Методичні вказівки до виконання завдання з курсу «Комп′ютерна графіка» засобами графічного пакету CorelDRAW, страница 3

-   якщо при малюванні прямокутника  натиснути і не відпускати клавішу CTRL, то   довжина його сторін буде однакова, тобто буде намальований квадрат;

-    якщо натиснути і не відпускати клавішу SHIFT, то  це дозволить будувати прямокутник від його центру зовні, а не від вершини до вершини;

-  можна натиснути   обидві клавіши CTRL+ SHIFT одночасно, у цьому випадку замість прямокутника   буде намальований квадрат,  спрямований від центру назовні.

3.2.Прилад  Ellipse  (Еліпс).

Форма еліпсу сама по собі більш динамічна, ніж у прямокутника, тому що еліпс можна створювати кількома різними засобами, і його поведінка у цих випадках буде також різна.  Типові еліпси  частіше над усе  виглядають  як звичайні замкнуті криві або як овальні об’єкти, але вони можуть досить легко перетворюватися у сектори та дуги. Щоб намалювати еліпс, треба обрати  приладEllipse  (Еліпс)  на панелі графіки, або натиснути клавішу  F7.

У кожного щойно створеного об’єкту овальної або круглої форми по замовченню є дві контрольні точки (вузли).  У випадку еліпса вони збігаються і тому  можна побачити лише одну з них. Але при створенні секторів та дуг  зображення на екрані змінюється  і обидві контрольні точки поділені поміж себе і  показують початковий на кінцевий кут сектору або дуги.  Віддалити  ці контрольні точки одна від одної і змінити розмір сектору або дуги можна як за допомогою елементів панелі атрибутів, так і шляхом пересування приладом   Shape   (Форма) .   Для того, щоб створити  сектор, треба пересунути вузол  в середину еліпсу. При цьому контрольні точки і центр еліпсу створюють прямолінійний сегмент, який вилучено з еліпсу.   Якщо пересунути вузол зовні, то замість сегменту буде дуга, а сегмент, створений контрольними точками, виявиться  невидимим. Для  малювання секторів та дуг зовсім не обов’язково створювати еліпс та перетворювати його належним чином. Простіше побудувати  новий сектор або дугу, а також і новий еліпс, використовуючи відповідні кнопки панелі атрибутів.  По  замовченню усі сектори та дуги  мають  початковий кут, який дорівнює  0°  і кінцевий   270°.  Початковий та кінцевий кути можуть бути вибрані  у  межах  кола  обертання  від  -360°  до  360°. 

3.3. Прилад   Polygon  (Багатокутник)

Створення багатокутників та робота з ними у  CorelDRAW значно відрізняється від  схожих  дій   у  роботі з простими формами.  За допомогою командиPolygon  (Багатокутник) можна створювати цілковиті  по  точності  та симетрії форми.  Ці фігури потім можна легко коректувати, змінюючи число вершин багатокутника.  Кількість вершин та сторін багатокутника можна змінювати у широких межах: від  3  до 500. Прилад   Polygon  (Багатокутник)  розташовано на панелі графіки  за приладом  Ellipse  (Еліпс)   та об’єднано з приладом   Spiral    ( Спіраль)     та   Graph Paper  (Діаграмна сітка).    Створення нового багатокутника    схоже з процесом створення  прямокутника або еліпса.    Всі багатокутники поділяються на три типа:  власно   багатокутники,  зірки,  та багатокутники  у вигляді зірок. Перші два типи багатокутників   можна легко намалювати, використовуючи відповідні кнопки на панелі атрибутів.  Багатокутником     називається така фігура, у якій прямі лінії, що з’єднують послідовні вершини, лежать  зовні (є  сторонами)  багатокутника,  у той час як у зірки  лінії, що з’єднують її вершини, перетинають внутрішню область фігури.   Щоб намалювати  багатокутник або   зірку  треба виконати  такі дії:

- треба вибрати   прилад  Polygon  (Багатокутник),  або натиснути    клавішу “Y;

-  перетягуючи  курсор,   можна створити новий багатокутник,   його параметри   будуть відповідати встановленим по замовченню значенням  або повторювати налаштування для останньої операції;

- зовнішній вигляд багатокутника можна змінити, якщо встановити інше значення кількості вершин фігури за допомогою  лічильника  Number  of Sides / Points   (Кількість сторін  / Вершин)  панелі атрибутів.   Треба приділити увагу, що при зміні кількості вершин багатокутника його розміри не змінюються.

Параметри багатокутників та зірок. Якщо вибрати створений багатокутник або зірку  за допомогою прилада Pick (Вибір), то можна звичайним засобом змінити висоту та ширину об’єкту.  Але, як і у випадку   з прямокутниками і еліпсами, форму багатокутників можна змінювати також за допомогою приладу   Shape   (Форма), пересуваючи контрольні точки.  Таким чином, можна змінити кут між сторонами багатокутника,  загострення  вершин зірки.

Є два типи вузлів: зовнішній та внутрішній. Перетягнувши  будь-який з них, можна змінити два параметри багатокутника:  кут нахилу  сторони та  загострення вершини фігури. Якщо при цьому   натиснути  та не відпускати клавішу  CTRL, то змінення цих параметрів буде   відбуватися  суворо від центра або до центра багатокутника.  Величину загострення кутів зірки  можна змінити і за допомогою панелі атрибутів. Повзун   Sharpness  of  Polygon  (Ступінь загострення кутів багатокутника)  дозволяє змінити  це значення в межах від 0 до 100%. По замовченню ця величина дорівнює 50 %.

3.4. Прилад  Spiral   (Спіраль)

За допомогою цього приладу можна створювати симетричні спіралеподібні фігури.  Спіраль уявляє з себе незамкнуту криву,  що виходить з центральної точки, розкручуючись або скручуючись навкруги неї у відповідності  з напрямком  оберту  - за годинниковою стрілкою, або проти неї. Прилад  Spiral   (Спіраль) розташовано на панелі графіки і згруповано з приладом  Polygon  (Багатокутник)    та  Graph  Paper  (Діаграмна сітка).  Коли вибраний прилад  Spiral   (Спіраль),  на панелі   атрибутів  з’являються  параметри для  того, щоб налаштувати прилад.  По замовченню  усі  нові спіралі мають симетричний тип, кожен виток якої  відстоїть   один від   одного  на однакову відстань.  Але можна вибрати і другий режим   створення спіралі -  логарифмічний -    Logarithmic Spiral,  кожний наступний виток якої  все далі віддалений від попереднього,  причому рівень  нарощення кроку спіралі залежить від коефіцієнту розширення, керованого повзуном, який розташований на панелі атрибутів.