Проектування технологічного процесу механічної обробки деталі «Вал первинний 150.37.104», страница 3

Операція № 8.

Зубофрезерна.

На цій операції фрезерують  зубчастий профіль на Æ 85 мм. довжиною 26 мм, на шліцефрезерному верстаті моделі 5350А*. Кількість зубців складає 32 та модуль – 2,5. Базовими поверхнями  на фрезеруванні зубців є центрувальний отвір та торець. У якості пристосування виступає поводок 392 – 3702, валик центрувальний 392 – 3752, втулка перехідна 392 – 3695. Ріжучим інструментом є фреза черв’ячна 085 – 442, Z = 16, Р6М5 однозахідна. Для контролю та вимірювань застосовують скобу крокову 26.95.119 – 9157, кільце на розташування 113 – 236.

Операція № 9.

Шліцефрезерна.

На цій операції фрезерують шліци на Æ 65мм., довжиною 385 мм, на шліцефрезерному верстаті моделі 5350А*. Як  і на зубофрезерній операції, базовими поверхнями будуть центрувальний отвір та торець, тому що ці дві операції виконуються з одного установу на одному верстаті, що гарантовано забезпечить точність взаємного розташування поверхонь. Пристосуванням є призма підтримуюча 339 – 359, центр задній обертаємий 392 – 7077, валик центрувальний 392 – 3752. Ріжучим інструментом є фреза шліцьова 085 – 449, Z = 14, Р6М5 однозахідна. У якості вимірювального інструменту застосовується скоба 10,6 ± 0,12 112 – 3267, скоба 56,6 h11 119 – 11100, калібр на розташування 113 – 234, шаблон 390 H17 149 – 6314.

Операція № 10.

Термічна.

Термічна обробка для даного валу полягає у нітроцементації поверхні Б, В на глибину h = 0,8…1,3 мм., для здобуття твердості  57…65HRC. Термічна обробка виконується зазвичай перед операцією шліфування з технологічних умов правильності обробки деталей, для ліквідації дефектів після нагріву.

Операція  № 11.

Круглошліфувальна.

Круглошліфувальна операція виконується на круглошліфувальному автоматі 3К161Н11.Шліфування здійснюється на зовнішній циліндричній поверхні  Æ, на довжині 65 H17(+0.3),базовими поверхнями виступають центрувальні отвори. Операція потрібна для покращення якості поверхні, яка служить базою для посадки під підшипник. Пристосуванням для реалізації шліфування є центр задній 392 – 3915, планшайба фірмова, призма встановлюючи 313 – 4809. Інструментом для шліфування є круг шліфувальний ПП 600´80´305 24А40 – НС1 – С2 5К535 м/с ГОСТ 2424 – 83. Контролюючим інструментом є скоба 8113 – 0279 К6 ГОСТ 16776 – 71, пристрій активного контролю А20.01.00.000 – 03.

Операція  № 12.

Круглошліфувальна.

Круглошліфувальна операція виконується на круглошліфувальному автоматі 3К161Н11.Шліфування здійснюється на зовнішній циліндричній поверхні  Æ, на довжині 200*,базовими поверхнями виступають центрувальні отвори. Операція потрібна для покращення якості поверхні, яка служить базою для посадки під підшипник. Пристосуванням для реалізації шліфування є центр задній 392 – 3915, планшайба фірмова, призма встановлюючи 313 – 4809. Інструментом для шліфування є круг шліфувальний ПП 600´200´305 24А40 – НС1 – С2 5К535 м/с ГОСТ 2424 – 83. Контролюючим інструментом є скоба 8113 – 0279 К6 ГОСТ 16776 – 71, пристрій активного контролю А20.01.00.000 – 03.

Операція  № 13.

Круглошліфувальна.

Круглошліфувальна операція виконується на круглошліфувальному автоматі 3К161Н11.Шліфування здійснюється на зовнішній циліндричній поверхні  Æ - шийки під підшипник, базовими поверхнями виступають центрувальні отвори. Операція потрібна для покращення якості поверхні, яка служить базою для посадки під підшипник. Пристосуванням для реалізації шліфування є центр задній 392 – 3915, планшайба фірмова, призма встановлюючи 313 – 4809. Інструментом для шліфування є круг шліфувальний ПП 600´50´305 24А40 – НС1 – С2 5К535 м/с ГОСТ 2424 – 83. Контролюючим інструментом є скоба 8113 – 0273 К6 ГОСТ 16776 – 71, пристрій активного контролю А20.01.00.000 – 03.

Операція № 14.

Шліцешліфувальна.