Розрахунок споруд механічної очистки, страница 6

Для уточнення мулового індексу визначають середню дозу мула в системі аеротенк-регенератор за формулою

За формулою визначаємо навантаження на мул qi, де доза мулу приймається рівною величені , а період аерації дорівнює довготривалості перебування у системі аератор-регенератор

Приріст активного мулу

Розрахунок вторинних відстійників

Розрахунок вторинних відстійників ведуть за навантаженням qssа, м32ч:

,

Площа поверхні 1го  відділення вторинних відстійників, м2

 ,

де Qp - розрахункову витрату приймають рівною максимальній годинній витраті Qmax

Об’єм відстійників обчислюють за тривалістю відстоювання протягом 1,5 години:

 м3

Діаметр відстійника

Приймаємо діаметр 18м.

Кількість осаду визначають:

 ,

де pmud - вологість осаду, %, 99,17%;

      γmud - щільність осаду, г/см3, 1;

ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИІЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Концентрация  взвешенных  веществ