Методичні вказівки до виконання завдання з курсу «Комп′ютерна графіка» засобами графічного пакету CorelDRAW, страница 7

Як правило, документ CorelDRAW містить кілька об¢єктів. В деяких складних композиціях кількість об¢єктів може складати кілька сотен. CorelDRAW дозволяє прискорити роботу з великою кількістю об¢єктів за допомогою їх групування та об¢єднання. При цьому кілька об¢єктів можуть масштабуватися, трансформуватися та переміщуватися як один об¢єкт.

Якщо необхідно виконати яку-завгодно одноразову операцію з кількома об¢єктами (наприклад, переміщення або видалення), необхідно спочатку виділити їх за допомогою інструмента Pick (Вибір), після чого виконати необхідну дію. У випадку необхідності подальшої роботи з об¢єктами доцільно спочатку виконати їх групування, що дозволить зберігти час на їх подальше виділення.

Групування дозволяє зв¢язати декілька окремих об¢єктів один з одним таким чином, щоб з ними можна було працювати, як з єдиним об¢єктом. При цьому зберігається можливість розгрупувати об¢єкти і працювати з кожним із них окремо. Для групування виділених об¢єктів необхідно скористатися відповідною кнопкою, що розташовано на панелі атрибутів, або обрати команду Arranqe / Group (Монтаж / Групувати). Операцію також можна виконати, натиснувши сполучення клавіш CTRL + G.

Для редагування об¢єкту, що входить до складу групи, необхідно її спочатку розгрупувати. Для цього потрібно натиснути сполучення клавіш CTRL + U, або обрати команду меню Arranqe / Unroup (Монтаж /  Розгрупувати). Можна скористатися відповідною кнопкою на панелі атрибутів.

Користувач може створювати складні групи об¢єктів, які містять в собі групи, що були створені раніше. При необхідності виконати розгрупування всіх об¢єктів, що входять до складу всіх груп, які присутні на зображенні, слід обрати команду меню Arranqe / Unroup All (Монтаж / Розгрупувати все). Також можна скористатися кнопкою на панелі атрибутів                                  

Комбінування кількох об¢єктів відрізняється від групування тим, що при групуванні кожен об¢єкт зберігає свої параметри, а в результаті комбінування із кількох самостійних об¢єктів утворюється новий об¢єкт. Для комбінування об¢єктів необхідно спочатку їх виділити, а потім обрати команду меню Arranqe / Combine (Монтаж  / Комбінувати). Можна активізувати команду за допомогою клавіш CTRL + L, або натиснути відповідну клавішу на панелі атрибутів. В результаті комбінування відбувається злиття двох окремих об¢єктів в один, при цьому області, що перетинаються, стають прозорими незалежно від кольору.

Для того, щоб роз¢єднати об¢єкти, скомбіновані командой Combine, слід натиснути комбінацію клавіш CTRL + K.

 

7. РЕДАГУВАННЯ ОБ´ЄКТІВ

Частіше над усе використовуються команди для редагування форми об’єктів -  Knife (Лезо) , Eraser (Ластик) . З їх допомогою можна   змінювати форму об’єктів або вилучати їх окремі частині різними засобами у відповідності  з поставленими задачами. 

7.1. Команди зміни форми та панелі атрибутів.

  Якщо виділено  два об’єкти, або більше, і не обов’язково, щоб  вони перетинали один одного,  кнопки відповідних команд Trim  (Вилучення),  Weld (Об’єднання),  Intersect (Перетинання)  з’являються на панелі атрибутів.   Ці команди можна використовувати також для незамкнутих  кривих. Наприклад, коли незамкнута крива  використана  як   вихідний об’єкт, а замкнутий об’єкт  -  як цільовий, то результатом  використання команди  Trim  (Вилучення)   буде розподіл замкнутого об’єкту  на велику кількість окремих частин.

  Прилад  Knife (Лезо).  Якщо треба розподілити об’єкт на кілька частин, то використовується  прилад  Knife (Лезо).  З його допомогою можна зробити розтин будь-якого об’єкту незалежно від того, виділений він, чи ні.  Лінія розтину може мати  як строго пряму, так і вільну форму.  

 Прилад   Eraser (Ластик).   За його допомогою можна  інтерактивно вилучати  окремі частини об’єкту, як це робиться, коли використовується звичайний ластик.  Розмір  частини, що вилучається, залежить від встановлених форми та ширини ластика.  Ширину ластика можна встановити   за допомогою  лічильника Eraser  Width   (Ширина ластика).

Вилучені  фрагменти   формуються  за принципом  будування кривої Без´є, тобто, кінцева форма або вигляд кривої  визначаються   прямолінійними та криволінійними сегментами,  які   з’єднують    між собою вузли фігури.   Те, наскільки близько нові контури та форми ліній об’єкту будуть відповідати руху ластика при вилученні, в першу чергу  обумовлено  кількістю  вузлів,   що формують нову фігуру, та їх властивостями.  Чим більше вузлів, тим складніше, і у той же час ближче до дійсності  буде фігура. Таким чином, команда  Auto-Reduce  On Erase  (Скорочення кількості вузлів після вилучення)  визначає складність фігури, яка одержується після вилучення у вільному стилі.  Параметр Auto-Reduce  On Erase  (Скорочення кількості вузлів після вилучення)   як раз  і  працює для того, щоб зменшити складність фігури після вилучення окремих її фрагментів шляхом скорочення кількості вузлів області, що вилучається.

7.2. Застосування ефектів деформації

  Ефекти деформації. У CorelDRAW   є великий вибір різноманітних ефектів деформації, які дозволяють створювати зовсім нові,  непередбачені наперед форми та фігури. Використовувати ці ефекти можна різними методами.  Принцип, на основі якого відбувається деформація об’єкту, лежить у використанні математичних алгоритмів для розрахунку змінення форми кривих. Коли ефект деформації  застосовано до будь-якої кривої, то наслідки   (вигляд  криволінійних фрагментів  та розташування   вузлів)  можуть бути зовсім непередбаченими   -  форма кривої зміниться   повністю. Чим складніше крива, тобто чим більше фрагментів та вузлів вона має, тим більш маштабні наслідки  може мати використання ефекту деформації.