Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни „Англійська мова за професійним спрямуванням”

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни „АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” для студентів спец. 6.050100 „Управління персоналом та економіка праці”, „Економіка підприємства” усіх форм навчання

Харків, Вид. ХНЕУ, 2006

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов.

Протокол № 2 від 18.09.2006р.

     Тестові завдання для перевірки знань з навчальної дисципліни „АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” для студентів спец. 6.050100 „Управління персоналом та економіка праці”, „Економіка підприємства” усіх форм навчання / Укл. Р.М. Агаджанова, М.Л. Луніна, О.І. Перелигіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 48с. (Укр. мов.)

Подано необхідний матеріал для самостійної роботи студентів, підготовки до написання модульних контрольних та екзаменаційних робіт. 

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей.

Вступ

Тестові завдання  для перевірки знань з навчальної дисципліни „Англійська мова за професійним спрямуванням” розроблені з метою забезпечення студентів матеріалом для самостійної роботи.

 Метою тестів (тестових завдань) є надання студентам необхідного матеріалу для самостійної роботи, підготовки до написання модульних контрольних та екзаменаційних робіт.

Самостійна робота є невід’ємною частиною курсу „Англійська мова за професійним спрямуванням”, а тому потребує регулярного й послідовного оцінювання. В умовах самостійного навчання та зростання відповідальності студента за результати навчання здатність студентів до самооцінювання має велике значення. Тому студентам необхідно надати надійні  і практичні інструменти для самооцінювання.

Студенти повинні бути здатними оцінити, наскільки успішно вони рухаються вперед при виконанні окремих навчальних завдань. Студенти повинні вміти оцінювати свою лінгвістичну компетенцію, якою вони володіють, структури, які вони вміють використовувати.

Структура навчального видання включає в себе 10 варіантів тестів для студентів 2 курсу. Варіант тестів для студентів 2 курсу складається із 7 завдань. За допомогою тестів перевіряють розуміння тексту при читанні, знання лексики та граматики, бізнес письмо.

В кожному варіанті студентам запропоновано перекласти текст за спеціальністю, відповісти на запитання, знайти слова в тексті згідно з їх описанням, вставити необхідні слова в речення, вибрати потрібну форму дієслова, поставити запитання до позначеної частини речення, написати діловий лист.

За допомогою тестових завдань можна отримати інформацію щодо засвоєних знань та набутих вмінь згідно до нової програми з англійської мови.

Результати тестів можна використовувати для подальшого коректування мовної та мовленнєвої компетенції та для здійснення індивідуального підходу до навчання студентів.

Методична розробка враховує нові вимоги до вивчення іноземної мови, що висвітлені як у програмі дисципліни, так і Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти.

Варіант № 1

1.  Translate the marked part of the text:

(1) The dominant economy in any industrial society – sometimes called the “formal” or the “white” economy – is the one in which waged labour takes place. But there is also an “informal” economy, that is, the production of goods and services where cash does not change hands. People maintain and decorate their homes, grow food and repair their own cars. Many of these activities could be done for cash by somebody and would then be part of the “informal” economy or the “black”economy.

     (2) The black economyinvolves the production of goods and services for cash, such as activities being hidden from the state in order to avoid the payment of taxes or in compliance with other laws.

     (3) Nobody really knows how many people work in the black economy. Most of these activities involve a single person or, at most, a handful of people operating as a single illegitimate enterprise. Once such units grow too large they run the risk of detection or must become legitimate. Some industries such as building and construction offer plenty of opportunities for black economy and many who work in these industries have in effect two jobs, one in the formal economy, the other in the black one. The total value of products and services produced in the informal and black economy has been estimated as equivalent to almost a half of that of the formal economy.

     (4) The reasons for the growth of alternative forms to conventional waged labour are numerous, but there are three main ones. First, the reduction of jobs in the formal economy. Second, economic restructuring has destroyed millions of jobs in some sectors of the economy, notably in manufacturing, and created millions of jobs in the service industries. Third, the supply of labour has been expanding. The overall result is high level of unemployment in Britain.

2. Read the text and choose the correct answer:

1)  What economy is called formal or white?

a.  The “formal” or the “white” economy is the one in which waged labour takes place.

b.  The “formal” or the “white” economy is the production of goods and services where cash does not change hands.

c.  The “formal” or the “white” economy is the production of goods and services where cash changes hands.

2)  What does the “informal” economy mean?

a.  The “informal” economy is the production of goods and services where cash changes hands.

b.  The “informal” economy is the one in which waged labour takes place.

c.  The “informal” economy is the production of goods where cash does not change hands.

3)  What does “black economy” mean?

a.  It involves production of goods and services for cash, such activities being hidden from the state in order to avoid the payment of taxes.

b.  It involves production of goods and services with paying taxes.

c.  “Black economy” is the one in which waged labour takes place.

4)  What industries are mostly involved in black economy?

a.  Only food industry is involved in black economy.

b.  Some industries such as building and construction offer plenty of opportunities for black economy enterprise.

c.  Aircraft industry is mostly involved in black economy.

5)  What are the main reasons for the alternative forms of work in Great Britain?

a.  The reduction of jobs in the formal economy, economic restructuring, the expansion of the supply of labour are the main reasons for the alternative forms of work in Great Britain.

b.  The decline of jobs in the formal economy and economic restructuring are the main reasons for the alternative forms of work in Great Britain.

Похожие материалы

Информация о работе