Розрахунки виконавчих механізмів приводу конвеєру, страница 3

Ке- коефіцієнт експлуатації;

u - передаточне число;

at - міжосьова відстань виражена в кроках;

z1- число зубів ведучої зірочки.

Кількість знаків при визначенні терміну служби ланцюга: указується п'ять знаків цілої частини та соті значення дробової частини, значення позитивне.

У перевірочному розрахунку ланцюга по запасі міцності обчислюється ланцюг по запасі міцності, n:

                                          (3.8)

QРАЗР – навантаження, що руйнує, Н;

[n]- запас міцності, що допускається;

 - сумарний натяг випробовуване відповідно відомою та ведучою зірочкою, Н.

Тому що максимальне припустиме значення запасу міцності в [7. С.43 табл. 2.30 ] дорівнює 30 МПа, то при розрахунку ланцюга по запасі міцності вказується два знаки цілої частини й соті значення дробової частини, значення позитивне.

Довжина ланцюга виражена в кроках

                               (3.9)

Значення Lt округляється до цілого, по можливості парного числа ланків, щоб не застосовувати перехідних ланок. Довжина ланцюга виражається чотирма знаками.

За округленим значенням Lt уточнюють розрахункову міжосьову відстань (мм):

         (3.10)

Так саме, як і попередня міжосьова відстань, уточнена міжосьова відстань указується чотирма знаками цілої частини та дробова частина, вказується до сотих значень.

Діаметр ділильної окружності зубчатої зірочки dд (мм):

                                              (3.11)

Указується чотири знаки цілої частини та дробова частина до сотих, тому що максимальне число зубів 140, а максимальне значення кроку в допоміжних таблицях [6] 50,7мм.

При розрахунку роликового ланцюга розраховують розрахунковий крок ланцюга t[мм]:

                         (3.12)

де N-потужність електродвигуна;

Ке- коефіцієнт експлуатації;

[р]- питомий тиск, що допускається, у шарнірах, МПа;

St - коефіцієнт для ланцюга ПР за ДСТ 13568-75

Тому що розрахунковий крок ланцюга необхідно погоджувати зі стандартним кроком, а максимальний крок 50,7, то необхідно вказувати два знаки цілої частини, а дробова частина до сотих значень. Параметр кроку ланцюга позитивний.

Для вибору зубцюватих ланцюгів визначають робочу ширину ланцюга В, мм:

                                            (3.13)

У зв'язку з тим, що розрахункову ширину В округляють за стандартним значенням, то вона вказується трьома знаками цілої частини та два знаки дробової. Значення позитивне.

3.3.3  Визначення області рішення задачі

Розв'язуване завдання полягає в розрахунку ланцюгової передачі з роликовим ланцюгом і з зубчатим ланцюгом.

При розрахунку роликових ланцюгів, розрахованих по формулі, крок необхідно погоджувати зі стандартним кроком. Так саме повинно задовольнятися умова .

Швидкість ланцюга та частота обертання зірочки обмежена зносостійкістю шарнірів ланцюга. Зі збільшенням швидкості росту робота сил тертя в шарнірах і сила удару ланцюга про зірочку, а так саме рівень шуму. Найбільше поширення одержали тихохідні й середньо швидкісні передачі з окружною швидкістю V=15 м/с.

Високоточні ланцюги з малим кроком і великим числом зубів малої зірочки, за умови ретельного монтажу та гарного змащення забезпечують працездатність приводу при швидкості до 30-35 м/с.

Мінімальне число зубів для малопотужних і тихохідних передач із зубчатими ланцюгами zміn=13, з роликовими ланцюгами zміn=7.

З урахуванням збільшення кроку, що допускається  та типу ланцюга застосовують для зубчастого ланцюга zмах=120...140, для втулкового та роликового ланцюга zмах=100..120. Передаточне число в межах від 1 до 7.

Коефіцієнт експлуатації не повинний перевищувати 3, якщо Ке>1...3, то потрібно вжити конструктивних заходів по поліпшенню роботи передачі. Термін служби ланцюга від 2000 часів до 100000 часів.

Руйнівне навантаження QРАЗР у межах від 9000 Н до 173000 Н.

3.3.4  Формалізація задачі

Виходячи з аналізу об'єктів, завдань і безлічі рішень параметрів з визначення області рішення завдань, у якості основних вихідних даних є: