Бенчмаркінг. Мета й основні принципи бенчмаркінгу, його види

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 4

БЕНЧМАРКіНГ

4.1. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЕНЧМАРКіНГ». ЕВОЛЮЦІЯ БЕНЧМАРКіНГу

Бенчмаркінг (БМ) у тому вигляді, у якому ми його знаємо, був розроблений у США у 1972 р. для оцінки ефективності ведення бізнесу Інститутом стратегічного планування у Кембриджі.

Основні концепції БМ були відомі набагато раніше. Дослідження наукових методів організації праці проводив Фредерік Тейлор наприкінці ХІХ ст. Його ми й будемо вважати родоначальником теорії БМ.

У 1950-х роках представники японських компаній почали ретельно вивчати всю доступну їм інформацію з ведення бізнесу країнами Європи і США, досліджували вироблені товари і послуги, щоб виявити їх сильні та слабкі сторони, а потім випускали щось подібне за меншою ціною.

На Заході бенчмаркінг почали активно використовувати лише наприкінці 1970 р. У цей час японські підприємства вже сильно тіснили американські, зокрема компанія Rank Xerox стала шукати причини різкої втрати своєї частки ринку копіювальних апаратів. Фірма детально вивчила досвід японської фірми Fuji. Топ-менеджери Rank Xerox навіть на якийсь час переїхали до Японії, щоб вивчити не тільки технічні досягнення, але й інновації у сфері менеджменту, впроваджені різними компаніями, у тому числі з інших сфер бізнесу. Використання цього досвіду дозволило  Rank Xerox знизити витрати та підвищити продуктивність праці.

Прикладом неусвідомленого застосування методу БМ може послужити таке: у 1895 р. російський вчений Олександр Попов винайшов приймач електромагнітних хвиль (радіо). Він видав про це статтю у журналі Російського фізико-хімічного суспільства, що привернула увагу професора з Болоньї, який переказав суть винаходу молодому італійському вченому Гільєрмо Марконі. Знаючи основні елементи рішення питання, Марконі протягом року винайшов удосконалений приймач та у 1897 р. запатентував його. Що стосується О.Попова, то він патент не оформляв, а передав свій винахід у розпорядження військово-морського флоту.

Примітно в цьому те, що історія великого винаходу виявилася у результаті тісно пов'язаного із використанням покрокового копіювання і відтворення загальновідомого досвіду, що згодом одержав назву БМ.

Словом benchmark в англійській мові позначається геодезична оцінка висоти (дослівно - початок відліку) – стійкий орієнтир, у відношенні до якого визначаються інші висоти та відстані. Це кам'яна або сталева плита, що міцно кріпиться на одному місці, (приклад: на Червоній площі в Москві - оцінка «нульового кілометра», від якого, говорять, міряють всі відстані у Росії).

Існує безліч трактувань терміна БМ. Ми будемо говорити, що БМ – це метод керування, орієнтований на відтворення еталону. Він передбачає збирання інформації про чужі еталони й ключові параметри бізнес-операцій та їхнє відтворення у діяльності свого підприємства. Причому це не сліпе повторення чужого досвіду, а розроблена на його основі система ефективних показників, ранжирувана за ступенем внеску в загальний успіх, які впроваджуються на власному підприємстві у вигляді певних бізнес-рішень.

Зустрічається також термін бенчмаркетинг – це те ж саму, що й бенчмаркінг, тільки орієнтований він більше на ринок. Це стратегічний маркетинг, пов'язаний з вивченням і використанням чужого досвіду позиціювання товарів і послуг.

У Японії, США й інших країнах програми БМ розвиваються при державній підтримці. Там існують, за визначенням Ф.Котлера, «індустріальні бюро знайомств», які орієнтовані на пошук партнерів з обміну досвідом.

Спираючись на дані консалтингових компаній США і Європи, можна вичленувати такі причини популярності та дієвості БМ:

-  глобальна конкуренція (необхідно детальне вивчення бізнесу успішного конкурента з метою власного виживання);

-  винагорода за якість (на сьогоднішній день все більшим успіхом користуються кампанії з визначення і нагородження фірм-лідерів якості (в Україні це телепрограма «Знак якості» про продукти, хоча звичайно не зовсім те, але...). Умови участі в подібних програмах припускають, крім демонстрації компаніями-учасниками конкурентних переваг продукції, що випускається, обов'язкове застосування концепції БМ у практиці керування компанією);

-  необхідність повсюдної адаптації та використання світових досягнень у сфері виробничих і бізнес-технологій (для того щоб зберегти свої позиції у конкурентній боротьбі, підприємствам необхідно постійно вивчати і застосовувати передовий досвід у сфері виробничих і бізнес-технологій).

БМ у своєму розвитку пройшов наступний процес еволюції.

Перше покоління БМ - це реінжиніринг або ретроспективний аналіз продукту

Друге покоління - БМ конкурентоспроможність - одержав розвиток як наука у 1976-86 рр. завдяки діяльності фірми «XEROX»

Третє покоління - БМ процесу, розвивався у 1982-86 рр , коли лідери з якості почали вивчати досвід не конкурентів, а лідерів з інших галузей виробництва (у себе вже все відомо)

Четверте покоління - стратегічний БМ, розглядається як системний процес, спрямований на оцінку альтернатив та удосконалення характеристик продуктивності і зниження витрат на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх підприємств-партнерів.

П'яте покоління - глобальний бенчмаркінг, ще не використовується, але припускає міжнародні обміни інформацією з урахуванням культури і національних особливостей процесів організації виробництва.

Похожие материалы

Информация о работе