Модернізація автомобільної техніки для очищення і поливу автодоріг (Розділ 3. Тяговий розрахунок автомобіля після виконання модернізації), страница 5

Графіки залежності динамічного фактора від швидкості руху автомобіля будуватимемо на окремих кресленнях та у розрахунково-пояснювальну записку вносити не будемо за причини великих габаритних розмірів графіків.

3.4 Розрахунок та побудова економічної характеристики автомобіля

3.4.1 Паливну економічність автомобіля прийнято оцінювати за витратами палива на 100 км пробігу.

Витрати палива в літрах на 100 км пробігу знаходяться у наступній залежності:

                                         (3.10)

де gе – питомі витрати палива, г/кВт-год.;

Nе – потужність двигуна у даному випадку, кВт;

γТ – щільність палива, γТ = 0,825 кг/л.

Ефективна потужність двигуна Nе, що потрібна для руху автомобіля визначають за виразом:

          (3.11)

де y – приведений коефіцієнт опору руху автомобіля, y = 0,05;

GА – вага автомобіля, GА = 150000 Н;

hТР – ККД трансмісії, hТР = 0,85;

V – швидкість руху автомобіля, км/год..

Тоді:

                    (3.12)

3.4.2 При виконанні розрахунків необхідно пам'ятати, що питомі витрати палива є величина нестала, що варіюється в залежності від швидкісного та тягового режимів роботи двигуна. Щоб врахувати цей вплив, питомі витрати палива для даного випадку визначають за виразом:

                                 (3.13)

де ge(max) – питомі витрати палива при максимальній потужності, що розвиває двигун, ge(max) = 200 г/кВт-год.;

Кп та КN – коефіцієнти, що враховують відповідно вплив на питомі витрати палива швидкісного та тягового режимів роботи двигуна.

Величини коефіцієнтів Кп та КN визначають з наступних графіків (рис. 3.5 та рис. 3.6).

 

Рисунок 3.5 – Коефіцієнт залежності витрат палива від швидкісного режиму роботи двигуна

3.4.3 Виконаємо розрахунки з метою отримання та побудови на окремому кресленні графіків економічної характеристики автомобіля на кожній передачі. Розрахунок будемо виконувати за наступною схемою.

3.4.3.1 Розраховуємо швидкість пересування автомобіля для кожної передачі з урахуванням наявності або відсутності роздавальної коробки за виразом:

                                         (3.14)

Рисунок 3.6 – Коефіцієнт залежності витрат палива від тягового режиму роботи двигуна

Визначаємо потужність двигуна на відповідних швидкостях руху автомобіля та передаточних числах трансмісії за виразом:

               (3.15)

Знаючи максимальне значення потужності двигуна, визначаємо значення співвідношення між потужністю на конкретній швидкості руху автомобіля та передаточного числа трансмісії.

За отриманим значенням співвідношення знаходимо значення коефіцієнта залежності питомих витрат палива від тягового режиму руху автомобіля.

Отримані результати будемо зводити до таблиці 3.6.

3.4.3.2 Визначаємо коефіцієнт залежності питомих витрат палива від частоти обертання колінчастого вала двигуна. Результати зводимо до таблиці 3.7.

3.4.3.3 За виразом 3.13 розраховуємо питомі витрати палива при конкретних умовах роботи двигуна та за виразом 3.12 розраховуємо значення для побудови економічної характеристики автомобіля. Результати зводимо до таблиці 3.8.

Таблиця 3.6 – Визначення коефіцієнта залежності витрат палива від тягового режиму роботи двигуна