Розрахунки виконавчих механізмів приводу конвеєру, страница 4

-        розрахунковий крок ланцюга tр,0 мм;

-        термін службі ланцюга, Т, м.;

-        запас міцності ланцюга, п;

-        довжина ланцюга виражена в кроках Lt;

-        ділильні окружності зірочок dд, мм

Так саме до складу форми представлення вихідних даних входять допоміжні дані:

-        окружна швидкість ланцюга, V, м/с

-        число зубів зірочки.

Для зручності представлення методу рішення даної задачі "Розрахунок ланцюгової передачі з зубчатим ланцюгом" і "Розрахунок ланцюгової передачі з роликовим ланцюгом", найкраще представити у виді ієрархічної структури, що містить вхідні дані, проміжні та вихідні дані, а так саме зв'язок між ними (рис.3. 1).

Постановка математичної моделі може бути виконана з використанням методів HІPO – технологій. По цьому методі постановка задачі оформляється у виді набору таблиць, до складу яких входять три основних стовпці: вхід, процес, вихід.

Таблиця 3.1 – HІPO - діаграма для розрахунку ланцюгової передачі з роликовим ланцюгом

Вхід

Процес

Вихід

1

2

3

Характер навантаження

[6с.42]

К1

Спосіб регулювання міжосьової відстані

[6, с.42]

К2

Міжосьова відстань

[6, с.42]

К3

Положення передачі в просторі

[6, с.42]

К4

Спосіб змащення

[6, с.42]

К5

Тривалість роботи

[6, с.42]

К6

К1, К2, К3, К4, К5, К6

Ке

ДСТ 13568-75

[6, с.42]

St

u

[6, с.40 табл. 2.25]

Z1

n1

[6, с.40 табл. 2.26]

t

n1, t

[6, с.42 табл. 2.28]

[p]

Z1

[16, с.42]

Кm

Км, Z1, [p], St, Ке, n1

tp

t

[6, с.152 додат.6]

Qразр

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

t

[6, с.152 додат.6]

Sоп

t

[6, с.152 додат.6]

q

t, Z1, n1

V

V, N

Ft

Sоп , Ft

p

Спосіб змащення, V

[6, с.42 табл. 2.28]

Kcп

Kcп, V

Kc

t

3%

[6, с.43]

Dt

Dt, Kc, Z1, p, , u,St, Ке,

T

Kcп

ТОЖ

t

а

Положення передачі в просторі

[6, с.41]

Kf

Kf, Ft, K1

Kf,+Ft´K1

Ft

(1.15…1.2)´Ft

R

,QРАЗР

n

Z1, u

Z1´u

Z2

, Z1, Z2, t

Lt

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

Z1, t

dд1

Z2, t

dд2

Таблиця 3.2 – HІPO діаграма для розрахунку ланцюгової передачі з зубчатим ланцюгом

Вхід

Процес

Вихід

1

2

3

n1

[6, с.40 табл. 2.26]

t

u

[7, с.40 табл. 2.25]

Z1

t, Z1, n1

V

Характер навантаження

[6, с.42]

К1

Спосіб регулювання міжосьової відстані

[6, с.42]

К2

Міжосьова відстань

[6, с.42]

К3

Положення передачі в просторі

[6, с.42]

К4

Спосіб змащення

[6, с.42]

К5

Тривалість роботи

[6, с.42]

К6

К1, К2, К3, К4, К5, К6

Ке

V, N

Ft

t, Ft, Ке,V

В

t

[6, с.152 додат.7]

Qразр

Продовження таблиці 3.2

1

2

3

t

[6, с.152 додат.7]

q

t

40´t

Положення передачі в просторі

[6, с.41]

Kf

q, ,Kf

´Kf

Ff

q, V

q´V2

Kf, Ft, K1

Kf,+Fц+Ft´K1

Ft

(1.15…1.2)´Ft

R

,QРАЗР

n

Z1, u

Z1´u

Z2

, Z1, Z2, t

Lt

Z1, Z2, t, Lt

Z1, t

dд1

Z2, t

dд2