Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз обсягу виробництва продукції

Страницы работы

18 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра: “Економіка, організація і управління підприємством”

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Економічний аналіз”

Виконала: ст. гр.______

Шифр:______________

Варіант №0

Перевірила: доц КомпанієцьВ.В.

.

Харків -2010

ЗМІСТ

1.  Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства

2.  Аналіз фінансового стану підприємства

3.  Аналіз обсягу виробництва продукції

4.  Аналіз собівартості

5.  Аналіз фінансових результатів, критичного виторгу і запасу фінансової міцності

Список використаний джерел

РОЗДІЛ 1

Порівняльний і факторний аналіз показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства

Таблиця 1.1 – Аналіз динаміки показників, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства

Найменування показника

Значення

Зміни

1997

1998

Абсол. (+;-)

Относ.

( %)

1.  Обсяг товарної продукції, тис. грн.

-  у діючих цінах;

-  у порівняльних цінах

3372

3766

3366

2725

-6

-1041

99,82

72,36

2. Виторг від реалізації продукції, тис. грн

2641

2217

-424

83,95

3. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. грн.

2031

2123

+92

104,53

4. Доход від реалізації продукції (валовий доход), тис. грн.

610

94

-516

15,41

5 Середньорічна вартість виробничих фондів, тис. грн.

10820

11720

+900

108,32

6 Среднеспискова чисельність ППП, чіл.

673

561

-112

83,36

7 Фонд оплати праці ППП, тис. грн.

726,032

847,25

+121,216

116,70

8. Матеріальні витрати на випуск товарної продукції, тис. грн.

1508,7

2021

+512,3

133,96

Таблиця 1.2. — Основні якісні показники, що характеризують виробничо-фінансову діяльність підприємства

Найменування показника

Значення

Абсолютна

 зміна. (+;-)

1997

1998

1. Фондовіддача, грн/грн

0,3116

0,2872

-0,0244

2. Матеріалоємність, грн/грн

0,4474

0,6004

+0,153

3  Середньорічна выроботка одного працівники ППП, тис. грн.

5,596

4,857

-0,739

4. Рентабельність виробничої продукції, %

30,03

4,43

-25,6

Факторний аналіз основних показників

1 Виконаємо факторний аналіз обсягів виробництва товарної продукції.

Q = ФО х ОФ

          Першим оцінюємо ОФ – як кількісний показник, другим ФО – як якісний показник.

          Визначимо вплив зміни вартості основних фондів

Δ QОФ = ФОо х ОФ1 - ФОо х ОФо = ФОо х ΔОФ

Δ QОФ = 0,3116 х 900 = 280,44 тис. грн.

          Визначимо вплив зміни фондовіддачі

Δ QФо = ФО1 х ОФ1 - ФОо х ОФ1 = ΔФО х ОФ1

Δ QФо = 11720 х (-0,0244) = -285,968 тис. грн.

          Перевірка:

Δ Q = Q1 – Q0 = Δ QОФ + Δ QФо

Δ Q = 3366-3372 = -6 тис. грн.

Δ Q = 280,44 – 285,968 = 5,528 тис. грн. ≈ -6 тис. грн.

2. Визначимо зміну обсягів виробництва під випливом факторів праці

ПВ = Qп = ПВ*ч

Визначимо вплив зміни чисельності ППП

тис. грн.

Визначимо вплив зміни середньорічної виробітки:

тис.грн.

Перевірка:

тис. грн.

тис. грн.-1041 тис.грн.

3.  Виконаємо факторний аналіз матеріальних витрат

Визначимо вплив зміни обсягів виробництва на розмір матеріальних витрат

тис. грн.

Визначимо вплив зміни матеріалоємності продукції на розмір матеріальних витрат

тис. грн.

Перевірка:

тис. грн.

тис. грн.512,3тис. грн.

4.  Виконаємо факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції за допомогою інтегрального метода

Вплив зміну прибутку

Вплив зміни собівартості

Висновок: В 1998 році у порівнянні з 1997 р. абсолютне зменшення випуску товарної продукції склало 6 тис. грн.: за рахунок зростання середньорічної вартості основних фондів на 900 тис. грн. збільшення обсягу виробництва товарної продукції склало 280,44 тис. грн., а зменшення фондовіддачі на 0,0244 тис. грн., привело до зменшення обсягу товарного   випуску   на   285,968 тис. грн.

          Зменшення середньоспискової чисельності ППП на 112 чол. Привело до зменшення обсягу випуску товарної продукції на 626,752 тис. грн., а зниження середньорічного виробітку одного робітника на 0,739 тис. грн. привело до зменшення обсягу товарного випуску на 414,579 тис. грн.

          Таким чином, резервом зростання обсягів виробництва товарної продукції є збільшення фондовіддачі і більш продуктивне використання робочого часу, збільшення середньорічного виробітку робітників.

Похожие материалы

Информация о работе