Методичні вказівки до виконання завдання з курсу «Комп′ютерна графіка» засобами графічного пакету CorelDRAW, страница 9

Вікно, що пристиковується  Lens  (Лінза).    На відміну від інших  ефектів, при роботі з якими можна використовувати  як інтерактивні прилади, так і вікна,  що пристиковуються,  уся робота з лінзами у CorelDRAW   відбувається тільки через вікно, яке пристиковується   - Lens  (Лінза).   Щоб відкрити це  вікно,  треба    вибрати в меню команду  Effects / Lens   (Ефекти /  Лінза)    або натиснути комбінацію клавіш  ALT +  F3.   Принципи   роботи з цим  вікном достатньо   прості і засновані на використанні списка, що розкривається  - Lens  Selector   (Вибір лінзи)  з переліком   доступного  вибору лінз, набора параметрів  та кнопки   Apply  (Застосувати), при клацанні на якій можна  вибрати  властивості  лінзи та застосувати  до  виділеного  об’єкту.

7.4. Відмова від спеціального ефекта

 Для видалення спеціального ефекта (і деформації також) необхідно виділити об′єкт та обрати команду Effects / Clear, або скористатися відповідною кнопкою на панелі атрибутів – в тих випадках, коли для ефекта відображено спеціальну панель властивостей (при створенні ефекту перспективи вона відсутня). Іноді команда Clear є єдиним засобом, який дозволить повернути об′єкту його первинний вигляд.

8. НАЛАШТУВАННЯ ДРУКОВАНОЇ СТОРІНКИ

Як і будь-який об'єкт СогеlDRAW, друкована сторінка має власний набір властивостей, які можна умовно поділити на два типи: «фізичні» налаштування (ширина, висота, кольор) і параметри відображення друкованої сторінки на екрані монітора. Почнемо огляд з найбільш простих налаштувань і потім перейдемо до більш складних спеціальних параметрів.

8.1 Перегляд сторінки

За замовченням при створенні нового документа на екрані ви бачите прямокутник, що обмежує розміри друкованої сторінки вашого документа. Але, крім цього, існують і інші можливі режими відображення сторінки: Рrintble агеа (Межа дpуку) і В1ееd агеа (Межа розтікання). Доступ до цих параметрів надано на сторінці Раge (Сторінка) діалогового вікна Орtions (Параметри). Для того, щоб відкрити цю сторінку, оберіть у меню команду Layout / Раge  Sетuр (Макет, Параметри сторінки) і в лівій частині діалогового вікна Орtions (Параметри) у розділі Document (Документ) оберіть сторінку Раge (Сторінка). На екрані з'явиться діалогове вікно, що пропонує встановити параметри відображення друкованої сторінки у вікні документа: Show page border (Показувати межу друкованої сторінки), Show printable агеа (Показувати межи дpуку) і Show bleed агеа (Показувати межи розтікання).

8.2. Межи друкованої сторінки

Щоб побачити на екрані межи друкованої сторінки, встановіть прапорець параметра Show page border (Показувати межу друкованої сторінки). На відміну від цього параметра відображення сторінки, два інших набагато складніше, оскільки взаємозалежні від інших властивостей СогеlDRAW 10.

8.2.1. Межи дpуку

При виборі параметру  Show printable area (Показувати межи друку)  у вікні документа з'являється контур можливих меж дpуку для обраного друкача, а також розміри матеріалу для дpуку, встановлені в налаштуваннях друкача. Обидві ці межі відображено пунктирними лініями.

Ця та й інші області можуть виявитися як зовні, так і усередині друкованої сторінки в залежності від встановлених розмірів області дpуку і друкованого матеріалу друкача. Налаштувати ці властивості дpуку  можна у  вікні діалогу Print Setup (Налаштування дpуку), що викликається за допомогою команди File / Print Setup (Файл / Налаштування дpуку).

8.3. Налаштування розмірів і орієнтації друкованої сторінки.

Якщо ваш документ складається з однієї сторінки і обрано розмір паперу Letter, а орієнтація сторінки книжкова, то саме ці налаштування і є установками, що прийнято в CorelDRAW  за замовченням. Якщо ні, то змінити їх не складно. Для зміни розмірів паперу і його орієнтації існує кілька способів, найшвидший з який — використання панелі атрибутів. При цьому повинен бути активний інструмент Pick (Вибір) і у вікні документа не повинно бути виділених об'єктів. Панель атрибутів надає доступ до цілого набору налаштувань друкованої сторінки: розмірів користувача і стандартних, вибору орієнтації паперу, можливості зміни як усіх сторінок документа одночасно, так і тільки поточної сторінки.

Для більшості звичайних документів усе форматування обмежується вибором розміру паперу і орієнтації сторінки. При роботі з більш складними форматами можуть виявитися корисними розглянуті нижче параметри сторінки.

Розмір паперу. Для вибору стандартних розмірів паперу розкрийте список Paper Type / Size (Розмір паперу) панелі атрибутів і оберіть у ньому типовий розмір вашої сторінки. У списку представлені такі розміри, як Slide, Letter, Legal, Tabloid і т.д. Після того як вибір зроблено, ширина і висота паперу автоматично з'являться в лічильнику Paper Width and Height (Ширина і висота паперу) панелі атрибутів.

Ширина і висота сторінки. Якщо ви хочете задати розмір паперу, відмінний від запропонованих у списку стандартних розмірів, введіть нові значення ширини і висоти вашої сторінки в лічильниках Paper Width and Height (Ширина і висота паперу) панелі атрибутів. При введенні нових значень зверніть увагу на встановлені одиниці виміру в списку Units (Одиниці виміру). За замовченням як одиниці виміри використовуються дюйми (inches). Величина ширини і висоти сторінки може коливатися в діапазоні від 0,1 до 1800 дюймів, що відповідає приблизно інтервалу від 2,5 мм до 45 м. Встановлені нестандартні розміри сторінки буде перенесено в список Paper Type / Size (Розмір паперу) під ім'ям Custom (Спеціальний).

Орієнтація паперу. Оберіть орієнтацію паперу Portrait (Книжкова) чи Landscap (Альбомна), клацнувши на відповідній кнопці панелі атрибутів. Якщо введене значення ширини паперу менше ніж її висота, то буде автоматично встановлено книжкову орієнтацію сторінки. В іншому випадку CorelDRAW  встановить альбомну орієнтацію паперу. При зміні орієнтації з книжкової на альбомну і навпаки значення ширини і висоти паперу в лічильниках Paper Width and Height (Ширина і висота папери) міняються місцями .