Проектування технологічного процесу механічної обробки деталі «Вал первинний 150.37.104», страница 2

Операція № 2.   

Токарно – копіювальна.

На цій операції виконується створення зовнішнього контуру деталі на дільниці під зубофрезерну (шийка Æ88 мм довжиною 29 мм ) та шліцефрезерну (Æ 68 мм довжиною 213мм) операції по заданій траєкторії з використанням копіру на токарно – гідрокопіювальному верстаті 1722. Базовими поверхнями на операції будуть центрувальні отвори,торець. У якості пристосування застосовується патрон 311 – 180, кулачки 391 – 8088 – 01. Ріжучим інструментом є різець Т5К10 060–625. У якості вимірювального інструменту застосовується скоба 68h12 8115 – 0113, шаблон 486h11, штангенциркуль ШЦ – 125 – 01 ГОСТ 166 – 80.

Операція № 3.

Токарно – копіювальна.

На цій операції виконується створення зовнішнього контуру деталі на дільниці для посадки підшипника(шийка Æ58 мм довжиною 42 мм ) та шліцефрезерну (Æ 68мм довжиною 240 мм) операції по заданій траєкторії з використанням копіру на токарно – гідрокопіювальному верстаті 1722. Базовими поверхнями на операції будуть центрувальні отвори,торець. У якості пристосування застосовується патрон 311 – 180, кулачки 391 – 8088 – 01. Ріжучим інструментом є різець Т14К8 060 – 646. У якості вимірювального інструменту застосовується скоба 68h12  8115 – 0113, скоба 472h12 119 – 12009, шаблон 486h11, штангенциркуль ШЦ – 125 – 01 ГОСТ 166 – 80.

Операція № 4.   

Горизонтально – свердлильна.

Горизонтально – свердлильна операція є найбільш трудоємною. На цій операції свердлиться отвір Æ36 мм. наскрізь по довжині валу – 514 мм. Операція повинна забезпечить совісність внутрішнього отвору та зовнішньої циліндричної поверхні. Виконується на горизонтально – свердлильному напівавтоматі 12А860. Базовими поверхнями будуть зовнішня циліндрична Æ68 та торець на ступені при Æ91. У якості пристосування застосовується втулка кондукторна 7051 – 2224/36000 ГОСТ 18431 – 73. Ріжучим інструментом є свердло Р9К10 009 – 266. Вимірювальним інструментом для контролю буде пробка 36IS16 109 – 4237, калібр на совісність 109 – 3905.

Операція № 5.   

Центрувальна.

Ця операція виконується щоб зацентрувати знову деталь після свердлення,  для подальшої обробки. Центрування та зенкування фасок виконується на спеціальному центрувальному верстаті моделі ХА 8241. Ріжучим інструментом є зенкер Р6М5 019 – 1238. Вимірювальним інструментом виступає штангенциркуль ШЦ – 125 – 0,1 ГОСТ 166 – 80. Базовими поверхнями при виконанні операції є зовнішні циліндричні поверхні та торець.

Операція № 6.   

Токарно – копіювальна.

На цій операції виконується напівчистова обробка зовнішнього контуру деталі на дільниці під зубофрезерну (шийка Æ88 мм довжиною 29 мм ) та шліцефрезерну (Æ 68 мм довжиною 213мм) операції, дільниці на Æ52 довжиною 1мм,а також проточка канавок для виходу інструменту під час шліфування по заданій траєкторії з використанням копіру на токарно – гідрокопіювальному верстаті 1722. Базовими поверхнями на операції будуть центрувальні отвори,торець. У якості пристосування застосовується патрон 311 – 180, кулачки 391 – 8088 – 01. У цьому разі ріжучим інструментом є різець Т14К8 060 – 646. У якості вимірювального інструменту застосовується скоба 65±0,15 110 – 2538, шаблон 486h11, штангенциркуль ШЦ – 125 – 01 ГОСТ 166 – 80.

Операція № 7.

Токарно – копіювальна.

На цій операції виконується створення зовнішнього контуру деталі на дільниці для посадки підшипника(шийка Æ55,8 мм довжиною 42 мм ),  шліцефрезерну (Æ 68мм довжиною 240 мм) операції та проточка канавок для виходу інструменту під час шліфування, канавки для стопорного кільця по заданій траєкторії з використанням копіру на токарно – гідрокопіювальному верстаті 1722. Базовими поверхнями на операції будуть центрувальні отвори,торець. У якості пристосування застосовується патрон 311 – 180, кулачки 391 – 8088 – 01. Ріжучим інструментом є різець Т14К8 060 – 646. У якості вимірювального інструменту застосовується скоба  55,8h11 0450. 8115 - 0114, скоба 65,8h11 0450.8115 – 0057, шаблон 480H11 149 - 7113, штангенциркуль ШЦ – 125 – 01 ГОСТ 166 – 80.