Побудова системи черезшкірного живлення електрокардіостимулятора

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Факультет контрольно-вимірювальних та радіокомп'ютерних систем

Кафедра біотехнічних систем

Курсовий проект

з дисципліни

«Основи побудови і застосування біотехнічних та медичних апаратів і систем»

на тему:

«Побудова системи черезшкірного живлення електрокардіостимулятора»

Виконав:     ____________________          ст. гр. ПМ-41

№ зал. кн. ПМ-08-246

Перевірив:  ____________________          д.т.н.

Прийняв:    ____________________          д.т.н.

Тернопіль 2011

АНОТАЦІЯ

Побудова системи черезшкірного живлення електрокардіостимулятора. Курсовий проект, факультет контрольно-вимірювальних та радіо-комп΄ютерних систем, група ПМ-41. Тернопіль. ТНТУ, 2011р.

За вимогами замовника побудовано схему функціональну, структурну та електричну принципову системи черезшкірного живлення електрокардіостимулятора. На базі математичної моделі отримано розрахункові формули та графіки, наведено основне метрологічне забезпечення системи.

Сторінок   , рисунків    , додатків 3.

Ключові слова: електрокардіостимулятор, акумулятор, зарядний пристрій, радіопередавач, бездротова передача енергії.


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

СЧЖ – система черезшкірного живлення;

ТЗ – технічне завдання.


ЗМІСТ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ………………………………………....……………......

3

ВСУП……………………………………………………………………….……....

5

Розділ 1. Технічне завдання на побудову системи черезшкірного живлення………………………………………………………………..

6

1.1.Аналіз умов замовника та складання технічних вимог. .……..……...

6

1.2.Складання технічного завдання…………………………………….…..

6

Розділ 2. Побудова системи черезшкірного живлення …………………….....

8

2.1.Математичне моделювання проблеми ………………………………......

8

2.2.Синтез функції системи черезшкірного живлення та побудова функціональної схеми…..………………………………………………...

17

2.3. Побудова і розрахунок схеми електричної принципової ………….....

13

Розділ 3. Метрологічне забезпечення системи черезшкірного живлення …….

16

3.1.Визначення похибки від математичного моделювання функцій системи черезшкірного живлення.………………………………………

16

3.2.Визначення похибки від неточності радіоелементів схеми та її робастності…………………………………………………………………

17

3.3.Побудова методики, програм та оформлення результатів метрологічних випробувань………………………………………………

18

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………......

24

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.........................................................

25

Додатки:

Додаток А. Схема функціональна …………………..………………..…………

27

Додаток B. Схема структурна ……………………………………..…………….

28

Додаток С. Схема електрична принципова схема …………………………..….

28


ВСТУП

Суттєву роль в досягненні підвищення якості життя людини відіграє використання пристроїв, імплантованих в її організм – біоімплантантів. Медична статистика показує зростання значення в життєдіяльності людини кардіостимуляторів. Ці пристрої потребують електроживлення. В даний час набувають поширення імплантовані кардіостимулятори. Оскільки невідновлювані джерела електроживлення (батареї) мають обмежений час роботи, а для заміни імплантанта необхідне медичне втручання, крім того, потрібно регулярно оцінювати стан батареї імплантанта, що і виконується в лікарській установі під наглядом лікаря, то це викликає низку незручностей для пацієнта.

В радіозв’язку, в телеметрії в даний час бурхливо розвивається бездротові технології, зокрема й передачі електроенергії. Наприклад серійно випускаються бездротові комп’ютерні миші, пульти керування радіоелектронними пристроями, зубні щітки, тощо.

В даному курсовому проекті виконано побудову системи черезшкірного живлення електрокардіостимулятора.


РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ УМОВ ЗАМОВНИКА ТА СКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ

1.1  Аналіз завдання.

Похожие материалы

Информация о работе