Стратегії сегментування і вибору цільового ринку (Матеріали до практичного заняття), страница 4

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.  У чому полягають сутність і значення сегментації ринку?

2.  Які Ви знаєте ознаки сегментації?

3.  Охарактеризуйте етапи процесу сегментування ринку.

4.  Охарактеризуйте методи сегментації ринку.

5.  Охарактеризуйте сутність стратегії недиференційованого (агрегованого, масового) маркетингу, стратегію диференційованого маркетингу, стратегію  концентрованого маркетингу і стратегію індивідуалізованого маркетингу.

6.  Наведіть практичні приклади використання підприємствами різних стратегій сегментування ринку.

7.  Що таке фундаментальна ринкова ніша, реалізована ринкова ніша і в чому полягає відмінність понять «сегмент» і «ніша»?

8.  Охарактеризуйте значення сегментування для стратегічного маркетингу.

9.  Охарактеризуйте основне завдання макросегментування ринку.

10. Для чого підприємствам необхідно розробляти місію?

11. Які Ви знаєте типи стратегічних конкурентних цілей підприємств?

12. Яких вимог необхідно дотримуватися при формулюванні стратегічних конкурентних цілей підприємств? Наведіть приклади стратегічних конкурентних цілей підприємств.

13. За якими трьома напрямками необхідно визначати базовий ринок фірми?

14. Охарактеризуйте методику побудови сітки сегментування ринку.

15. Яких правил необхідно додержуватись для побудови сітки сегментування, що має практичну значимість, тобто як здійснюється аналіз значення сітки сегментування?

16. За якими напрямками необхідно здійснювати тестування дієздатності сітки сегментування?

17. Розробіть практичну сітку сегментування будь-якого ринку споживчих товарів і протестуйте її дієздатність.

18.  У чому  полягає завдання мікросегментування ринку? У чому полягає принципова відзнака понять «сегментування» і «диференціювання»?

19. Охарактеризуйте основні етапи мікросегментування і назвіть основні критерії розбивки ринку на сегменти.

20. Стисло охарактеризуйте сутність, переваги і недоліки кожного з відомих Вам підходів до сегментування ринку і наведіть приклади доцільності використання кожного з підходів щодо сегментування певних товарних ринків.

21. Охарактеризуйте логічну схему процесу сегментування ринку.

22. Назвіть основні правила, яких необхідно додержуватися при сегментуванні ринку.

23. Охарактеризуйте критерії ефективного сегментування ринку.

24. Сформулюйте визначення поняття «цільовий сегмент» і назвіть основні властивості, що його характеризують.

25. Дайте визначення сутності відомих Вам маркетингових стратегій вибору цільового ринку і охарактеризуйте переваги і можливі ризики кожної з цих стратегій.

26. Що таке гіперсегментування і контрсегментування ринку?

27. Розкрийте зміст методики стратегічної конкурентної сегментації.

28. Яким чином можна охарактеризувати підприємства-конкурентів за  рівнем конкурентної сили.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

№ 2.1

Використовуючи  засіб «функції/ покупці/ технології», необхідно  здійснити макросегментування одного з наступних ринків споживчих товарів: пиво, тонізуючі напої, кондитерські товари, парфум, легкові автомобілі, банківські послуги тощо.

Визначить перелік перемінних сегментування, що мають стратегічне значення для ринку обраного товару, та побудуйте сітку сегментування, яка відображує як  реальні, так і потенційні сегменти.

№ 2.2

Загнутый угол: Зміст стратегії залежить від того, де і коли Ви сидите. 
(Мінцберг, Куінн, 1991)


У країнах з розвиненою економікою потреби споживачів  все частіше набувають індивідуального характеру. Щоб адаптуватися до їхніх специфічних проблем перед фірмами виникає питання, наскільки

глибоким повинно бути сегментування ринку.

Завдання для ситуаційного аналізу:

Проаналізуйте ті фактори, що діють на користь детального сегментування (гіперсегментування), і ті, що, навпаки, сприяють стандартизації (контрсегментуванню).

№ 2.3

ЗАТ «Донецький пивоварний завод» з метою підвищення конкурентоспроможності своєї продукції на традиційних сегментах ринку і виходу на нові ринки збуту потребує проведення сегментації ринку пива в Україні.

Завдання для ситуаційного аналізу:

Запропонуйте апріорно підхожу сітку сегментації і розробіть процедуру збору інформації, що дозволяє перевірити її обґрунтованість.

№ 2.4

Державне підприємство “Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря-Машпроект” – один з найбільших у країнах СНД розробник та виробник газотурбінного устаткування морського і промислового застосування. Основною продукцією комплексу є газотурбінні двигуни й устаткування для морського флоту, енергетики та газотранспортної промисловості.

Завдання для ситуаційного аналізу:

1.  Визначте, яку стратегію сегментування ринку використовує підприємство.

2.  Визначте, яку стратегію вибору цільового ринку використовує підприємство.

№ 2.5

У складі промислової групи “Креатив” (м. Кіровоград) п’ять підприємств і елеваторний комплекс. Напрями діяльності – виробництво рафінованого дезодорованого масла, переробка рослинних масел, виробництво жирів, маргаринів і спредів. Компанії належать ТМ “Дивное”, “Деликон”, “Сокола”. На ринку з 1998 р. Штат – понад 1 тис. осіб. Оборот компанії складає близько 50 млн. дол. 

Нещодавно почато будівництво заводу промислової групи “Креатив” спільно з російською компанією ЗАТ “Протеїн Продакшн”, спеціалізацією якого буде переробка сої. З пуском заводу компанія планує довести свою частку на ринку білкових соєвих продуктів до 20%. Завод буде випускати ізолят, концентрат, текстурат і соєву муку для м’ясопереробної промисловості, молочного і кондитерського виробництв. Як сировина будуть використовуватися соєві боби українського виробництва. На першому етапі компанія розраховує переробляти близько 20% бобів, які виробляються в Україні, що дозволить задовольнити потребу в соєвих білкових добавках в Україні і поставляти продукцію на експорт – в Росію і країни СНД.

За даними незалежних експертів соєвий ізолят в Україні не випускається, а виробництва соєвого текстурата і концентрата не можуть задовольнити потреби українського ринку.

Сьогодні в сегменті соєвих білкових добавок і в Україні, і в Росії основні гравці – великі європейські, американські і китайські виробники, просування їх продукції здійснюють десяток імпортерів.

Найбільшу частку продукції планується експортувати, але великий інтерес для компанії представляє український ринок. Перевага імпортної продукції робить його дуже привабливим для тих, хто першим освоїть виробництво соєвих білків безпосередньо в Україні.