Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною "Управління витратами"

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА державна академія

залізничного транспорту

Інститут перепідготовки та підвищення

кваліфікації кадрів

Калабухін Ю.Є.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи за дисципліною Управління витратами

2011 р.


В методичних вказівках розглянуто питання формування собівартості в промисловості та на підприємствах транспорту.

Рекомендується для слухачів спеціальності 7.100501 «Економіка підприємства» освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Укладач:

професор Ю.Є. Калабухін

Зміст

ВСТУП                                                                                                                  

1.  Контрольна робота 1. Калькуляція собівартості продукції промислового підприємства

2.  Контрольна робота 2. Калькуляція собівартості продукції підприємства

промислового транспорту

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Однією з важливих задач підприємства є управління витратами, основною метою якої є їх скорочення.

Мета контрольних робіт – закріпити теоретичні знання за темами дисципліни «Управління витратами»: «Калькуляція собівартості продукції промислового підприємства» та «Калькуляція собівартості продукції підприємства промислового залізничного транспорту» і одержати практичні навички відповідних розрахунків.

Для індивідуалізації практичних завдань декотрі данні необхідно помножувати на коефіцієнт варіанту =1,08.

Контрольна робота 1. Калькуляція собівартості продукції промислового підприємства

Визначити виробничу і повну собівартості виробу “А” та “В”. Вихідні дані до завдання наведено у таблиці 1.1.

Методичні вказівки до виконання завдання 1

Собівартість продукції являє собою виражені в грошовому вигляді поточні витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Собівартість визначається за статтями калькуляції.

Типове групування витрат за статтями калькуляції:

1.  Сировина та основні матеріали, Зсм;

2.  Зворотні відходи (віднімаються), Ззв.в.;

3.  Покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати і послуги сторонніх організацій, Зн.ф;

4.  Паливо на технологічні цілі, Зп;

5.  Енергія на технологічні цілі, Зе;

Разом прямі матеріальні витрати, Зм.в.;

6.  Основна заробітна плата, Зосн.;

7.  Додаткова заробітна плата, Здод.;

8.  Відрахування на соціальні заходи, Зсоц.;

9.  Відшкодування зносу інструментів і пристроїв цільового призначення, Зс.і.;

10.  Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, Зуст;

11.  Витрати на підготовку та освоєння виробництва, Зо.в;

12.  Загальновиробничі витрати, Ззв;

13. Витрати в наслідок технічного неминучого браку, Уб;

14.  Інші виробничі витрати, Зі.в;

Разом виробнича собівартість, Св;


Таблиця 1.1 - Вихідні дані до контрольної роботи 1

Похожие материалы

Информация о работе