднати в групи об'єкти, що залишилися в списку. Вийшли наступні групи об'єктів:

Проект створення дистанційної форми навчання.

Похожие материалы

Информация о работе