Розрахунок споруд механічної очистки, страница 5

РОЗРАХУНОК СПОРУД БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ

Аеротенки нітрі- денітріфікайії

На початку визначають ступінь рециркуляції Ri, в якій величина мулового індексу в першому наближенні приймається Ii = 100 см3/м, чи доза в аеротенку -  ai встановлюється в результаті техніко-економічних розрахунків. Орієнтовно ai = 3,5 г/л. За формулою в СНіП 2.04.03-85

.

Для забезпечення нормального видалення мулу з вторинних відстійників з насосами варто приймати Ri = 0,5.

Період перебування стічних вод в аеротенку розраховувають згідно з формулою

год

Приймаємо tat = 2 год.

Дозу мулу в регенераторі визначають за формулою.

Питому швидкість окислення розраховують згідно з формулою, де величини констант і коефіцієнтів слід брати за таблицею. Для міських стічних вод  К1=6мг/л; К0=2,4мг/л;  S=0.

Концетрацією кисню і дозу мулу визначають оптимізаційним розрахунком. Для регенератора приймають у данному випадку С0=2мг/л; аr=6,72г/л.

Довготривалість окислення забруднень розраховують згідно з формулою

Довготривалість регенерації мула згідно з формулою

Довготривалість перебування в системі аеротенк-регенератор розраховують за формулою

Об’єм аеротенка визначаемо згідно з формулою (58)

Об’єм регенератора згідно з формулою