Розрахунок споруд механічної очистки, страница 8

Максимальній прирост ила

Максимальный чвсовой приток активного избыточного ила

Розрахунок мулових площадок.

Мулові площадки розраховуємо на 0,25 всіх витрат, вони приймаються як резерв на випадок аварійної ситуації цеху механічного зневоднення.

313,66 · 0,25 = 78,415 м3/діб.

Площа мулових площадок, м2 при навантаженні h=1,5 м і кліматичному коефіцієнті к=1, визначаємо:

FНЕТТО = Wос · 365/h · k,

FНЕТТО = 78,415 · 365/1,5· 1 = 19080,9 м2 чи 1,9 га.

Приймаємо до проекту 2 мулові площадки розмірами по 0,9 га (90 ´ 100 м).

З урахуванням додаткових 20% площі на влаштування доріг та валиків га