Модернізація автомобільної техніки для очищення і поливу автодоріг (Розділ 3. Тяговий розрахунок автомобіля після виконання модернізації), страница 3

3.3.4 Величину крутного моменту МКР для кожного значення частоти обертання колінчастого вала приймають згідно раніше виконаних розрахунків та побудованого графіка залежності крутного моменту від частоти обертання колінчастого валу двигуна.

3.3.5 Величину дотичного зусилля тяги визначають за виразом:

                              (3.7)

3.3.6 Зусилля опору повітря для швидкостей руху автомобіля, відповідних обраним значенням частоти обертання колінчастого вала двигуна, визначають за виразом:

                                          (3.8)

3.3.7 Величину динамічного фактора для кожної швидкості визначають за виразом:

                                                  (3.9)

3.3.8 Розрахунки задля більшої надійності та зручності виконаємо за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel. Задля цього розробимо наступну програму:

-  комірка А – заносимо значення частоти обертання колінчастого валу пі для кожної передачі у об/хв.;

-  комірка В – заносимо значення передаточного числа роздавальної коробки передач (у разі невикористання її значення передаточного числа приймаємо рівним 1,0);

-  комірка С – заносимо значення передаточного числа коробки змінних передач ік для кожного значення частоти обертання та крутного моменту;

-  комірка D – заносимо вираз "=В3*С3" – отримуємо загальне передаточне число трансмісії за винятком головної передачі;

-  комірка Е – заносимо значення крутного моменту МКР у Н´м для кожного значення частоти обертання колінчастого вала та передаточного числа трансмісії;

-  комірка F – заносимо вираз "=0,377*А3*0,65/(D3*8.173)" – визначаємо швидкість пересування для даного значення передавального числа трансмісії у км/год.;

-  комірка G – заносимо вираз "=Е3*D3*8,173*0,9/0,65" – визначення значення дотичного зусилля тяги у Н;

-  комірка Н – заносимо значення "0,7*7,225*F3*F3/13" – визначаємо значення зусилля опору повітря у Н;

-  комірка І – заносимо вираз "=(G3-H3)/150000" – отримуємо значення динамічного фактора.

За цією програмою ведемо розрахунок та отримані значення зводимо до таблиці 3.5

Таблиця 3.5 – Результати розрахунків динамічного фактора