Теплотехнічний розрахунок ізотермічних фургонів і розрахунок і побудова основної траєкторії руху автомобіля: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Спеціалізований рухомий склад", страница 4

1— 6 — границі ділянок руху (стрілки означають напрямку руху);

 С  - центри кругових ділянок; - їх координати;

 Свх і Свих — центри вхідної і вихідної кругових ділянок при маневрі «переставка»;

 П — точка повороту напрямку руху;

  —кут повороту;

 — кут повороту повздовжньої осі автомобіля;

— відповідно довжина і ширина траєкторії;

— довжина маневру «переставка»


ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

Дорожні умови

База автомобіля

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Дорога з вдосконаленим покриттям поза містом:

прямолінійний рух

+

+

+

+

+

 

Дорога з вдосконаленим покриттям поза містом:

рух на поворотах

+

+

+

+

+

+

 

Міські перехрестя, грунтові дороги

+

+

+

 

Свободні площадки, широкі проїзди

+

+

+

+

 

Закриті приміщення, вузькі проїзди

+

+

+

 

База автомобіля (м).

 

4,0

+

 

4,3

+

 

4,8

+

 

5,0

+

 

5,3

+

 

5,5

+

 

6,0

 

6,5

+

 

7,0

+

 

7,4

+

 

8,0

+

 

8,5

 

9,0

+

 

9,5

+

 

10,0

+

 

10,5

+

 

11,0

+

 

12,0

+

 

13,0

+

 

14,0

+

 

15,0

+

 

16,0

+

 

Література

1 Автомобили: Специализированый подвижный состав: Учеб. пособие/ М. С. Высоцкий, А. И. Гришкевич и др.; Под.ред. М. С. Высоцкого. – Мн.:Выш.шк.,1989. -240 с.

2 Специализированный автомобильный подвижной состав (для топлив, масел и специальных жидкостей): Справочник/К. В. Рыбаков, В. Е. Бычков, И.Я. Шарнин и др.— М.: Транспорт, 1982,— 175 с.

3 Бураков М. С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта.— М.: Транспорт, 1979.—296 с.

4 Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия/А. И. Гришкевич, В. А. Вавуло, А. В. Карпов и др.; Под ред. А. И. Гришкевича.— Мн.: Выш. шк., 1985.— 240 с.