Розрахунок споруд механічної очистки, страница 3

Визначаємо довжину пісколовки

,

де Ks – коефіцієнт, приймається за табл. 27 [1];

Hs – розрахункова глибина пісколовки, м, за табл. 28 [1];

Vs – швидкість руху стічних вод, м/с, за табл. 28 [1];

U0 – гідравлічна крихкість піску, мм/с.

Приймаємо Hs = 0,5 м, тоді

 м,

Приймаємо   Ls = 14 м.

Середній діаметр пісколовки

Перевіряємо час протоку води через пісколовку при максимальному припливі, с:

,

що відповідає вимогам [1].

Зовнішній діаметр пісколовки

Приймаємо діаметр 6м.

Зведене число жителів

Об`єм осаду в пісколовках, м3/діб

Об’єм бункеру 1го відділення

Висота бункеру

Повна будівельна висота пісколовки

Вилучення піска з бункера пісколовки передбачено гідроелеватором, для роботи якого в будівлі грат встановлено всмоктувач, який подає робочу рідину в гідроелеватор. В якості робочої рідини використовується освітлена стічна вода після первинних відстійників.

Розрахунок первинних відстійників

Первинні відстійники розраховують відповідно до СНіП [1]  за кінетикою осаджування каламуті з урахуванням необхідного ефекту освітлення. Число первинних відстійників треба приймати не менше двох. При мінімальній кількості їх розрахунковий об`єм необхідно збільшити у 1,2 – 1,3 рази.

Концентрація завислих речовин у воді, що потрапляє на біологічну очистку, не повинна перевищувати 150 мг/л. Орієнтовно мінімально припустимий ефект очистки стічних вод можна визначити так: