Складання елементів річного виробничо-фінансово плану вантажного вагонного депо: Контрольна робота з дисципліни “Економіка залізничного транспорту”, страница 10

Таблиця 9 – Виробничо-фінансовий план вагонного депо на рік,    (тис.грн)

Номер статті

Найменування статті витрат

Фонд заробітної плати

Відрахування на соцстрах

Матеріали

Паливо

Електроенергія

Інші витрати і аморт. відрахування

Разом витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

І. Прямі витрати

3011

Промивання критих та ізотермічних вагонів

-

-

60516052

Поточний ремонт порожніх вагонів при підготовці їх до перевезень на спеціалізованих пунктах

-

-

4015

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

-

-

4016

Поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням (Тов-2)

-

-

6058

Деповський ремонт вантажних вагонів

-

-

Разом (І) прямих витрат

-

-

    Продовження таблиці 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ІІ. Загальновиробничі витрати

 

701

Утримання загально-виробничого персоналу

-

-

-

-

 

702

Підготовка кадрів

-

-

-

-

-

 

706

Знижка на вартість форменого одягу

-

-

-

-

-

 

708

Витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією

-

-

-

-

-

 

718

Винахідництво і раціоналізація

-

-

-

-

-

 

711

Обслуговування виробничих будівель і споруд

-

 

716

Утримання внутрішнього транспорту

-

 

499

Утримання об'єктів, що виробляють теплову енергію

 

713

Поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря

-

-

-

 

712

Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання

-

-

 

Закінчення таблиці 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

729

Амортизація виробничих основних засобів

-

-

-

-

-

733

Інші витрати

-

-

-

-

-

Разом (ІІ) загальновиробничіх витрат

ІІІ. Адміністративні витрати

751

Утримання персоналу, який не відноситься до АУ та іншого загальногосподарського персоналу

-

-

-

-

752

Витрати на відрядження АУ та іншого загальногосподарського персоналу

-

-

-

-

-

756

Утримання службових легкових автомобілів

-

763

Інші витрати, пов'язані з утриманням АУР

-

-

-

-

-

Разом (ІІІ) адміністративних витрат

-

Разом витрат по вагонному депо