Організація вивозу твердих побутових відходів міським електричним транспортом (трамваєм)

Страницы работы

Содержание работы

міністерство освіти і науки, молоді і спорту україни

управління справами сім’ї і молоді харківської обласної державної адміністрації

харківська національна академія міського господарства

Всеукраїнський конкурс бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

Бізнес-план

«Організація вивозу твердих побутових відходів    міським електричним транспортом (трамваєм)»

                                                                                     Розробники:

                                                                                     студентки 5 курсу

                                                                                     ХНАМГ

                                                                                     факультету економіки

                                                                                     і підприємництва

                                                                                     Власенко Катерина

                                                                                     Ільяшенко Юлія

Харків – 2011 р.

ЗМІСТ

Резюме…………………………………………………………………….…… 3

Розділ 1. Підприємство і послуги………………………………….…….5

Розділ 2. Дослідження ринку...……………………………………….….8

Розділ 3. Маркетинг-план…………………………………………….... 13

Розділ 4. Виробничий план…………………………………………….. 16

Розділ 5. Організаційний план….………………………………………20

Розділ 6. Фінансовий план..……………………………………………..23

Розділ 7. Оцінка ризиків………………………………………………...34

Додаток 1………………………………………………………………………36

Додаток 2………………………………………………………………………37

Додаток 3………………………………………………………………………38

РЕЗЮМЕ

Метою реалізації бізнес-ідеї є організація перевезень міським електротранспортом, який знаходиться на балансі Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс» (далі ХКП «Міськелектротранс»), а конкретніше – трамваями, твердих побутових відходів в нічний час до місць сортування (за умови їх створення). Проект заснований на оцінці перспективності і конкурентоспроможності використання мережі міського електротранспорту для вивозу твердих побутових відходів. Практична реалізація бізнес-ідеї дозволить покрити за рахунок вантажних перевезень частину збитків ХКП «Міськелектротранс», отриманих на перевезенні пасажирів пільгового контингенту.

Ініціює, а також впроваджує проект ХКП «Міськелектротранс».

Проведене дослідження показало наявність потенційного ринку збуту послуг серед підприємств і установ, незалежно від форм власності і роду діяльності, які розташовуються по маршрутах руху трамваїв. Надання послуг з вивозу твердих побутових відходів здійснюватиметься на підставі договорів із споживачами, укладених безпосередньо ХКП «Міськелектротранс».

Конкурентними перевагами проекту є:

·  надання послуги за значно меншою ціною, ніж та, що існує на ринку (ціна конкурентів складає від 27,66 грн./м3 до 34,24 грн./м3 в залежності від категорії споживачів, ціна за проектом – 21,73грн./м3);

·  використання в технологічному процесі екологічно безпечних джерел енергії (електроенергії), порівняно із використанням палива із нафтопродуктів (бензину). Тільки за рахунок пуску на лінію 1 трамвая-сміттєвоза дозволить вберегти навколишнє середовище від 160360 тис. л вихлопних газів на рік. Екологічний ефект полягає у відсутності вихлопних газів – побічних продуктів роботи автомобільних двигунів, які є шкідливими як для навколишнього середовища, так і для здоров’я людини;

·  відсутність прямих конкурентів, тобто альтернативного виду електричного, або будь-якого іншого екологічного транспорту, який би займався перевезенням твердих побутових відходів. Тобто технологія надання даної послуги є на сьогоднішній день унікальною;

·  створення нових робочих місць на ХКП «Міськелектротранс» в кількості чотирьох нових найнятих робітників, що вказує також на певний соціальний ефект проекту.

Первинне впровадження послуги планується лише на одному трамвайному маршруті (№29 «602 мікрорайон – Плитковий завод»). Далі можливе впровадження даного проекту на багатьох інших маршрутів міста Харкова.

Для реалізації бізнес-ідеї необхідні фінансові ресурси у розмірі 70 000грн, які будуть направлені на переобладнання пасажирського трамвайного вагону для здійснення вантажно-розвантажувальних робіт і перевезення твердих побутових відходів. Джерелом фінансування є кредитні засоби, за умов банківської ставки 21% річних, терміном кредитування 24 місяці.

Фінансово-економічні показники проекту розраховані по загальноприйнятій методиці розрахунків. Інтегральні показники ефективності бізнес-ідеї, з урахуванням валютної ставки дисконтування 28,99%:

·  термін окупності проекту складе 12,24 місяця;

·  чистий приведений дохід складе 141919,43 грн.;

·  індекс прибутковості проекту складе 1,49;

·  економія з розрахунку на 1м3 для підприємств і організацій складе 5,93 грн.

РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО І ПОСЛУГИ

Суть бізнес-ідеї – організація перевезень міським електротранспортом, який знаходиться на балансі ХКП «Міськелектротранс», а конкретніше – трамваями, твердих побутових відходів в нічний час до місць сортування (за умови їх створення). Проект заснований на оцінці перспективності і конкурентоспроможності використання мережі міського електротранспорту для вивозу твердих побутових відходів. Практична реалізація бізнес-ідеї дозволить покрити за рахунок вантажних перевезень частину збитків ХКП «Міськелектротранс», отриманих на перевезенні пасажирів пільгового контингенту.

Ініціатор даного проекту – ХКП «Міськелектротранс», засноване в 1906 р. Основним видом діяльності даного підприємства є надання послуг з перевезення пасажирів міським електричним транспортом.

Основні фонди підприємства представлені парком рухомого складу (трамваями і тролейбусами), контактною мережею, колією, тяговими електростанціями, депо та ремонтними майстернями, які розміщені в межах міста з врахуванням вимог міської транспортної інфраструктури.

Процес забезпечення, виконання та контролю трамвайного руху у місті характеризується наступними даними: ХКП «Міськелектротранс» обслуговує 14 трамвайних маршрутів, сумарною довжиною 469,1 км., налічує у своєму складі 2 трамвайних депо (Жовтневе і Салтівське), 19 диспетчерських станцій, близько 380 вагонів. В експлуатації перебувають трамвайні вагони типів: T3-ВПА, Tatra-T3, Tatra-T6B5 та КТМ-19, середній вік яких 23,4 років; відпрацьований термін експлуатації мають 96,8% вагонів. Середньодобовий пасажиропотік, який обслуговується підприємством, складає 338,6 тис. чоловік.

На даний момент підприємство є нерентабельним, унаслідок невідповідності собівартості перевезень і тарифу за одне пасажироперевезення, також через перевезення пільгового контингенту, які повинні компенсуватись із міського бюджету. В результаті на підприємстві виникає необхідність пошуку додаткових фінансових надходжень, зокрема за допомогою диверсифікації виробництва.

Похожие материалы

Информация о работе