Бізнес-план (економічні аспекти)

Страницы работы

Содержание работы

Таблиця 1 - Вихідні дані за варіантом

Показники

1

2

1 Обсяг випуску продукції за місяць, шт.

А

120

Б

70

В

10

2 Орендна плата за приміщення за місяць, грн

750

3 Кількість обладнання, од.:

тип 1

2

тип 2

1

тип 3

3

4 Вартість1 од. обладнання, тис. грн:

тип 1

28

тип 2

68

тип 3

93

5 Вартість НМА підприємства, тис. грн

20

6 Затрати часу на обробку од. продукції (для А,Б,В), годин:

тип 1

3,9

тип 2

1,5

тип 3

3,3

7 Режим роботи (змінність)

2

8 Тривалість зміни, годин:

8

9 Регламентовані простої обладнання у зміну, %

2,3

10 Норма витрати основних матеріалів на 1 од. продукції, кг:

А

17

Б

6

В

12

11 Ціна 1 кг основних матеріалів, грн:

А

19

Б

23

В

14

12 Норма витрати допоміжних матеріалів на 1 од. продукції, кг:

А

0,15

Б

0,14

В

0,3

13 Ціна 1 кг допоміжних матеріалів, грн:

А

10

Б

7

В

6


Продовження таблиці 1

1

2

14 Структура затрат, у % до змінних затрат:

 - сировина і основні матеріали:

А

42

Б

39

В

40

 - покупні напівфабрикати:

А

2,5

Б

4

В

2,5

 - паливо і енергія на технологічні цілі:

А

3

Б

6

В

3

 - заробітна плата (основна і допоміжна):

А

25

Б

25

В

29

15 Структура затрат у повній собівартості виробів А,Б,В, %:

 - змінні:

А

84

Б

82

В

86

 - постійні:

А

16

Б

18

В

14

16 Транспортно-заготівельні витрати, загальні для А,Б,В, у %

15

17 Норма рентабельності для А,Б,В, у %

А

12

Б

18

В

11

18 Інші операційні доходи, грн

100050

19 Інші операційні витрати, грн

69400

20 Податок на прибуток, %

25

21 Інтервал постачання основних матеріалів, дні (загальні для А,Б,В)

11

22 Інтервал постачання допоміжних матеріалів, дні (загальні для А,Б,В)

29


Продовження таблиці 1

1

2

23 Тривалість циклу виготовлення виробу, дні:

А

0,4

Б

0,5

В

0,1

24 Коефіцієнт росту затрат

0,6

25 Сума кредиту, тис. грн

100

26 Термін кредитування, місяців

9

27 Процент за кредит, річний, %

25

28 Строк служби обладнання, років:

тип 1

6

тип 2

7

тип 3

9


Бізнес-план (економічні аспекти)

          Планування підприємницької діяльності в умовах ринку засновано на бізнес-плані. Бізнес-планування (поточне та перспективне) охоплює різні галузі підприємницької діяльності, в тому числі маркетингові дослідження, фінанси, бухгалтерську звітність.

          Бізнес-план необхідний як самому підприємцю для техніко-економічного обґрунтування діяльності реалізації інвестиційних проектів, отримання банківських кредитів, так і інвесторам та кредиторам для прийняття рішення про фінансування того чи іншого проекту при виборі найвигідніших напрямків вкладення коштів. Але цілі складання бізнес-плану не обмежується залученням інвесторів і отриманням кредиту. Він розроблюється як для діючих підприємств, так і для підрозділів, допомагає чітко визначити цілі, стратегію і тактику підприємця, сприяє залученню партнерів і налагодженню контактів з персоналом.

          Бізнес-план - це розгорнута економічна програма підприємницької діяльності, реалізації проектів і отримання прибутку, найважливіший інструмент підприємця при отриманні фінансових результатів. В ньому обґрунтовуються потреби в усіх видах ресурсів, джерела їх отримання, розглядаються ринки збуту продукції, аналізуються проблеми, пов'язані з реалізацією проектів, оптимізується програма дій, передвизначаються результати здійснення та ефективність проектів.

Похожие материалы

Информация о работе