Середня швидкість: План-конспект уроку математики в 5 класі

Страницы работы

Содержание работы

Конспект уроку математики в 5-А класі на 8 квітня 2002р

Студентки-практикантки Шелест Вікторії

Тема уроку:  Середня швидкість.

Мета:  Закріпити вивчене на попередньому уроці,навчити учнів знаходити  сере-

дню швидкість,розвинути уявлення про математичні поняття та їх використання,

сформувати уміння та навички розв”язувати задаяі та приклади,виховати в учнів

працьовитість,старанність і вимогливість до себе.

Хід уроку

1.Організація класу(2 хв)

Заходжу до класу,вітаюсь,пропоную учням сісти і

підготуватися до уроку, дістати зошити з домашнім завданням,оглядаю клас,чи всі сидять на своїх місцях.

2.Перевірка домашнього завдання,закріплення вивченог на попередньо-

му уроці(10 хв)

Запитую в учнів про виконання домашнього завдання, про труднощі у його викона-нні.Якщо є якісь запитання по домашньому завданні-відповідаю.

Домашнє завдання:

№1216

На хокейному турнірі команда “Сокіл” закинула в кожнуму із п”яти матчів 4,2,6,5 і 2 шайби.

Скільки шайб у середньому закидала команда “Сокіл” за один матч? В-дь округли до одиниць.

1)  4+2+6+5+2=19

2)  19/5=3,8

В-дь:4 шайби.

№1220

Середнім арифметичним чисел а і 14,8 є число 12,2. Знайти число а ?

1)  (а+14,8)/2=12,2

2)  а+14,8=24,4

3)  24,4-14,8=9,6

В-дь:9,6

П”ть учнів готуються  до відповіді на картках індивідуальних завдань:

1 картка

Зважуванням встановили масу п”яти овець: 28,5кг;32,6кг;35,1кг;30,1кг і 27кг.Обчислити серед-

ню масу вівці.

2 картка

Кондитерська фабрика  випустила в 1999р- 4372т, у 2000р-4491т  і в 2001р-4592т печива.Який

Середній щорічний випуск печива за ці роки?

3 картка

Щодня протягом  п”яти днів лев у зоопарку лев з”їдав відповідно 7,5кг;8,2кг;8,8кг;7,4кг і 9,1кг

м”яса. Знайти середню кількість м”яса, яку з”їдав лев за день.

4 картка

Токар виточив три  однакові деталі . Першу деталь  він  виточив за  1хв , другу за 56с ,а третю-

за 1хв 1с. Скільки часу він витратив на виготовлення однієї деталі?    

5 картка

На змагання з баскетболу Ігор приніс своїй команді 12 очок, Андрій-15, Кирило 21,Сашко-8.

Микола не влучив у кільце. Скільки очок у середньому приніс кожний    баскетболіст  своїй

команді ? Відповідь округли  до одиниць.

2.Фронтальна робота з класом.

поки 5 учнів готуються,тобто виконують завдання на картках,проводжу опитування

учнів класу за такими вправами і запитаннями:

1)  Що означає поняття середнього?

2)  Що називають середнім арифметичним?

Як знайти середнє арифметичне?

Вправи усні:знайти середнє арифметичне чисел

5 і 3                                              4 і 6

3,7 і 8                                           5,5 і 6,5

5,4 і 3                                           6,8 і 5,2

Викликаю до дошки трьох учнів і пропоную такі  завдання: на координатній пря-мій зобразити числа і знайти їх середнє арифметичне , знайдене число теж  позна-

Чити на координатній прямій.

1 учень                                  2 учень                                  3 учень

7,5 і 6,5                                  3,5 і 6,5                                 4,6 і 7,4

Решта учнів виконують це завдання в зошитах.Заслуховуються  відповіді учнів бі-ля дошки.Учні класу уважно слухають і за потреби виправляють помилки.Учні,що

Працювали за картками здають роботи.

3.Вивчення нового матеріалу(15хв)

Ставиться завдання: вивести формулу знаходження середньої швидкості на основі раніше вивченого(про середнє арифметичне,про час, шлях і швидкість) Для цього

Пропоную таку задачу:

Визначити середню швидкість руху автомобіля за 3 год,якщо протягом перших 2год він рухався із швидкістю 70 км/год,за третю-61 км/год.

Пояснюю,що за першу годину автомобіль проїхав 70 км,за другу-теж 70 км,за тре-

тю-61 км.У середньому за одну годину автомобіль проїхав

                                       (70+70+61)/3=67(км/год)

Отже,щоб знайти середню швидкість руху тіла ,треба весь пройдений шлях поділи-ти на весь затрачений час(v=s/t)

4.Закріплення(15хв)

Викликаю до дошки і пропоную розв”язати такі задачі:

№1211

Товарний поїзд пробув у дорозі 3 години. За першу годину він проїхав 36,5 км, за другу - 40 км, за третю-39,75 км .Знайти середню швидкість поїзда?

1)  36,5+40+39,75=116,25(км)

2)  116,25/3=38,75(км/год)

№1217

Хлопчик пройшов шлях 6 км в одному напрямі із швидкістю 3 км/год,а у зворотному із швидкістю 2 км/год.Знайти середню швидкість руху хлопчика?

1)  6/3=2(км/год)

2)  6/2=3(км\год)

3)  (2+3)/2=2,5(км/год)    

5.Завдання додому

пункт 12,№1218,№1222(б)

№1218

Автомобіль за перші 2 год проїхав 101,5 км,а потім за 3 год –156,9км.Скільки кілометрів у серед-

Ньому він проїжджав за годину?

1)  101,5/2=50,75(км/год)

2)  156,9/3=52,3(км/год)

3)  (50,75+52,3)/2=51,525(км/год)

№1222(б)

(58,8/5,6+314,64/15,2)*(10,1-9,09)

1)  58,8/5,6=10,5

2)  314,64/15,2=20,7

3)  10,5+20,7=31,2

4)  10,1-9,09=1,01

5)  1,01*31,2=31,512

Похожие материалы

Информация о работе