Організація вивозу твердих побутових відходів міським електричним транспортом (трамваєм), страница 7

Стаття калькуляції «Допоміжні матеріали» була розрахована виходячи з норм витрат матеріалів на 1 грн. виробничих машин і устаткування (в даному випадку - вартість переобладнання вагону). У Салтовському депо така норма складає 0,034 грн.

Таблиця 6. Склад і структура витрат за економічними елементами

№ п/п

Економічні елементи

Сума, грн.

Структура, %

1

Матеріальні витрати

7077,55

4,41

2

Витрати на оплату праці

86412

53,86

3

Соціальні відрахування

32404,5

20,2

4

Амортизація

15347,57

9,56

5

Інші витрати

19206,16

11,97

Разом

160447,78

100

Для подальшого знаходження беззбиткового обсягу надання послуг необхідно розподілити експлуатаційні витрати на постійні та змінні.  Даний розподіл наведено в таблиці 7.

Таблиця 7. Розподіл витрат на постійні та змінні

Постійні витрати

Сума, грн.

Змінні витрати

Сума, грн.

1. Оплата праці експедиторів і зав.складом

2. Соціальні відрахування

3. Амортизація

4. Витрати на ремонт

5. Інші витрати

62220

23332,5

15347,57

7000

14586,16

1. Електроенергія на технологічні потреби

2. Оплата праці водіїв

3. Соціальні відрахування з фонду оплати праці водіїв

4697,55

24192

9072

Разом

122486,23

Разом

37961,55

Собівартість надання послуг з розрахунку на 1 м3 1):

С1 = 160447,78 грн. / 13293,3 м3 = 12,07 грн./м3

Для розрахунку тарифу, необхідного для визначення фінансового результату, закладемо в нього, окрім собівартості, рівень рентабельності.

У даному бізнес-плані закладаємо рівень рентабельності проекту 50%. Тоді тариф складе:

Т = 12,07 грн./м3 * 1,5 = 18,11 грн./м3

Для визначення ефективності і доцільності даної ідеї розрахуємо тариф для підприємств і організацій, іншими словами - ціну надання послуг (з урахуванням ПДВ):

Тр = 18,11 грн./м3 * 1,2 = 21,73 грн./м3

При такому тарифі бізнес-ідея буде доцільною, оскільки тариф головного підрядчика з вивозу твердих побутових відходів значно вищий (27,66грн). Таким чином, економія на 1 м3 для підприємств і організацій складе:

Е = 27,66 грн./м3 - 21,73 грн./м3 = 5,93 грн./м3.

Розрахунок доходу

Річний дохід від надання послуг з вивозу твердих побутових відходів буде рівний:

Д = 13293,3 м3 * 18,11 грн./м3 = 240741,66 грн.

Розрахунок фінансових результатів

Фінансовий результат буде позитивним і прибуток буде рівний:

Пр = Д – С1 = 240741,66 грн. - 160447,78 грн. = 80293,88 грн.

Чистий прибуток визначається з урахуванням податку на прибуток (25 %):

Чпр = 80293,88 грн. * 0,75 = 60220,41 грн.

Звідси чистая рентабельність рівна (ЧР):

ЧР = 60220,41 грн. / 160447,78 грн. * 100 % = 37,5 %

Розрахунок економії для споживачів

Таблиця 8. Річна економія за вжитку запропонованих послуг, розрахована для підприємств і організацій

№ п/п

Об’єкт

Річне нако-пичення, м3

Економія

грн./м3

Річна економія, грн.

1

КРИКЛИВИЙ Є. С., ФОП

3,65

5,93

21,64

2

КЛАС, супермаркет

5402

5,93

32033,86

3

ДОШКІЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД № 393

76,65

5,93

454,53

4

ДОШКІЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД № 384

80,3

5,93

476,18

5

ДОШКІЛЬНИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД № 383

73

5,93

432,89

6

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 4 Моськовського р-ну

299,3

5,93

1774,85

7

МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК З НЕАНАТОЛОГІЧНИМ СТАЦІОНАРОМ

240,9

5,93

1428,54

8

ХАДО-СЕРВІС, автокомплекс

277,4

5,93

1644,98

9

ЕЛЕКТРОТЯЖМАШ, з-д, ДП

2328,7

5,93

13809,19

10

ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ім. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВАТ

3412,75

5,93

20237,61

11

ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД, ВАТ

401,5

5,93

2380,09

12

ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-15, ВАТ

281,05

5,93

1666,63

13

КОТЛОЕНЕРГОПРОЕКТ, Харківське котлобудівне підприємство, ЗАТ

127,75

5,93

757,56

14

ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ, ДП

113,15

5,93

670,98

15

ТЕХКОМ, ЛТД, ф., ТОВ

СТО-1

43,8

5,93

259,73

16

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

131,4

5,93

779,2

РАЗОМ

13293,3

-

78828,46

Аналіз руху грошових коштів

Таблиця 9. Графік погашення кредиту (з урахуванням банківської ставки 21%)