Проектування технологічного процесу механічної обробки деталі «Вал первинний 150.37.104», страница 4

Здійснюється для забезпечення високої точності та шорсткості шліцьової поверхні валу для гарного базування та пересування на ній зубчастої втулки та коліс. Операція здійснюється на шліцешліфувальному верстаті моделі 3П451. Інструментом виступає круг шліфувальний ПП 200´10´51 24А25 СМ1-25кв 35м/с ГОСТ 2424 – 83. Інструментом для здійснення контролю є скоба з активним контролем 119 – 10228, мікрометр МК 75 – 2 ГОСТ 6507 – 78, шаблон 385 H17 149 – 6316.

Більш детальний аналіз по вибору того чи іншого обладнання для здійснення даної операції проводять на основі техніко – економічного порівняння обробки деталі на різних верстатах при заданій виробничій програмі. Приймається та модель, котра забезпечує мінімальну працеємність та собівартість обробки.

Одночасно з вибором верстата встановлюється пристосування , яке необхідно встановити на даному верстаті для здійснення націленої операції. Застосування верстатного пристосування дозволяє підвищити точність механічної обробки за параметрами відхилень розмірів, форми та розташування поверхонь. А також дозволяє знизити вимоги щодо кваліфікації робітників основного виробництва, об’єктивно регламентувати тривалість виконання операцій, розширити технологічні можливості обладнання.

У даному технологічному процесі застосовуються як спеціальні пристосування ( установочні фірмові пристосування ), так і стандартизовані (центри, оправки, поводові патрони ). Також широко застосовуються інструменти з напаяними твердосплавними пластинами. Застосування багатогранних твердосплавних на інструменті створює можливість до підвищення зносостійкості на 20 – 25 % у порівнянні з напаяними різцями, до застосування більш вигідних режимів різання.

Точностні вимоги, котрі пред’являються до даної деталі та великий об’єм випуску створюють умови широкого застосування спеціального вимірювального інструменту (калібри, шаблони, скоби). Застосування засобів активного контролю у шліфувальних операціях, допомагає підвищенню якості оброблюємої поверхні та скорочує час на обробку.

Існуючий технологічний процес будується на основі вимог,які пред’являються до даної деталі у вузлі таким чином, щоб найбільш раціональними та економічними засобами забезпечить потрібні точностні параметри.

Проаналізувавши базовий технологічний процес, пропоную на операції 020 – горизонтально – свердлильна, яка виконується на спеціальному горизонтально – свердлильному верстаті моделі 12А860 за допомогою пристосування – кондуктор для свердлення 300 – 11209, на якому розташовується три позиції для обробки, конструктивно добавити ще одну позицію. Таким чином на даній операції буде виконуватися свердлення чотирьох отворів одночасно.   

З цим зменшиться штучний  час на свердлення та взагалі операційний час на обробку деталі. Таким чином значно збільшиться продуктивність на свердлильній операції. Можливо прогнозувати економічний ефект, котрий буде характеризуватись наступними показниками:      

-     зменшення часу Тот; Ттех; Тогр; оскільки вони залежать від  Топ; Торг;

-     зменшиться відчислення у різноманітні фонди.

Таке невелике  впроваджування дозволить знизити собівартість продукції.        

3.3 Проектування оптимального варіанту технологічного процесу

Проектування оптимального технологічного процесу полягає у виборі декількох елементарних варіантів механічної обробки для кожної поверхні а потім уся сукупність елементарних маршрутів розбивається на етапи згідно з маршрутною таблицею поетапної обробки поверхонь деталі.

Номера поверхонь зображені на рисунку 1.3.

Поверхня 1.

Поверхня 1 є зубчастим вінцем валу на Æ 85h11 з шорсткістю Ra =3.2. Кількість зубців складає 32, модуль – 2,5 мм. Існує декілька методів обробки зубців: фрезерування, протягування, довбання. Розглянемо два основних варіанта обробки, враховуючи при цьому потрібні вимоги по точності та шорсткості поверхні, а також тип виробництва або річну програму випуску деталей.