Проектування технологічного процесу механічної обробки деталі «Вал первинний 150.37.104», страница 6

Варіант

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Фрезерування

Шліфування попереднє

Шліфування чистове

Æ65

10

6,3

Розглянутий варіант забезпечує необхідні параметри по точності та шорсткості.

Поверхня 10.

Поверхня 10 є шийкою під підшипник на Æ55. Вона є базовою поверхнею і тому повинна бути досить точною. Тому її обробка вимагає досить високих параметрів по точності та шорсткості поверхні. У машинобудуванні є велика кількість способів для отримання циліндричної поверхні такого класу точності та шорсткості. Наведемо декілька варіантів:

Варіант 1

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Точіння попереднє

Точіння чистове

Шліфування попереднє

Шліфування чистове

Æ55

6

0.63¸0.32

Варіант 2

Наіменування

операцій

Номін.

Розмір

IT

Ra

Точіння попереднє

Точіння чистове

Шліфування попереднє

Шліфування тонке

Æ55

7 – 5

0.32¸0.15

З наведених варіантів обираємо варіант 1. В умовах масового виробництва цей метод найбільш характерний. Отримання поверхні першим способом гарантує оптимальне використання обладнання та дає можливість здобути саме ті параметри по точності та шорсткості, яки задані на робочому кресленні. Варіант 2 дає необґрунтовані точностні параметри, які на порядок вищі ніж потрібні. Через використання тонкого шліфування собівартість деталі буде декілька вищою.

Поверхня 13.

Поверхня 13 є внутрішньою фаскою крізного отвору Æ36мм. У таких умовах отримання фасок реалізується на центрувальній операції за допомогою зенкера. Цей варіант є найбільш доцільним і не має потреби у порівнянні з іншими видами обробки фасок. Тому пропоную наступний варіант обробки:

Варіант

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Зенкерування

4´30°

14

12,5

Поверхня 14.

Торець валу. Це базова поверхня при центруванні. Вона оброблюється на фрезерно – центрувальній операції за допомогою торцевої фрези. Це поверхня є площиною торця валу, тому єдиним доцільним та оптимальним варіантом її обробки буде:

Варіант

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Фрезерування чорнове

514

13

12,5

Поверхня 15.

Поверхня 15 є плоскою поверхнею частини торця валу між діаметром Æ80мм та Æ 52мм. У таких обставинах для обробки поверхні застосовуємо поперечне точіння у рамках гідрокопіювальної операції. Варіант обробки зведемо у такий вид:

Варіант

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Точіння

514

13

12,5

Поверхня 16.

Поверхня 16 є елементом торцю при зубчастій дільниці валу. Це площина від Æ52мм до Æ36мм. Отримати таку поверхню можливо декількома способами. Пропоную розглянути два варіанти:

Варіант 1

Варіант 2

Наіменування

операцій

Номін.

розмір

IT

Ra

Наіменування

Операцій

Номін.

Розмір

IT

Ra

Точіння однократне

Æ52

14

12,5

Фрезерування

однократне

Æ52

14

12,5

Варіант 1 забезпечує задані точностні характеристики, але при виконанні гідрокопіювальної операції ускладнюється розрахунок копіру, і це є недоліком цього варіанту. Варіант 2 також забезпечує потрібні точностні характеристики, але  він є більш доцільним, тому що при фрезерно – центрувальній операції фрезерування виконується як необхідна операція для центрування.

Поверхня 17.