Комплект комплексних контрольних завдань (25 варіантів) з курсу "Методика викладання математики та інформатики", страница 2

1.         Організація навчання математики та інформатики. Урок – основна форма організації навчання. Планування навчальної роботи математики та інформатики.

2.         Знайти добуток розв’язків рівняння:

.

3.         Спростити вираз:

4.         Розв’язати систему рівнянь:

5.         Знайти найменше та найбільше значення функції  на проміжку .

6.         У рівнобедреній трапеції бічна сторона дорівнює середній лінії, а периметр дорівнює 48. Знайти довжину бічної сторони.         

Варіант 10

1.         Методика організації самостійної роботи на уроках математики та інформатики. Домашня робота.

2.         Розв’язати нерівність:

.

3.         Спростити вираз та обчислити його значення при вказаних значеннях букв:

 при

4.         Розв’язати рівняння:

.

5.         Перетворенням лівої частини перевірити, що

.

6.         Із точки, що знаходиться на відстані  від площини, проведено дві похилі, які утворюють з площиною кут , а між собою кут . Знайти відстань між основами похилих.

Варіант 11

1.         Засоби навчання математики. Підручники і навчальні посібники та методика роботи з ними.

2.         Два робітники два рази виконували те саме завдання. Перший раз після спільної триденної роботи другий робітник виконав решту завдання за 15 днів, а другий раз після спільної шестиденної роботи другий робітник виконав решту завдання за 10 днів. За скільки днів кожен робітник зміг би сам виконати все завдання?

3.         Спростити вираз та обчислити його значення при вказаних букв:

при .

4.         Розв’язати рівняння:

5.         Розв’язати систему рівнянь:

.

6.         Розв’язати нерівність:

Варіант 12

1.         Конспект уроку математики. Загальні методичні вимоги до складання конспекту уроку. Аналіз уроку.

2.         Розв’язати нерівність:

.

3.         Розв’язати рівняння:

.

4.         Знайти точки екстремума функції:     .

5.         Розв’язати систему рівнянь:

6.         У трикутнику з основою 15см проведено відрізок паралельний основі. Площа одержаної трапеції складає  площі трикутника. Знайти довжину цього відрізка.

Варіант 13

1.         Виховна робота навчання математики та інформатики. Форми та зміст виховної роботи на уроках ы в позаурочний час.

2.         Розв’язати рівняння:

.

3.         Осьовий переріз конуса – рівносторонній трикутник. Знайти відношення об’єму конуса до об’єму вписаної в нього кулі.

4.         Знайти проміжки монотонності функції:

.

5.         Розв’язати нерівність:

.

6.         Розв’язати систему рівнянь:

Варіант 14

1.         Контроль і оцінка знань, умінь, навичок учнів. Форми, засоби контролю і оцінки. Норми оцінок.

2.         Обчислити:

.

3.         Розв’язати рівняння:

4.         Знайти цілі , які задовольняють нерівність:

5.         Знайти модуль різниці значень функції  в її критичних точках.

6.         Човен проходить 16 км за течією річки на 6 годин швидше, ніж проти течії. При цьому власна швидкість човна на 2 км/год більша від швидкості течії. Визначити власну швидкість човна і швидкість течії річки.

Варіант 15

1.         Наочні посібники та прилади. Калькулятори і персональні комп’ютери. Математичний кабінет у школі.

2.         Розв’язати рівняння:

.

3.         Розв’язати систему:

4.         Спростити вираз:

5.         Розв’язати нерівність:

6.         У рівнобедреній трапеції бічна сторона дорівнює середній лінії, а периметр дорівнює 48. Знайти довжину бічної сторони.

Варіант 16

1.         Методи навчання математики та інформатики. Методи навчання і принцип активності. Методи і прийоми в діяльності передових учителів.

2.         Розв’язати нерівність:

3.         Знайти добуток розв’язків рівняння:

4.         Розв’язати рівняння:

5.         Спростити вираз та обчислити його значення при вказаних значеннях букв:

 при

6.         У рівнобедреному трикутнику висота відноситься до основи як 3:4, а бокова сторона дорівнює см. Знайти площу трикутника.

Варіант 17

1.         Задачі в навчанні математиці. Види математичних задач. Характеристика методів розв’язування задач. Методика навчання учнів розв’язуванню задач.

2.         У рівнобедреній трапеції основи дорівнюють 24 і 10, а радіус описаного навколо неї кола дорівнює 13. Знайти висоту трапеції при умові, що центр описаного кола лежить поза трапеції.

3.         Знайти суму розв’язків рівняння:

4.         Спростити вираз:

5.         Розв’язати систему рівнянь: