Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ            

      ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра «Економіка залізничного транспорту»

Складання елементів річного

виробничо-фінансово плану

вантажного вагонного депо

контрольна робота

з дисципліни

“Економіка залізничного транспорту”

для студентів усіх форм навчання

Харків-2011


Завдання до контрольної роботи розглянуті і затверджені до друку на засіданні кафедри „Економіка залізничного транспорту”, протокол № 7 від 19 січня 2011 року.

Призначено для студентів спеціальності “Фінанси”, “Облік та аудит”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, «Маркетинг» «Економіка підприємства» для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

Склали:

д.е.н., проф. Позднякова Л.О.

к.е.н., доц. Тимофєєва Т.О.

к.е.н., доц.. Гриценко Н.В.

к.е.н., ст. викл. Котик В.В.

Рецензент:

д.е.н., проф. О.Г.Дейнека


ВСТУП

Загальні вказівки

Відповідно до навчального плану студенти всіх спеціальностей, які вивчають предмет «Економіка залізничного транспорту», виконують практичні завдання і контрольну роботу, самостійно вивчають окремі теми, метою яких є закріплення студентами теоретичних положень і отримання практичних навичок економічної роботи у сфері залізничного транспорту, вміння здійснювати розрахунки показників, що характеризують використання виробничих ресурсів та результативність роботи окремих підприємств залізничного транспорту.

Студенти заочної форми навчання самостійно виконують контрольну роботу, яка складається із задач, визначених викладачем.

Мета контрольної роботи

Закріплення знань, отриманих студентами при вивченні дисципліни «Економіка залізничного транспорту», виконанні техніко-економічних розрахунків, розробці виробничо-фінансового плану вагонного депо.

Контрольна робота є складовою частиною кредитно–модульної системи і оцінюється за 100 – бальною шкалою: «зараховано» – 60 – 100 балів; «не зараховано» – 0 – 59 балів.

Нормативна база для розрахунків контрольної роботи прийнята в цінах на 01 січня 2010 року. На випадок подальшої зміни економічних показників, студенти узгоджують їх з викладачем.

Показники роботи вагонного депо по обсягу технічного обслуговування, поточного і деповського ремонтів вантажних вагонів наведені в якості початкового матеріалу. Вихідні дані, що наведені в додатку таблиці А.1 обираються згідно варіанту, де позначка ٭ відповідає останній цифрі шифру, а ٭٭ передостанній цифрі шифру.

Завдання містить необхідні норми та показники роботи вагонного депо, близькі до реальних виробничих умов. На основі цих даних студенти визначають та складають річний виробничо-фінансовий план вантажного вагонного депо. План складається з наступних розділів:

1. План із праці

1.1 Визначення планової кількості робітників

1.2 Створення штатного розкладу і розрахунок фонду заробітної плати

1.3 Продуктивність праці

2 Планування експлуатаційних витрат

2.1 Планування витрат на матеріали та інші витрати

2.2 Планування загальновиробничих витрат

2.3 Планування адміністративних витрат

3 Калькуляція собівартість вимірювачів роботи вагонного депо

4.Висновок

Список літератури


1 План з праці

1.1 Визначення планової кількості робітників

Для визначення планової кількості робітників необхідно знати фонд робочого часу одного робітника у планованому періоді.

На залізничному транспорті для робітників з нормальною тривалістю робочого дня при п¢ятидобовому робочому тижні з вісьмома годинами робочого часу середньомісячна норма робочого часу прийнята рівною 169 год.

Виходячи з цього при безперервній цілодобовій роботі розрахункове число змін складає 730:169=4,3 (730 – середньомісячна розрахункова кількість годин – 365*24:12).

Наявну кількість Чнаяв. розраховуємо на основі планового обсягу роботи, типових нормативів кількості робітників або трудомісткості і затвердженого дирекцією залізничних перевезень завдання по збільшенню продуктивності праці:

1. при поточному огляді (ст. 3011,4015,4016,6051/6052)

                                          (1.1)

де      Чнорм. - норма чисельності працюючих в 1 зміну, чол.;

          4,3      - кількість змін.

2. при деповському ремонті (ст. 6058)

,                           (1.2)

де Н – трудомісткість одиниці роботи, люд.год;

п – кількість одиниць роботи за рік;

Тн – норма робочого часу за рік, год;

Чсп – типові нормативи кількості робітників, чол;

КПп – завдання по збільшенню продуктивності праці.

Загальна облікова кількість робітників визначається за формулою

,                        (1.3)

Кзамвідхвд.о.                                  (1.4)

де Квід – коефіцієнт заміщення робітників, які знаходяться у відпустці (Квід=0,09);

 Кхв - коефіцієнт заміщення робітників, які відсутні по хворобі

Похожие материалы

Информация о работе