Розрахунки виконавчих механізмів приводу конвеєру, страница 2

Роликові ланцюги - це ланцюги з ланками, кожні з яких виконані з двох пластин, що не пересуваються на валиках чи на втулках. Втулки надягнені на валики сполучених ланок й утворюють шарніри. Навантажені та внутрішні ланки в ланцюзі чергуються. Втулки, у свою чергу, несуть ролики, що входять у западини між зубами на зірочках і зчіплюються зі зірочками. Завдяки роликам тертя ковзання між ланцюгом і зірочкою заміняються тертям катання, що зменшує знос зубів зірочок. У разі потреби використання ланцюга з непарним числом ланок застосовують спеціалізовані перехідні ланки, що, однак, слабкіше, ніж основні, тому звичайно прагнуть застосовувати ланцюги з парним числом ланок.

Працездатність зубцюватих ланцюгів визначається в основному конструкцією її шарнірів, удосконалювання яких повинно привести до зменшення втрат на тертя.

У порівнянні з роликовими зубчаті ланцюги надійніші, тому що розрив однієї пластини не веде до розриву всієї ланки, однак вони тяжчі і дорожчі. При тому самому кроці та швидкості зубчаті ланцюги застосовують для передачі потужності в більш широкому діапазоні, чим роликові, завдяки можливості зміни ширини ланцюга в значних межах.

У загальному машинобудуванні переважно застосовують роликові ланцюги з прямими пластинами та зубчаті ланцюги. Тип ланцюга визначається призначенням передачі й техніко - економічними показниками. Найбільш поширені роликові однорядні ланцюги. Багаторядні роликові ланцюги дуже чуттєві до неточності виготовлення та монтажу передачі. Їх варто застосовувати лише там, де немає можливості використовувати однорядного ланцюга для заданих умов роботи.

Область застосування роликових ланцюгів звичайно обмежена швидкістю ланцюга до 15 м/с. Зубчаті ланцюги використовують при значних швидкостях (до 35 м/с), високих вимогах до надійності й безшумності передач. Широке застосування зубцюватих ланцюгів стримується їхньою високою вартістю.

Тягові ланцюги підрозділяють на три основних типа: пластинчасті за ДСТ 588-81, розбірні за ДСТ 589-85, кололанкові (нормальної й підвищеної міцності) відповідно за ДСТ 2319-81.

Пластинчасті ланцюги служать для переміщення вантажів під будь-яким кутом до горизонтальної площини в транспортуючих машинах (конвеєрах, підйомниках, ескалаторах й ін.). Вони звичайно складаються з пластин простої форми та вісей із втулками та без втулок, для них характерні великі кроки, тому що бічні пластини часто використовують для закріплення полотнини транспортера. Швидкості руху цього типу звичайно не перевищують 2-3 м/с.

Кололанкові ланцюги використовують в основному для підвісу та підйому вантажів.

Швидкості руху ланцюгів звичайно не перевищують 15 м/с, однак у передачах з ланцюгами та зірочками високої якості при ефективних способах змазування досягають 35 м/с.

У міру зносу ланцюга його шарніри піднімаються по профілю зуба зірочки від ніжки до вершини, що приводить в кінцевому рахунку до порушення зачеплення.

При цьому, гранично припустиме збільшення кроку ланцюга тим менше, чим більше число зубів зірочки. Тому максимальне число зубів обмежують при використанні роликових ланцюгів величиною 100...120, а зубчатих 120...140.

3.3.2. Визначення складу, форми представлення й розмірності вихідних даних

При розрахунку ланцюгової передачі з роликовим і з зубчатим ланцюгом визначають наступні параметри:

Середня швидкість руху ланцюга U. Розмірність -U [м/с], значення може бути тільки позитивним [3].

                                           (3.6)

z - число зубів зірочок;

n - частота обертання зірочки;

t - крок ланцюга, мм

Значення середньої швидкості може виражатися двома знаками, що вказують цілу частину та дробову частину, досить указувати до сотих значень.

Визначення терміну служби ланцюга обчислюється при перевірочному розрахунку. Термін служби ланцюга Т(рік.):

                             (3.7)

 - припустиме збільшення кроку ланцюга;

Кс - коефіцієнт змащення;

р - фактичний питомий тиск;