Розрахунки виконавчих механізмів приводу конвеєру, страница 6

К1 - характер навантаження;

К3 - залежить від міжосьової відстані;

К5 - в залежності від способу змащення;

К6 - залежить від тривалості роботи:

По [6 с.40 табл. 2.26] вибирається крок ланцюга, t. також приймаємо [р] по [6 с.41 табл. 2.28]. По вибирається Z1

Необхідно перевірити умову .

Окружна швидкість ланцюга:

  м/с.

Окружне зусилля, що передається ланцюгом:

 Н.

Для вибору зубцюватих ланцюгів визначають робочу ширину ланцюга та вибирають стандартну:

 мм

По стандарті [6 с.252 табл. 6]. приймається тип ланцюга, і по значенню кроку ланцюга, t, визначається QРАЗР - руйнуюче навантаження, Н; q- маса одного метра ланцюга.

Розрахунок навантажень ланцюгової передачі.

1)  Провисання відомої області від власної маси:

 Н

а - міжосьова відстань а=40´t мм.

2) Натяг від центрових сил:

Fц=q´VН Н

3) Сумарний натяг ведучої гілки:

 Н.

Перевіряємо ланцюг по запасі міцності:

 ³[n]

де [n] - запас міцності, що допускається по зносостійкості та сталої витривалості при регулярному змащенню, спокійному навантаженню та середніх параметрах ланцюгової передачі по [6 с.43 табл. 2.30], по [6 с.40 табл. 2.25]

Геометричний розрахунок:

Z2=Z1 ´u

Довжина ланцюга, що виражена в кроках:

Ділильні окружності

.

3.3.7  Розробка алгоритму рішення задачі

Алгоритм розрахунку ланцюгової передачі з зубчатим ланцюгом представлений у додатку №2.

3.3.8  Результати розрахунку тестових прикладів

Розрахувати ланцюгову передачу з зубцюватим ланцюгом від асинхронного електродвигуна до приводу металорізального верстата по наступним даним: потужність електродвигуна 1,1 кВт; частота обертання u=4.2, робота безупинна; навантаження спокійне, змащення всередині шарнірна; подача розташована горизонтально.

1)      при n1=1460 хв-1, вибираємо крок ланцюга t=25,40 мм.

2)      по таблиці [6. c.40 табл.2.25], при u=4,2 рекомендована кількість зубів Z1=21

3)      Окружна швидкість ланцюга:

  м/с

4)      Окружне зусилля передане ланцюгом:

 Н.

5)Згідно умовам експлуатації передачі приймаємо К1=1, (навантаження спокійне); К2=1, К3=1,1, К4=1, К5=1, (змащення всередині шарнірне, К6=1,5 (робота безупинна):

6)Розрахункова ширина ланцюга

мм

Розрахунок навантажень ланцюгової передачі:

1)провисання відомої галузі від власної маси:

а=40´t=40´25,4=1016 мм,

Ff=Kf´q ´g´a=3,5´6,5´1,016´9,81=226,5 Н.

2)Натяг від відцентрових сил:

Fц=q´V2=6,5´12,979=1095 Н.

3) Сумарний натяг ведучої галузі:

 Н.

Перевіряємо ланцюг по запасі міцності:

Геометричний розрахунок:

1) Z2=Z 1 ´u=13´4,2=54,6 Приймаємо Z2=55

2) Довжина ланцюга, що виражена в кроках:

3)Ділильні окружності:

, .

Розрахунок ланцюгової передачі

:ВХІДНІ ДАННІ:

: ХАРАКТЕР НАВАНТАЖЕННЯ 1 Характер навантаження

: СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ 1 1-спокійна

: ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕДАЧІ 1 2-перемінна

: ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ 3 Спосіб регулювання відстані

: СПОСІБ ЗМАЩЕННЯ 2 1-відтяжна зірочка

: ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ : 1460 2- опори, що пересуваються

: ПЕРЕДАТОЧНЕ ЧИСЛО : 4,2 3-нерегулируемое відстань

: НАХИЛ ПЕРЕДАЧІ: 1 Положення передачі в просторі

: ПОТУЖНІСТЬ: 1,1 1-до обрію до 70 градусів

: <Пошук > <13552-81> <Вихід > 2-до обрію більш 70 градусів

: РЕЗУЛЬТАТИ:

: Ширина ланцюга B1= 32.32мм 1-безупинна

: Окружна швидкість ланцюга V= 12.98 м/хв 2-краплинна чи внутрішарнірна

: Число зубів Z1= 13 3-періодична

: Число зубів Z2= 55 Тривалість роботи

: Міжосьова відстань A=1016.00мм 1-однозмінна

: Запас міцності NG= 54.29 Мпа 2-двозмінна

: Довжина ланцюга LT=100.86мм 3-безупинна

: Ділильна окружність DD1=170.51мм Нахил передачі

: Ділильна окружність DD2= 720.09мм 1-горизонтальні

: 2-до обрію 40 градусів

: 3-вертикальні