Стратегії сегментування і вибору цільового ринку (Матеріали до практичного заняття), страница 6

1.4.  індивідуалізованого маркетингу.

2.  Стратегія, суть якої полягає у виробленні значного розмаїття товарів, розрахованих на різноманітні сегменти ринку, кожний з яких вимагає певного комплексу маркетингових заходів – це стратегія:

2.1.  недиференційованого маркетингу;

2.2.  диференційованого маркетингу;

2.3.  концентрованого маркетингу;

2.4.  індивідуалізованого маркетингу.

3.  Які виділяють основні групи критеріїв сегментації:

3.1.  соціальний, етнографічний, поведінковий, психологічний,  географічний;

3.2.  соціальний, етнографічний, поведінковий, психологічний,  демографічний;

3.3.  географічний, поведінковий, психологічний, демографічний, професійний;

3.4.  географічний, демографічний, соціальний, психологічний, поведінковий.

4.  Виявлення обсягу і перспективності сегмента, аналіз конкурентоспроможної структури сегмента, встановлення відповідності сегмента цілям і ресурсам фірми – це:

4.1.  принципи оцінки цільового сегмента;

4.2.  етапи процесу оцінки цільового сегмента;

4.3.  функції оцінки цільового сегмента;

4.4.  вимоги до оцінки цільового сегмента.

5.  Фірма «Таймекс» на ринку годинників спеціалізується на виробництві ручних годинників і пропонує їх різним сегментам ринку: рибалкам (з виміром температури води), бігунам (з виміром артеріального тиску), аматорам велоспорту. Яку стратегію вибору цільового ринку застосовує фірма:

5.1.  односегментної концентрації;

5.2.  товарної спеціалізації;

5.3.  стратегію повного охоплення ринку;

5.4.  сегментну спеціалізацію.

6.  Частина фундаментальної ринкової ніші, яку фірмі вдалося утримати в конкурентній боротьбі, являє собою:

6.1.  цільовий ринок;

6.2.  базовий ринок;

6.3.  реалізовану нішу;

6.4.  ємність ринкової ніші.

7.  Диференційована  реакція,  розмір,  вимірність,  доступність, активність – це:

7.1.  основні критерії сегментації;

7.2.  основні задачі сегментації;

7.3.  основні правила сегментації;

7.4.  основні вимоги до сегментації.

8.  Сегменти, виділені в процесі сегментації, обов’язково повинні володіти певними властивостями: різниця між сегментами має бути суттєвою для споживачів; специфіка кожного сегмента може бути трансформована в певний комплекс маркетингових заходів; хоч один сегмент має виступити в ролі цільового сегмента – це:

8.1.  основні критерії сегментації;

8.2.  основні задачі сегментації;

8.3.  основні правила сегментації;

8.4.  основні вимоги до сегментації.

9.  Вибір як цільового тільки одного ринкового сегмента і концентрація на ньому діяльності фірми – це основні положення стратегії:

9.1.  сегментної спеціалізації;

9.2.  односегментної  концентрації;

9.3.  функціональної сегментації;

9.4.  селективної спеціалізації.

10.  Орієнтація діяльності фірми на задоволення різних потреб одного ринкового сегмента – це основні положення стратегії:

10.1.  сегментної спеціалізації;

10.2.  товарної спеціалізації;

10.3.  функціональної сегментації;

10.4.  селективної спеціалізації.

11.  Стратегія, що базується на процесі ринкового агрегування, тобто стратегія, що розглядає ринок як єдину однорідну сукупність споживачів – це стратегія:

11.1.  недиференційованого маркетингу;

11.2.  диференційованого маркетингу;

11.3.  концентрованого маркетингу;

11.4.  індивідуалізованого маркетингу.

12.  Виробництво значної різноманітності товарів, розрахованих на різні сегменти ринку, для кожного з яких фірма розробляє окрему програму маркетингу, складає сутність:

12.1.  стратегії недиференційованого маркетингу;

12.2.  стратегії диференційованого маркетингу;

12.3.  стратегії концентрованого маркетингу;

12.4.  стратегії індивідуалізованого маркетингу.

13.  Недиференційований (масовий) маркетинг розглядає ринок як:

13.1.  неоднорідну сукупність споживачів;

13.2.  єдину однорідну сукупність споживачів;

13.3.  однорідну сукупність споживачів за поведінковим критерієм;

13.4.  однорідну сукупність споживачів за соціальним критерієм.

14.  Маркетингова стратегія, яка передбачає вибір цільових сегментів у межах загального ринку незалежно від їх товарних або сегментних ознак, головною ознакою вибору цільових ринків у даному випадку є прибутковість і відповідність ресурсам і можливостям фірми – це стратегія:

14.1.  товарної спеціалізації;

14.2.  селективної спеціалізації;

14.3.  сегментної спеціалізації;

14.4.  односегментної концентрації.

15.  Етапами процесу розбивки базового ринку є:

15.1.  сегментування ринку, позиціонування товару;

15.2.  макросегментація, мікросегментація;

15.3.  вибір цільових сегментів ринку, позиціонування товару;

15.4.  сегментування ринку, диференціація ніш.

16.  Яка з властивостей не характеризує цільовий сегмент:

16.1.  перспективність;

16.2.  відповідність ресурсам і можливостям фірми;

16.3.  значна ринкова частка фірми в сегменті;

16.4.  високий рівень конкуренції.

17.  Моральне старіння даного різновиду товару в результаті загострення функціональної конкуренції – це:

17.1.  перевага стратегії товарної спеціалізації;

17.2.  особливість стратегії товарної спеціалізації;

17.3.  недолік стратегії товарної спеціалізації;

17.4.  ризик стратегії товарної спеціалізації.

18.  Яка стратегія може бути реалізована шляхом використання двох альтернатив – недиференційованого маркетингу або диференційова-ного маркетингу:

18.1.  односегментна концентрація;

18.2.  товарна спеціалізація;

18.3.  стратегія повного охоплення ринку;

18.4.  сегментна спеціалізація.

19.  Орієнтація діяльності фірми на певний різновид товару, який пропонується різним споживачам у межах одного ринку – це основні положення стратегії:

19.1.  сегментної спеціалізації;

19.2.  товарної спеціалізації;

19.3.  функціональної сегментації;

19.4.  селективної спеціалізації.

20.  Можливість завоювання позитивного іміджу серед споживачів даної групи – це:

20.1.  перевага стратегії товарної спеціалізації;

20.2.  перевага стратегії сегментної спеціалізації;

20.3.  перевага стратегії селективної спеціалізації;

20.4.  перевага стратегії функціональної сегментації.